BEGYNDELSEN 1 + 4
BEGYNDELSEN 1 + 4


DET BEGYNDER MED BØRNEOPDRAGELSEN.

Da jeg blev født i 1945 var det forældrene,der stod for børnenes opdragelse.Da min far vist nok kom forbi med et omrejsende tivoli,og han var væk da tivoliet var væk,så blev jeg sendt til hjørnespark hos mine bedsteforældre,så jeg har vist nok fået en gammeldags opdragelse.

UDVIKLINGEN

Da jeg blev 21 havde jeg erhvervet mit svendebrev som bager,og aftjent mine 16 måneders værnepligt.I den tid skete der noget internt i Danmark.De multikulturelle eller venstrefløjen overtog opdragelsen fra forældrene,og fik opdragelsen af børn lagt ud til skolerne.

RESULTATET AF SKOLE-BØRNE-OPDRAGELSEN

Samfundet har efterhånden gjort deres erfaringer,med børneopdragelser,efter at have overtaget børneopdragelsen fra forældrene,og der bliver udklækket mange politiske korrekte,gennem det nuværende skolesystem,som stadig domineres af de politisk korrekte,uanset,at vi har en borgerlig regering. Socialistisk børneopdragelse er præsenteret på dette site under BØRNEOPDRAGELSE 2

BØRNE-OPDRAGELSES-KONKURRENCEN

Nu er der kommet et konkurrerende børne-opdragelses-system til Danmark,det som hedder
BØRNE-OPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM
Denne børneopdragelse er vi så småt ved at se frugterne af her i Danmark.Lidt bil-afbrændinger, lidt nedbrændte skoler.Jeg ved ikke hvor mange børn,der er opvokset her i Danmark,men hvis det kun er 2 - 3 procent af befolkningen i Danmark,der har fået muslimsk opdragelse her i Danmark,så må vi se i øjnene,at den muslimske opdragelse virker i Danmark lige som i de 56 andre muslimske lande,der er medlem af OIC. Besøg eventuelt BØRNEOPDRAGELSE 1 på denne hjemmeside.

LIDT STATUS HER I 2008

Islamisme, nazisme, kommunisme, politisk korrekthed

 

For at forklare overskriften skal Det 4. rige forstås som en forlængelse af det 3. rige, som var Nazisternes drømmerige.

Det er for at gøre opmærksom på, at der her er tale om et totalitært styre der ønsker verdensherredømme. Samtidig er overskriften ment som en påmindelse om at der findes en 4. totalitær retning, som vi ofte ikke regner for sådan. Vi kender selvfølgelig de 3 store totalitære retninger, Islam, Komunisme og Nazisme. Overskriften bliver en smule misvisende i og med at Nazisterne ikke regnede Islam eller Kommunisme med i deres ide om "rigerne". Men poesien var for fristende til at lade den detalje komme i vejen.

Vi kender altså til 3 store totalitære bevægelser. Som sagt Nazisme,
kommunisme og Islam. Det de har tilfælles er ideen om at staten og gud
bliver opfattet som en enhed, moral og lov bliver opfattet som det samme.

Indgangsvinklen er en smule forskellig. Kommunisme op Nazisme udspringer begge ud fra en filosofisk tradition, som har fælles rødder i Hegels ide om; at individet skal underordne sig staten og staten skal præsentere sig selv som gud.
Islam derimod, tager udgangspunkt i en "guds lov" som skal manifestere sig i staten.

For mennesker der lever i et diktatur, kan det være hip som hap om det er gud der skal være staten eller omvendt, i hvert fald når det kommer til personlig frihed.

Den 4. totalitære retning er selvfølgelig Politisk korrekthed. Den er lige så farlig som de 3 andre og derfor bør vi være opmærksomme på den.

 

Politisk korrekthed, bliver normalt ikke opfattet som totalitær. Faktisk bliver den konstant undskyldt og forsvaret af både politikere og det meste af pressen. Det skyldes at vi lever midt i den. Den politisk korrekte bevægelse kontrollerer det meste af pressen og hovedparten af vores politikere, samt vores uddannelsesinstitutioner. Det er rimeligt nemt for bevægelsens håndlangere at marginalisere og dæmonisere anderledes tænkende.

Som i ethvert andet totalitært tankesæt, har politisk korrekthed en måde at kontrollere sine folk. Men hvor de andre totalitære retninger truede med og ofte udgjorde døden for de frafaldne eller uacceptable, nøjes politisk korrekthed med at bruge marginaliseringer og dæmoniseringer som kontrolmidler. Og på den måde kommer politisk korrekthed til at virke meget mildere end de andre 3.

Men marginalisering eller dæmonisering er ikke nødvendigvis en mindre straf end døden. Det virker helt rimeligt at antage at langt de fleste mennesker bruger mere tid og energi på at bekymre sig om hvad andre synes om dem, end de bekymrer sig om at dø. De prioriteter kan selvfølgelig ændre sig hvis man lever med døden meget tæt på. Men jeg vil stadig vove den påstand at marginalisering er en mere effektiv trussel end døden.

Som i andre totalitære samfund giver den politisk korrekte vision klare fordele til sine egne. Mange døre åbner sig i samfundet hvis man mener de rigtige ting. Man kan blive journalist uden at kunne skrive andet end floskler. Man kan blive politiker uden at kunne sige andet end sludder. Man kan endda blive expert uden at kende noget som helst til det emne man er ekspert i.
Det er selvfølgelig underforstået at man ryger ud i kulden hvis man ikke følger "partilinien".

Dæmoniseringer er vigtige i totalitære tankesæt:

 Totalitære tankesæt  De dæmoniserede
 Kommunisterne har:  Kapitalisterne og de asociale.
 Islam har:  De vantro og de frafaldne.
 Nazisterne har:  Jøderne og Kommunisterne
 De politisk korrekte har:  Nazisterne og Racisterne.

 

Totalitære retninger kan altså fint bruge hinanden som syndebukke.
Dæmoniseringer bliver selvfølgelig reduceret til en slags skældord der ikke nødvendigvis har en fast betydning. Hvis de havde en fast betydning ville det være langt sværere at bruge dem tyrannisk. De kommer simpelthen til at betyde "modstander"

Men hvorfor har de politisk korrekte valgt Nazisme som et dæmoniserende begreb og ikke Kommunisme eller Islam?.

Jeg tror det skyldes at politisk korrekthed ikke ønsker at lægge sig ud med eksisterende totalitære retninger. Kommunisme og Islam findes i dag og kan forsvare sig og gøre gengæld imod dæmoniseringer. Nazismen er et nemt offer.

Ved at angribe Nazisme kan politisk korrekthed fremstå som antitotalitære, uden at komme i uføre med deres totalitære brødre. De få Nazister der findes er ikke en politisk magtfaktor.

Det er klart at politisk korrekhed før eller siden vil gå imod både Islam og Kommunisme. Der er kun tale om en imidlertidig retorisk fred. Før det sker, skal den sidste rest af frihed i den vestlige verden udraderes.

Det er derfor bevægelser som er anti-islamiske, f.eks. Trykkefrihedsselskabet, Den Danske Forening, SIAD og Dansk Folkeparti bliver omtalt som Nazistiske i det 4. rige, på trods af deres  afstandstagen til totalitære ideologier såsom nazismen.

MIN BEDØMMELSE

De Politiske korrekte har endnu magten her i lille Danmark.Men magtbalancen forskubber sig langsomt men sikkert til fordel for BØRNEOPDRAGELSEN i MUSLIMSKE HJEM.Alle læsere har naturligvis ret til,at være DYBT UENIGE MED MIG.Som det naturligvis er bekendt i INTELLEKTUELLE KREDSE, så er det i Diktatorstater,at STATEN står for hele børneopdragelsen.Derfor synes jeg dette spørgsmål er interessant.
Hvordan formes fremtidens børneopdragelse ???

DIALOG-TEORIEN

Kan 2 forskellige børneopdragelser indgå kompromis om en fælles ny børne-opdragelsespolitik ??? Er der planer om noget i denne retning,eller er der allerede nu indgået en sådan aftale ??? Hvad vil det betyde for de nuværende forældre,der har børn i børnehaven ??? Vil deres børn blive udsat for eksperimenter,indtil den nye børneopdragelse er på plads ???

DE NAIVE

Kan en TOTALITÆR IDEOLOGI være NAIV ??? STALIN stolede på HITLER. Det var måske NAIVT ???
I England stolede NEVILLE CHAMBERLAIN også på en aftale med HITLER. Det var måske NAIVT ???
I 1979 stolede kræfter på venstrefløjen på  islam og Ayatollah Khomeni. Det var måske NAIVT ???
Vil vores Danske udenrigsminister Hr PER STIG MØLLER også vælge Dialogens vej,når han skal møde i FN til www.durban2.dk topmødet i april 2009 ???  Det interessante spørgsmål er :

KAN YTRINGSFRIHEDEN GRADBØJES ???

Foreløbig udebliver CANADA,fordi de mener at dette møde er en farce. Vi andre blåøjede Danskere venter spændt på,hvad vores Udenrigsminister Hr PER STIG MØLLER Beslutter sig til på    Danmarks vegne.Er det muligt,at lave aftaler med TOTALITÆRE IDEOLOGIER og forvente,at disse aftaler overholdes ??? Børnefamilier må så overveje deres børns fremtid. Hvordan mon den bliver ???

HVAD ER BORGERLIG OPDRAGELSE ???

Hvem kan vide dette ??? Morten Albæk måske ??? eller Tom tancredo måske ???  www.google.com

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE