FORFATNING eller GRUNDLOV

www.fornyelsespartiet.dk = 20. december 2012

I Danmark hedder = FORFATNINGEN = Danmarks Riges Grundlov af 1953

www.RadioHolger.dk  www.wikipedia.net  www.RadioDua.dk  www.Google.dk


 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk


Hvad er sandheden om fortidens gåder = inden for disse områder =

Politik - Religion - Økonomi - militært - Jura - Kultur - Medie-kontrol

ET FOLKS KULTUR = ER ET FOLKS DAGLIGE VANER .

Udtalt af Socialdemokraten = Hartvig Frisch. Er dette = Sandhed  ???

Er du i tvivl om fortiden om = og hvad der er fortidens = Sandheder ???

så har Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk  dette råd til dig  =

 

 "- den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

Det betyder = hvis du er nysgerrig efter at forstå din nutid = så må du til at søge efter den viden = der kan hentes = både i vor nære fortid fra 1776 og frem = og i en historisk fjernere fortid = der går helt tilbage til den Sumeriske fortid = som er en af de første civilisationer på jordkloden = der er viden om.  Der findes også tilfældig viden at finde på =

www.sagenskerne.dk  www.kulturpartiet.dk  www.forsvarspartiet.dk

Men hvis du = der lige som mig = kun har 7 års skolegang = eller en kort skolegang = ønsker at vide mere om fortidens gåder = og anden skjult viden = som er skjult for os med kort skolegang = så kan vi forsøge at finde mere viden gennem tilgængelig  historieskrivning = om den viden = som er skjult for os = med kort skolegang. Det er muligt at finde interessant historisk viden på dette link =

Jim Marrs: Hidden History Part 1 - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=r6zG47K1Ruw
07/02/2012 - Uploadet af EPICVOYAGERS
Jim Marrs, author of "Rule by Secrecy", informs us of the Hidden History and conspiracies that myriad ...
 

 

THOMAS EVANGELIET  = FØRST FUNDET I 1945 = OG FINDES DERFOR = SÅ VIDT VIDES IKKE =  I KONG JAMES BIBELEN = EN JØDE HAR OVERSAT DETTE FUND = AF 114 VERS.

Her starter Thomas:

Dette er de skjulte ord, som den levende Jesus talte, og som Didymus Judas Thomas skrev ned. Jeg vil nøjes med = at citere = Vers nummer 5. = der lyder således.

(5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det = som er skjult for dig =  skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult = som ikke skal blive tydeliggjort"


 FORTIDENS SANDHEDER = og = MULIGE TIDSPEKTIVER ???

Hvis alt var tydeliggjort i 1945 da = Thomas Evangeliet = blev fundet i 1945 = så er det jo bare at gå i gang for de ( de Nysgerrige ) ved at samle sig i små grupper på cirka tre personer ( hver lørdag ) og derefter begynde sin egen søgen efter ( Sandhederne  ) bag fortidens gåder - og derefter få sat disse ( fortidens gåder )  ind i et historisk tids-perspektiv.

Besøg evt =  www.nomos-dk.dk  = og læst lidt om Danmarkshistorien. 

 


 

ANALYSE-METODER kan eventuelt begynde fra  1776

 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

 Illuminati  =  har ordsproget  =   Orden ud af Kaos.

Personligt begynder min største historiske interesse fra 1776 = og hvad der er sket historisk på jordkloden = og efter at en = Frimurer = blev den første Præsident  i USA i 1789.  Hvorfor bør det interessere en indfødt dansker = med en kort skolegang??? På grund af disse tre ord =  New World Order.

Når en tidligere Præsident i USA = der er tilbeder af en Satan-Kult = der holder til i  Bohemian Grove i USA = så tyder meget på = at religiøse hedninger vil beherske hele jordkloden af religiøse grunde. Det kan betyde = at den store indvandring af muslimer til Danmark = er religiøst funderet = og = har et religiøst udgangspunkt = samt et globalt formål = om global religiøs kontrol. Men hvad er det = Jesus = ønsker vi Kristne = skal se = som er blevet tydeliggjort ??? Det så vi nok selv søge efter = hvis vi skal se den historiske udvikling fra 1776 og frem = inden for disse områder = og = analysere = hvad der er sket inden for disse her 7 nævnte områder =

Politik - Religion - Økonomi - militært - Jura - Kultur - Medie- Censur - kontrol

En = New World Order = må nødvendigvis ( efter min opfattelse ) kontrollere disse 7 områder = hvis = Sandheder = skal vendes på hovedet = og forvandles til Løgne. Det er tilladt at være vildt uenige med mig. Jeg analyserer bare = og mine standpunkter eller analyse-resultater - kan være fuldstændig forkerte ???

Jeg tror at = Jesus = ønsker at = vi kristne = skal vide = at der har været Fri-murer- loger i mange hundrede år = og = at dette bevises af de mange = frimurer-Templer = der findes over det meste af jordkloden. Fri-murer-loger = og deres formål = er ikke noget vore danske medier = fortæller ret meget om. Ikke alle ser det = som Jesus siger = er blevet tydeliggjort efter 1945 = i det Thomas evangelie der "tilfældigvis" blev fundet i 1945. På dette Link = er der en mulighed for = at blive oplyst om = hvad du skal se efter =

Freeman and Texe Marrs Part 1- 1/4 (Occult, Masonry, Britney ...

www.youtube.com/watch?v=Q6lhRzp8UMM
10/04/2011 - Uploadet af JediWitness
Freeman and Texe Marrs Part 1- 2/4 (Occult, Masonry, Britney Spears, Madonna) by JediWitness1,042 ...

 

The Insanity of Christian Zionism! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=qNMFZZOOZLg
03/05/2011 - Uploadet af drdduke
Zionism and the Jewish extremists who have driven it have long been an enemy of Jesus Christ and ...
 
 

 


Hvad er = Sandheden= om Israels religion ???  Hvilken Religion skal Rabbinere forkynde for for jøder = ifølge deres hellige bog = THE TALMUD ??? 


 JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN and THINK AGAIN

There are several branches of Jewry such as the Orthodox reform,liberal, Conservative, Sephardim, Ashkana in Zionist Walee, but they all use The Talmud in their Synagogues, just as all different branches of Chrstians use the same Bible.

Der er flere grene af jødedommen som den ortodokse reform, liberal, konservativ, sefardiske jøder,, Ashkana i zionistisk Walee, men de anvender alle Talmud i deres Synagoger, ligesom alle de forskellige grene af Kristne trosretninger bruger den samme bibel.


 

14:38 illuminati are shriners masons are muslim - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo
07/12/2010 - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.

 Flere videoer for illuminati are shriners masons are muslim »


Har alle Præsidenter i USA været = Frimurere = og har de samtidig også alle = været muslimer = lige siden = Georg Washington = blev USAs første Præsident i 1789 ??? ( 1789 - 1797 ) 

Har USAs Politikere = lige siden 1776 = søgt at skabe Kaos gennem krige = for at skabe en ny verdensorden ???  EnNew world Order )  ??? Hvad er din Vurdering ???


 

Who Owns The Media? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=dp9F3XumYQA
10/08/2010 - Uploadet af zionget
Who Owns The Media? Brother ... Brother Nathanael is a valuable asset to this world. I cannot ... For me ...
 

 


Kære Jesus Kære Gud. Det er min bøn - at kristne i Europa og USA = overvejer om = der er et religiøst angreb på Kristendommen = hvilket betyder = at der er et angreb på dem = der siger = Sandhederne = om andre religioner = og deres religiøse hensigter. Kan 32 og 33 grader Frimures hensigter være = at udrydde alle Kristne fra jordens overflade = ved også at censurere = det kristne budskab = som er =

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk


 

Kontrollerer Israel gennem jøder = der er ( Free-masons ) = 95 procent af jordklodens meanstream-nyheder ??? Hvad er din vurdering  ???

 THE TALMUD 

is made up of 63 Books in 524 chapters and is often Printed in 18 large volumes. It was written  by Rabbis between the years 200 AD and 500 AD.

består af 63 bøger med 524 kapitler og er ofte Trykt i 18 store mængder. Den blev skrevet af rabbinere mellem år 200 e.Kr. og 500 e.Kr...

Bemærk Bibelen var skrevet før = THE TALMUD  og  KORANEN = så vidt vi ved.


THE TALMUD  = holds that only Jews are true human beings and Gentiles are "Goyim" ( Meaning cattle or beasts ). The following are shocking but exact quotes from various books of "THE TALMUD". Calling Jews Christians to pagans  ??? Here believed Israel's chief-priests

Talmud = hævder, at kun jøder er sande menneskelige væsener og hedninger er "goyim" ( det Betyder kvæg eller bæster). Dette er chokerende, men præcise citater fra forskellige varianter af "Talmud" bøger. Kan Goyim betyde = Gentiles ???  Betyder Gentiles hedninger på Engelsk ???  ??? Her menes Israels Ypperste-præster ???


  

illuminati are shriners. masons are muslim. the kabaa is devil's pass ...

www.youtube.com/watch?v=H9n9reHZibQ
06/12/2010 - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati are shriners. masons are muslim. the kabaa is devil's pass the meaning of allah part 1 ...
 

 JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN and THINK AGAIN


 Husk  Bibelen  er ældre end = THE TALMUD  og   KORANEN.


 

 The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI
18/10/2011 - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...
 

 What the Freemasonic Shriners really believe - YouTube

www.youtube.com/watch?v=cIMZZsB8Wrg
29/01/2009 - Uploadet af mhfm1
What the Freemasonic Shriners really believe. mhfm1·832 videos ... that the Freemasons regard Catholicism ...
 

 


 

Famous Masons - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kOWPOdgp1DU28. sep 2007 - 7 min. - Uploadet af bipolorprincess
A wonderful look of well known persons that are Masons.

 JESSE VENTURA SAY  =  THINK AGAIN  and   THINK AGAIN.

 

The Order of Death : Alex Jones : Free Download & Streaming ...

archive.org › ... › Community Video
25/04/2012
This is Alex Jones' 13th feature documentary, made in 2005. This is a follow up to Dark Secrets: Inside ...
 

Når flere af USAs Præsidenter = har været medlem af denne = Satan Kult = så er spørgsmålet jo = hvor Kristne de i virkeligheden er. Måske er de i virkeligheden ikke Kristne. Måske er de muslimer = der Politisk følger den drejebog = som Adam Weishauph = skrev før 1776 = og som Politisk følges meget nøjagtigt = så nøjagtigt at en af USAs Præsidenter ved navn Roosevelt = har kunnet udtale = i Politik sker intet tilfældigt.

Har = Adam Weishauph skrevet = Zions Vises Protokoller = der er den Politiske opskrift på = hvordan en ( New World Order ) kan gennem gennemføres = ved hjælp af = Illuminatis = Motto som er =

Orden ud af Kaos. 

Er der mange jøder i Vatikanet = der er = Jesusitter??? 

 


Hvad er det den kvindelige jøde  = Barbara Lerner Spectre = siger =

 

Barbara Lerner Spectre and jewish implementation of ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=k2Vq_e2Z1ug
03/09/2011 - Uploadet af TheVeneth
Barbara Lerner Spectre and jewish implementation of multiracial multiculturalism in the Europe. TheVeneth·2 ...
 

 

Har jøder en ledende rolle = bag det det globale multikulturelle Projekt ???

Det kan sandsynligvis kun ske = hvis Israel har kontrol over de muslimske 33 grader frimurere = som er Europas Nationalstaters regeringsledere.

Derfor dette spørgsmål =

Var det jøder der oprettede det muslimske broderskab i 1928 ???

Jødernes ( THE TALMUD ) siger at fjender skal besejres inddirekte. Det varmåske derfor ( Jesus ) blev dømt til døden af = Pontius Pilatus. Det er måske islams Hellige mænd = der er infiltreret = af Jødisk religiøs tankegang ???

Da alle = der ikke er Jøder = de betragtes som ( Goyim )  =  ( kvæg ) så har Israels hellige rabbinere besluttet = at alt kvæg på jordkloden ( Goyims ) kvæget skal blande deres = DNA = ved hjælp af en mutikulturel ideologi. Den hopper det hjernedøde kvæg nok på = for dem kan man bilde alt ind = siger erfaringerne fra 1776 og frem. Så måske er vi mennesker bare = Guds lam = der skal slagtes = når bestanden af = Guds lam = bliver for stor ???

Det bliver nok aktuelt = at læse disse to bøger igen =

 

Mod mørket - Trykkefrihedsselskabets Bibliotek

 


 

Den historiske virkelighed galopperer afsted. Så disse visdomsord = som findes på Grundlovens hjemmeside = vil måske vare for evigt ??? www.Danskkultur.dk   

 

 

 En anden interessant og velskreven og oplysende bog = Jeg kan anbefale her i 2012.

 

 

(Bog, Hæftet)
I krigens hus

Kan disse 2 bøger læses ud fra den indfaldsvinkel = at jøder har kontrollen med det muslimske Broderskab  ???  Tilsyneladende respekterer Israels jøder ikke = USAs Forfatning = eller de Europæiske Natoionalstaters Forfatninger = eller Danmarks Grundlov = der kan læses på dette Link  =  www.danskkulturdebat.dk 


Sådan er det med kvæg. Det ved ikke, at det skal gøres til slaver eller slagtes. Derfor kan jeg roligt sige dette =

Lykkelig er den uvidende = der er uvidende = om sin egen uvidenhed.

JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN  and  THINK AGAIN 


 Hvad hjælper det = hvis ( Goyim ) =  kvæg ikke kan tænke ??? 

www.Uriasposten.dk   www.RadioHolger.dk  www.RadioDua.dk

 


 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE