Arbejds-hæren

www.fornyelsespartiet.dk = 16. december 2012

Den Globale Arbejdshær.  Hvem skabte den ???    www.Google.dk

Set af mig = fra bunden af samfundet = hvor jeg hører hjemme.

 


 

 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


KRISTENDOMMEN er forkyndelse af  SANDHEDEN

Derfor = www.lyttilgud.dk  www.endtime.dk  www.Tagryggen.dk

 


Præsident Roosevelt ( en af dem ) sagde = i Politik sker intet tilfældigt.

EN TILFÆLDIG HISTORISK TEORI

Hvem skabte den Globale arbejdshær ??? Udgangspunkt  Danmark

 


 

I Danmark  kom = Louis Pio fra USA  = og skulle overtage organiseringen af socialdemokratiet og fagbevægelsen- sammen med = Harald Brix og Poul Geleff. Jeg husker ikke de nøjagtige årstal. Det må fremtidens historie-forskere selv analysere nærmere = igennem deres egen research. Små arbejdsgrupper på 3 personer anbefales = inden de skriver deres historiske bog.

Det som er ( den røde tråd ) det er Datoen ( Den 1. maj )

I Danmark  fejrer arbejderbevægelsen ( Den 1. maj)

Arbejder bevægelsen internationale demon-strationsdag  er ( Den 1. maj )

Amerikanske arbejdere gjorde ( Den 1. maj ) til kampdag i 1880-erne

De australske arbejdere gjorde ( Den 1. maj ) til kamp eller festdag i 1856 - da de opnåede otte timers - arbejdsdagen.

På 2 internationale kongresser i Paris i 1889 blev ( Den 1. maj ) valgt som en international kampagne for otte-timers-dagen. På et amerikansk forslag blev ( Den 1. maj )

I Sovjetunionen blev ( Den 1. maj ) valgt til Nationaldag.

Det samme skete også i = Øst-Europa og i Asien og på Cuba.

Siden 1890 har ( Den 1. maj ) overalt på Planeten blevet fejret med demonstrationer, møder taler og fest.

JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN and  THINK AGAIN

 Det vil jeg så forsøge at gøre. Hvornår er det tidligste = jeg rent historisk kan konstatere Datoen = ( Den 1. maj ) Jo - det er i 1776 = det årstal hvor USAs Uafhængigheds-erklæring blev skrevet.

 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

 Illuminati  =  har ordsproget  =   Orden ud af Kaos.

 Var det i 1776 = Sandheden = blev til = Frihed lighed og Broderskab

 


 

 Var det i 1776 at Kristendommen i USA = blev besejret af Illuminati  ???

 

14:38 illuminati are shriners masons are muslim - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo
07/12/2010 - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.

 Flere videoer for illuminati are shriners masons are muslim »

Hvis en 33 grader frimurer = har opnået den højeste viden =  betyder det så = at disse freemasons = har lagt hånden på Koranen = og har sværget evig troskab til = at adlyde den ordre - der står i Koranen om = at en muslim altid skal fremme Allahs sag. Alle der ikke er muslimer = er som bekendt Vantro - og skal myrdes = hvis de ikke tilbeder Allah. Betyder det så = at en = der er valgt til præsident i USA = først har sværget troskab til Allah og dernæst sværger = med hånden på Bibelen = at han vil forsvare USAs Forfatning ???

Besøg evt dette internet-Leksikon om Koranens indhold = www.islaminfo.dk

Er alle frimurere i virkeligheden Muslimer = eller på vej til at blive det ???

www.islaminfo.dk       JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN


Det ser ud til at Datoen ( Den 1. maj ) fører frem til en ( New World Order )

Det var tilsyneladende ( muslimske religiøse ledere ) der ledede USA allerede i 1776 = fordi = Masons are Muslims og Illuminati er shriners. Det teoretiske spørgsmål = der dukker op i min hjerne = det er =

Hvad ved nutidens historieskrivere om = Karl Marx = for det var jo ham = der skrev det Kommunistiske manifest ( Das Kapital ) sammen med Engels. Hvis dette manifest ikke var blevet skrevet = så var der måske ikke blevet slået masser af russere og kinesere ihjel. Derfor finder jeg den viden = der findes på dette link om = Karl Marx = specielt interessant.

 

Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney ...

 

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10/04/2011 - Uploadet af JediWitness
NWO and Occult researcher Freeman speaks with Texas minister and author Tex Marrs about the occult ...

 

Freeman and Texe Marrs Part 1- 1/4 (Occult, Masonry, Britney ...

www.youtube.com/watch?v=Q6lhRzp8UMM
10/04/2011 - Uploadet af JediWitness
Freeman and Texe Marrs Part 1- 2/4 (Occult, Masonry, Britney Spears, Madonna) by JediWitness1,042 ...

 

Karl Marx - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx  Cached - Lignende
Karl Marx' grav på Highgate kirkegården i London, bag stenen stod kunster ... økonomiske analyse er udviklet i hovedværket Kapitalen som Marx skrev på frem ...
 

5. maj 1818- 14. marts 1883)   Karl Marx = fødsel og død.

 Marx påstod deri at samfundene udvikler sig som resultat af samfundsklassernes indbyrdes kampe om herredømmet. Denne udvikling ville ifølge teorien - nå sit højeste stadie med det kommunistiske samfund.

Nu er spørgsmålet = som kan være interessant = at få besvaret = dette =

Er det i virkeligheden en religiøs = Satan-Kult = af frimurere = der giver ordrer til jordklodens Kommunistiske Partiformænd  ???

 


Suplerende viden om = Karl Marx

Karl Marx var fri-murer ( Freemason ) og kendte det Babylonske frimurer-tegn. Karl Marx  havde en farfar der var jødisk rabiner. Har han opdraget = Karl Marx = efter indholdet af = THE TALMUD ???  Alle der ikke er jøder = betragtes religiøst set af = THE TALMUD = som Goy Goyim eller Goyims = som uvidende kvæg - der ikke tænker meget længere end til det næste måltid. Disse Goy Goyim eller Goyims - har kun en leveberettigelse = nemlig den = at de skal være til nytte for jøder.

Karl Marx = var Satanisk præst i det 1800 århundrede. Det rejser dette spørgsmål =  Var Karl Marx med til at skabe = Satan-Kulten = i Bohemian Grove.

The Order of Death : Alex Jones : Free Download & Streaming ...

 

archive.org › ... › Community Video
25/04/2012
This is Alex Jones' 13th feature documentary, made in 2005. This is a follow up to Dark Secrets: Inside ...
 

 Flere Præsidenter i USA = har været = og er medlemmer = af Satan-Kulten af homoseksuelle jøder = der mødes årligt i Bohemien Grove. Der kan derfor konstateres et religiøst udgangspunkt. Desuden kan der også konstateres forbindelser mellem (  frimurere Kommunismen og jøder ) gennem kontakten til ( Satan-kulten i Bohemian Grove ).

HVEM KONTROLLERER ARBEJDSHÆREN  ???

Er det ( Illuminati og Shriners ) der kontrollerer alle fagforenings-formænd her på Jordkloden = ved hjælp af den ideologi som = Karl Marx = fik formuleret og udgivet under titlen  ( Das Kapital ) ??? Har dette = det kommunistiske manifest = påvirket lønmodtagernes tankegang = således at fri-murer-organisationer = på denne måde tankemæssigt kontrollerer den globale Arbejdshær i Europas National-Stater ???

Hvad er din vurdering = af denne teori ??? Forklarer den noget om nutiden ???

Gennem jøden = Karl Marx = der har en farfar = der var Rabiner = så har vi en mulig forbindelse til den jødiske religion = THE TALMUD = der er tilgængelig i alle jødiske synagoger = hvis jeg ellers er korrekt orienteret. Et spørgsmål mere = er Jøder i Israel kristne ??? eller dyrker de Jødiske Partiledere = en anden religion = der ligefrem betragter kristne = som religiøse konkurrenter = og Kristendommen som en konkurrerende religion = og derfor er kristne nogle - der skal korsfæstes ??? Israel blev oprettet i 1947 eller 1948 - med økonomisk støtte fra Rothschild banker = der også har økonomisk forbindelse til Vatikanet. Så måske har Vatikanet - været med til at financere oprettelsen af Israel ???

Vatikanets Penge | Tagryggen   Besøg evt. =  www.Tagryggen.dk

 Sharia finans = jihad  = Hvem ejer hvem - økonomisk ???

 


 Why I Left Judaism - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=fGTp1Q162Gw
01/09/2010 - Uploadet af zionget
http://www.realjewnews.com/ http://brothernathanaelfoundation.org/ http://brovids. com/
 

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk


Barbara Lerner Spectre and jewish implementation of multiracial ...

www.youtube.com/watch?v=k2Vq_e2Z1ug
03/09/2011 - Uploadet af TheVeneth
Barbara Lerner Spectre. ... Barbara Lerner Spectre and jewish implementation of multiracial ...
 
 

israel zionism zionist protocols of zion new world order nuclear war

my.twonky.com/video?vid=651639201
01/06/2012
http://www.davidduke.com/ --- http://www2.davidduke.com/ ... ISRAEL ZIONISM ZIONIST PROTOCOLS OF ZION ...
 

 

See how Israel teach their children about the world - YouTube

www.youtube.com/watch?v=sVCMGtrsh_8
18/01/2011 - Uploadet af SamSom40
I don't know how accurate the translations are but firs of all Fuck Israel and secondly if they really do teach ...
 

 JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN

 


 

 Hvem styrer disse medløber = organisationer ??? Fagforenings-bosser = måske ???

Hvem styrer Fagforenings-bosserne  =  Det gør Illuminati måske ??? 

Hvem styrer Illuminati ??? Det gør Israel måske ??? 

Behersker Israel 95 procent af de Globale nyheder på Planeten ???


 

     www.danskkultur.dk           www.islam-info.dk      www.danskkulturdebat.dk


 

illuminati are shriners. masons are muslim. the kabaa is ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=H9n9reHZibQ
06/12/2010 - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.
 

Flere videoer for illuminati are shriners masons are muslim ... »


  www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk

 www.sagenskerne.dk      www.kulturpartiet.dk     www.Tavshedens-Tyranni.dk


 Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=3dFINOWU2ec
07/11/2011 - Uploadet af mranthonyjhilder
Updated Version of the Film. Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World ...

 Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

"Zions Vises Protokoller" se under = Illuminatis Protokoller.


 Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt


 

 JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN  and  THINK AGAIN

 


 

BARE EN TILFÆLDIG TEORI.

Hash og tværbjælken i din hjerne. Når du har røget hash - så ødelægges tværbjælken i din hjerne = den der sikrer forbindelsen mellem dine to hjernehalvdele. Derefter er din hjernes udviklingspotientale halvveret. Den ene hjernehalvdel er funtionelt - sat ud af drift. Den hjernehalvdel der fungerer = efter forbindelsen mellem de to hjerne-halvdele er afbrudt = bliver religiøst begejstret = uden en naturlig sund kritisk skepsis. Det betyder at alle hashrygere kan gøres til imamernes slavehær - lige som det er sket for over 1 milliard muslimer - gennem de sidste cirka 1400 år.

HVOR STOR SKAL HASHPRODUKTIONEN I AFGHANISTAN VÆRE = FOR AT GØRE HELE JORDKLODENS BEBOERE = TIL IMAMERNES HASH SLAVER ???

Hvad siger jødernes religiøse bog = THE TALMUD = om Goy Goyim eller Goyims  ???  Er det Jøderne i Israel = der styrer det hele ??? 

Barbara Lerner Spectre and jewish implementation of multiracial ...

 

www.youtube.com/watch?v=k2Vq_e2Z1ug
03/09/2011 - Uploadet af TheVeneth
Barbara Lerner Spectre. ... Barbara Lerner Spectre and jewish implementation of multiracial ...
 

Har Jødiske religiøse ledere nu besluttet = at bestanden af Goy Goyim eller Goyims gener = på hele jordkloden skal blandes = ligesom man gør med andre kvægracer - medens Israels jøder = vil beholde deres egen race-renhed intakt.

 

Bibelen siger = vi lever i de sidste tider. Er der noget der tyder på det ??? Så vidt jeg er orienteret = så er David-stjernen ikke nævnt i Bibelen. Kan det betyde = at stjernen der findes på Israels flag = er et Heksegram ???  

The real face of the jews - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=OVV7d-DAhoA
30/05/2011 - Uploadet af Atyaeg1
Correction: This short movie is NOT used for education in Israel. I apologize for spreading false allegations. A ...
 

 Foregår der en religionskrig = her i 2012 ???

EU fjerner kors fra slovatisk mønt

Er denne mistanke Korrekt = behersker Israels lobbyister  95 procent af jordklodens nyhedsformidling ??? 

Hvad kan det betyde for din globale opfattelse = af virkelighedens magtforhold her på Planeten Jorden ???  Kan et religiøst angreb på den kristne Civilisation være skjult i over 200 år = for Europas befolkninger =  helt tilbage fra den 1. maj 1776 = uden at du og din nabo =  opdager = at det er et religiøst angreb på vores Kristne Civilisation  ???

 Også Censur i USA  = Også Censur i USA =  Også Censur i USA

Censored in the U.S. — The Shocking Jewish Role In Slavery Part II ...

 

www.youtube.com/watch?v=beJc9WgZ_iw
05/09/2010 - Uploadet af zinawanahoul
The documentary that is censured in the U.S. mainstream media — The Shocking Jewish Role In Slavery ...
 
 • Flere videoer for Censored in the U.S. — The Shocking ... »

 www.DavidDuke.com

 Vi har jo Censur Paragraf 266b her i = Danmark   Læs mere

Mig bekendt så kontrollerer Israel og Jødiske frimurere 95 procent =  af al nyhedsformidling her på jordkloden = igennem forskellige Politiske organisationer og medier. Min vurdering kan jo være forkert ???  Hvad er din vurdering ???

Politiet har ringet til mig angående paragraf 266b

Denne unge modige kvinde = Firoozeh Bazrafkan = har tilladt sig = at have personlige holdninger. Hun er derfor anklaget = efter den danske Censur Paragraf 266b= hvor hvem som helst = kan anklages for hvad som helst = uden mulighed for = et forsvar baseret på = Sandhedens Fakta= ganske enkelt fordi = Censur Paragraf 266b straffer dem der siger Sandheden. Mit råd til = Firoozeh Bazrafkan = skriv en bog = om dine personlige oplevelser = med det danske retssystem = og hvad du synes om = Censur Paragraf 266b = samt din opfattelse af = om Danmark er et Retssamfund = eller om = Danmark = er en = Banan-Republik ???

 Censur i = USA    Censur i = Danmark    www.Sappho.dk

www.sagenskerne.dk   www.Tavshedens-Tyranni.dk  www.forsvarspartiet.dk 

www.kulturpartiet.dk  www.oplysningspartiet.dk  www.advarselspartiet.dk


 Censur i = USA  Censur i = Danmark     www.RadioHolger.dk 

1. Mogens Glistrup          Er desværre død.
2. Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
4.
Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen            =  
Anklaget for Sandheden
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10. Rolf Slot-Henriksen   =  
Er desværre død
11. Torben Mark Pedersen   
anklaget 29. maj  2012

Daniel Carlsener Formand for =  www.danskernesParti.dk 

 


 

 Censur i = USA    Censur i = Danmark   = samt  Censur i  EU

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

 • I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

  Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering

  Hvem giver ordrerne til al den = Censur ??? Kommer ideerne og ordrerne fra = Bohemian Grove = og går videre til Bilderberg - møderne = hvor ordrerne videregives til National-staternes Politiske Partiledere = der alle er 33 grader frimurere = eller shriners = hvilket betyder = at disse Partiledere i EU I virkelig-heden også er = muslimske ypperste-præster ???  Jeg spørger bare = fordi det med = Censur = åbenbart er et globalt fænomem. Det tyder på Fingeraftryk = fra en = New World Order = for er der ikke noget med = at der også er =  Censur = i både Kina og Rusland  ???


   Hvem kontrollerer så de medier = der ikke er Censureret ???

   Styrer Israels jødiske Frimurere  95 procent af jordklodens medier ???

  Who Owns The Media 2012? - YouTube

   

  www.youtube.com/watch?v=h4l3saFnlmA
  02/10/2012 - Uploadet af zionget
  Who Owns The Media 2012? ... Published on Oct 2, 2012 ... It is hardly surprising, as the same tribe own the ...
   

   G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


  G. Edward Griffin The Dangerous Servant
 A Discourse on Government

   Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
  http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


  David Duke for President? -- It's up to You! - YouTube

  youtube.com14. aug 2010 - 13 min. - Uploadet af drdduke
  YouTube restrictions have led to removal of all comments on this video! ... Former white supremacist David ...

  www.DavidDuke.com

  David Duke Speaks to the Tea Party - YouTube

  youtube.com23. apr 2010 - 10 min. - Uploadet af drdduke
  http://DavidDuke.com DON'T LET MY VIDEOS BE CENSORED! Due to organized efforts to stifle free speech ...

  Tør USAs befolkning stemme på en = Amerikaner = som Præsident i USA ???

  IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN ... - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=M5f8v5RL1CU
  04/12/2011 - Uploadet af YHWHisSALVATION4ever
  IS THERE A GOD? WHO IS GOD? Part 1/2 WARNING! THIS VIDEO CONTAINS GORE & RAW UNCUT ...
   

  Flere videoer for IS THERE A GOD ? THE SECRET OF THE »


   

   

   

   

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE