KAOS-PILOTER

www.fornyelsespartiet.dk = 16. december 2012

KAOSPILOTER I NYERE TID  og KULKTURREVOLUTIONEN I KINA

www.RadioHolger.dk    www.DenKorteAvis.dk    www.RadioDua.dk    www.Google.dk

www.Sappho.dk      www.Medie1.dk     www.wikipedia.net    www.Uriasposten.net


 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af  SANDHEDEN

Derfor = www.lyttilgud.dk  www.endtime.dk  www.Tagryggen.dk

 


VAR = ADAM WEISHAUPH = I VIRKELIGHEDEN JESUIT???  

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

 Illuminati  =  har ordsproget  =   Orden ud af Kaos.

 Var = Adam Weishauph = i virkeligheden uddannet = KAOS-PILOT

Var det i 1776 = Sandheden = blev til = Frihed lighed og Broderskab

Er dette slogan = Frihed lighed og Broderskab = opfundet af homoseksuelle ???

 


 Den Jødiske religiøse Kabbala.  Dobbelthedens hensigt skjules under facaden.

Frihed lighed og Broderskab = kan forståes på mange måder = afhængig af hvilken frihed og lighed man ønsker. Det eneste disse tre ord ikke ønsker er = Konkrete Sandheder.

Var dette slogan ( Frihed lighed og Broderskab ) opfundet for mange hundrede år siden af homoseksuelle = som for mange hundrede år siden = var riddere omkring = organisationen omkring det runde bord ??? Hvordan var ridderne omkring det runde bord = organiseret inden for disse områder = for mange hundrede år siden ??? Der siges meget godt om ridderne om det runde bord = men har det jødisk religiøse kabbala-system = været inde over myten = om = Kong Arthur og ridderne om det runde bord = og har vendt begreberne på hovedet = og gjort ondskab til godhed ???

Politik - Religion - Militært - Økonomi - Jura - Kultur og Medie-kontrol ???

Hvilke organisationer = kan her i 2012  = være nutidens riddere om det runde bord ???  Hvilke organisationer kan det være ???  Kan det være her jordklodens fremtid planlægges i detaljer = og hvor = Frimurernes planer = der bliver udtænkt i Bohemian Grove = bliver uddelegeret videre til disse organisationer = der hver får deres opgave at udføre = uden at = de måske kender hensigten = eller de samlede virkninger af disse ordrer = der er udtænkt i Bohemian Grove = af  ???  

Club of Roma

Council on Foreign Relations

The Trilaterael Commission

UN = The United Nations

Royal Institute of International Affairs

The Bilderberg Group    www.Bilderberggruppen.dk


 HVORDAN FORHOLDER DET SIG ???

Er de planer = der er blevet udtænkt i = Bohemian Grove = i USA = af Sataniske tilbedere = blevet givet videre til regerings-lederne i Europa og i Danmark = på de Bilderberg-møder = der har fundet sted lige siden 1954. Er disse Regeringsledere der findes i Europa = i virkeligheden medlemmer i Frimurer-loger = der har sværget = med hånden på Koranen = at de vil adlyde enhver ordre = der kommer fra et overordnet medlem = af den fri-murer-orden = de er medlem af. Er det sådan det forholder sig ???

www.Bilderberggruppen.dk 

KAOS-PILOTER = SKABER KAOS.

Er det denne Satan-kult = der holder til i Bohemian Grove = hvor flere af USAs Præsidenter har været medlemmer = og stadig er medlemmer = dem der her i Danmark = der nu styrer Folkekirkens indre rittualer igennem lovgivning = og har gjort Danmarks Folkekirke = til en medlemsklub for homoseksuelle ???  

Når ( HEDNINGER ) har Politisk magt = hvad sker der så ???  Jo dette =

Loven kalder et homoseksuelt forhold = for et ægteskab.

Folkekirken, Folkets Kirke, Folketingets Kirke?


Hvad er det så lige = Satan-kulten = i USA = foretager sig I Bohemian Grove ??? Det er svært at forklare = se det selv.  

The Order of Death : Alex Jones : Free Download & Streaming ...

 

archive.org › ... › Community Video
25/04/2012
This is Alex Jones' 13th feature documentary, made in 2005. This is a follow up to Dark Secrets: Inside ...

 Er vore Politikere i Folketinget = medlemmer af samme klub af Satan-tilberere der holder til = i Bohemian Grove = eller er det bare et udslag = af det normale Politiske medløber-instinkt = når de gennem lovgivning gør et homoseksuelt forhold til et ægteskab ???

 

Bilderberg West Bohemian Grove Illuminazi - Anthony J Hilder ...

 

 

www.youtube.com/watch?v=h49yOEKDcIs29. aug 2011 - 16 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
A speech by John F Kennedy warning us....shots fired....problem solved. Remember the events. This
 

Herning Folkeblad  onsdag ,den 8. februar 2012 = Overskriften  lød således =

Bryder med folkekirken i protest mod homovielser.

Personligt har jeg meldt mig ud af = Folkekirken = af samme grund.

Det er muligt at Kaos-Pilot og Kultur-ministeren er skiftet ud med = Marianne Jelved = men den lov = der gør Danmarks Folkekirke = til en medlemsklub for homoseksuelle = den lov eksisterer stadig. Personligt har jeg været medlem af Folkekirken = hele mit liv. Jeg er født i 1945. Nu har jeg meldt mig ud af den homoseksuelle klub = der kaldes for ( Folketingets Folkekirke ) som nu gemmem lovgivning = slutter op om den globale tendens = hvor Politikerne måske er medlemmer af en satan-kulter for homoseksuelle. Det vil jeg ikke passivt ligge ryg til. Derfor har jeg meldt mig ud af = Folketingets Folkekirke. Jeg vil måske melde mig ind igen = hvis Gudstjenesten kommer til at foregå om Lørdagen = i stedet for om søndagen.

Med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen  =  alias  =  Saxo-Poul.


 

Famous Masons - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kOWPOdgp1DU28. sep 2007 - 7 min. - Uploadet af bipolorprincess
A wonderful look of well known persons that are Masons.

 JESSE VENTURA SAY  =  THINK AGAIN  and   THINK AGAIN.

 

illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo7. dec 2010 - 15 min. - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.
 

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

Var det i virkeligheden = islams Elite = der kom til magten i USA i 1776  ???

Illuminati har ordsproget = Orden ud af Kaos. Kan man blive Kulturminister i Danmark = som belønning for at skabe Kaos ??? Igen ny Kulturminister i Danmark.

Illuminati kender = den højeste viden. Hvad er den højeste viden ??? Mit gæt er dette. Hvis du ved hvordan disse 7 områder kan fungere indbyrdes korrekt = så kan du nedlægge enhver Nationalstat gennem lovgivningen. Lad mig nævne disse 7 områder = Husk dette er kun rent gætteri.

Politik - Religion - Økonomi - jura - militæret - kulturen - Medie-kontrol

Den tekniske udvikling gør det nu muligt = at opnå global kontrol = uden risiko for national modstand.  Derfor har de styrende globalister = opfundet disse tre ord ( New World Order )

Jeg betragter de førende globalister som 32 eller 33 trins frimurer. Tilsyneladende bruges Frimurernes Templer til = at indvie frimurere til 32 og 33 trin = gennem hemmelige Ceromonier = hvor de med hånden på Koranen = lover at fremme islams ideologi. Når det er gjort = så er de klar til = at blive Præsident i USA = og med hånden på Bibelen - vil de så sværge på - at forsvare USAs Forfatning.

Stopper analysen af fortiden så her. Er det i virkeligheden Jøder = der styrer muslimernes angreb på Europa.

Winston Churchill = har jo udtalt = at det er vinderen der skriver historien. Vi må jo konstatere = at efter anden Verdenskrig var slut = så er det jøderne = der har behersket cirka 95 procent af den globale medie-dækning. Ud fra dette udsagn af frimurer = Winston Churchill = så må det være de jødiske globalister i National-staten Israel  = der vandt anden verdenskrig. Kan det forklares på nogen måde ???

Israel blev oprettet i 1947 eller 1948 = få år efter anden verdenskrig var slut. Kan det være de jøder i Israel = der dyrker den religion der står i  ( THE TALMUD ) der har styret jordklodens frimurere ???  Så måske er ( Det Muslimske Broderskab ) som så dagens lys i 1928 i virkeligheden Frimurere = der har erobret regerings-magten i muslimske lande = samt styringen af = al-Azhar moskeen i Cairo = og har været med til = at udforme den "muslimske" = udgave af de globale menneskerettigheder  ???  

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...


 Denne teori om = at det er Israelske frimurere = der står bag islams udgave af menneskerettighederne passer godt sammen med teorien i jødernes hemmelige Bibel ( The Talmud ) der forbyder direkte drab af deres fjender = men godt må gøre det inddirekte. Nu er jeg jo ikke alt for kvik = så andre må analysere videre på denne hyppotese eller teori = og her kan det være særdeles nyttigt = at læse disse to bøger igen = bare med en anden indfaldsvinkel = nemlig at det muslimske Broderskab i virkeligheden består af Jødiske frimurere = der har overtaget kontrollen i muslimske Nationalstater i Nordafrika ???

 Så her er mulighed for = oplysning = for de nysgerrige.

Forfatter = Helle Merete Brix ISBN 978-87-989198-7-2  =   www.Google.dk 

Mit personlige eksemplar af denne bog = er ikke til salg uanset Prisen. Saxo-Poul.

Mod mørket - Trykkefrihedsselskabets Bibliotek


Den historiske virkelighed sniger sig afsted. Så disse visdomsord = som findes på denne hjemmeside = vil måske vare for evigt ???    www.Danskkultur.dk  

 

 En anden interessant og velskreven og oplysende bog = Jeg kan anbefale her i 2012.

(Bog, Hæftet)
I krigens hus

 Sandheden om islams historie = den er også = Sandhed =  om 50 til 60 år.


 Et Citat fra Grundlovsforeningen Dansk Kulturs hjemmeside =

"- den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

Derfor må vi = de nysgerrige = stadig forske i fortiden = for at finde ud af = hvordan vores nutid hænger sammen = for at vurdere om disse visdomsord af Winston Churchill bør overvejes seriøst ??? 


             

WINSTON CHURCHILL = HAR OGSÅ UDTALT FØLGENDE =

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."
  Citat slut

Betingelsen for et folk kan overleve = og besejre sine fjender = det er at kende sine fjender = deres organisation = og deres kommandoveje.

Når muslimer i Danmark opfører sig som de gør = kan det skyldes = at de er nøje udvalgt = af det muslimske Broderskab = samt af de frimurere = der er regerings-chefer i de 57 muslimske Nationalstater = der er medlemmer i OIC =  Organisation of the Islamic Conference = der fik placeret en delegation i ( FN = UN ) i 1969.

 


Goy - Goyim eller Goyims = betyder frit oversat = det hjernedøde kvæg = der ifølge Jøders hemmelige religion  ( The Talmud ) kun har en opgave i livet = nemlig at betjene jøder dag og nat.

Nidrasch Talpioth, p 225-L   =   ( THE TALMUD )

"Jehovah created the non-Jew in human form so that the Jew would not have to be served by beasts. The non-Jew is consequently an animal in human form, and conderned to serve Jew day and night." 

Hvad er de Jødiske Globalisters Planer = globalt set ???

En plan kan gå ud på = at nu skal alt det menneskelige kvæg = have blandet deres gener = og ellers have nedbrudt deres oprindelige kulturer = så efter ( Goyims ) gener er blandet = så skal de opdrages til = at servicere jøder = på alle mulige måder. Denne blandings-proces af alle folkeslags = DNA = kaldes efter min opfattelse for det multikulturelle helvede. Andre har naturligvis den modsatte opfattelse = nemlig = at vi kommer til at opleve Paradiset her på jordkloden.

 Barbara Lerner Spectre - Wikipedia, the free encyclopedia

Barbara Lerner Spectre and jewish implementation of multiracial ...

www.youtube.com/watch?v=k2Vq_e2Z1ug
03/09/2011 - Uploadet af TheVeneth
Barbara Lerner Spectre. ... Barbara Lerner Spectre and jewish implementation of multiracial ...
 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE