LØBSKE UDGIFTER

www.fornyelsespartiet.dk = 9. december 2012

FOLKETINGETS UTROLIGE TILLID TIL SIT FOLK = ØKONOMISK SET

Udgifterne er løbet løbsk = og passerer nu 100 milliarder kroner

www.wikipedia.net   www.RadioHolger.dk  www.RadioDua.dk  www.Google.dk 

 


    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


   KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk


 

Staten har et kæmpeunderskud på 82 milliarder, forhøjer skatter og afgifter, skærer i hjælpen til gamle og syge, lukker skoler og bruger Ulandshjælpen på udgifter, som skyldes indvandring til Danmark fra fortrinsvis muslimske lande.

Allerede i 2005 erkendte Jyllands-Posten: "Den politiske og intellektuelle magtelite er sluppet af sted med i over 20 år at foranstalte en muslimsk storindvandring, der koster det offentlige 65-75 milliarder kroner om året og truer med at tahge livet af den danske enhedskultur´" ( 04.06.2005 ). Men fra 2012 er indvandringen og udgifterne løbet løbsk og passerer nu 100 milliarder om året!

Vollmose er et eksempel på, hvad pengene bruges til: Gratis bus og koncerter til indvandrere 2.844.402 kr, morgenvækning til trætte elever 1.880.855 kr, bedre image 11.421.411 kr, markedsføring 4.385.000 kr, tre konsulenter 6.040.692 kr ( herunder ekstremisten Asma Abdol Hamid ), drift 9.596.542 kr, forsøg på mindre hærværk 3.821.641 kr, BonBon-Land mv. I alt 58.482.279 kr. ( Jyllands-Posten, 18.02.2012 ) Alene på boligforeninger i ghettoer blev der brugt 48 mia. i 1993-2011 og afsat 11 mia. fra 2012. ( Den korte Avis, 21.02.2012 ).

Allerede i årene 2000-2008 steg antallet af asylsager, der førte til opholdstilladelse fra 7 til 25. ( Danmarks Statestik, 2011 ). I 2012 gik det dog endnu værre - som advokater med speciale i familiesammenføring havde forudsagt: "Familiesammenføringer stiger i 2012 med tusinder pga. regeringens afskaffelse af pointsystemet og dens øvrige lempelser."  ( Information, 12.01.2012 )

Antallet af muslimske indvandrere eksploderer: Hver ikke-vestlig indvandrer, der siden 1980´erne fik opholdstilladelse i Danmark, er nu blevet til fire, mens hver vestlig indvandrer kun er blevet til to. En undersøgelse fra Ishøj påviser, at 145 tyrkiske mænd, der kom til Danmark i 1969-70, i 2000 var blevet til 2.913 personer som følge af familiesammenføringer og fødsler. ( Jyllands-Posten, 24.06.2011 ).

Nationalbanken advarer: "En stor del af indvandringen er sket fra mindre udviklede lande med lav erhvervsfrekvens og stort træk på de offentlige velfærdsydelser til følge. Hvis indvandring skal understøtte bfinanseringen af den offentlige sektor, skal det ske ved superindvandring. Begrebet dækker over en person, som efter endt uddannelse går direkte ud på arbejdsmarkedet med en erhvervsfrekvens på 100, betaler skat som en dansker, undlader at tage familie med og forlader landet før pensionsalderen." ( Nationalbankens kvartalsoversigt 2008 ). Men muslimske indvandrere er langt fra "superindvandrere". Indvandrere fra vestlige lande yder et nettobidrag til det danske samfund på 34.000 kr årligt, men indvandrere fra ikke-vestlige lande koster samfundet 31.000 kr i gennemsnit. (Rockwool Fonden, Jyllands-Posten, 24.06.2011 ).

Udgifter for indvandrere på førtidspension eksploderer: "Massiv stigning i antal indvandrede på førtidspension. Antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande, som er permanent arbejssuduelige, er på 5 år steget med 51 %, på Fyn med 68 %. 41 % af de 55-59-årige ikke-vestlige indvandrere er på førtidspension, mens det samme tal for danskere kun er 13%." ( Berlingske, 26.03.2012 ).

Arbejdsløsheden blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande eksploderer:

 

 muslimske, steget fra 46 til 54 %." ( Tekst-TV, nov.2011 ). Af arbejdsduelige somaliere var kun 38 % i arbejde i 2009, af irakere og libanesere kun 41 %, skønt staten præmierede kommunerne med 30.000 kr for at ansætte en indvandrer - en klar diskrimination af arbejdsløse danskere. ( Statistisk Årbog, 2011 ).

Kriminalitetsomkostninger eksploderer:Over 70 % af de indsatte i undomsfængslerne er af anden etnisk herkomst end dansk. Voldtægtsantallet steg i 2010 til 430, voldtægtsforbrydelserne til hele 18.000! ( Danmarks Statestik 2010 ). Mænd fra Somalia og Marokko samt palæstinensere er de mest voldelige. De begår voldsforbrydelser 3-4 gange så hyppigt som gennemsnittet af ikke-vestlige indvandrere ( Jyllands-Posten, 07.12.2010 ). "Rekordmange blev fremstillet i Københavns Dommervagt i 2011. Knap 70 % ( 1422 ud af 2099 ) var af udenlandsk herkomst." ( EkstraBladet, 10.02.2012 ).

Folkeskolen er under opløsning: Muslimske børns ringe respekt for især kvindelige lærere ødelægger undervisningen og medvirker stærkt til, at 15 -20 % af alle elever nu forlader folkeskolen som funktionelle analfabeter. Blandt 2. generation indvandrerbørn er det dog hele 38 %. Den ekstra indsats, der ydes indvandrerbørn, betyder, at danske børn lades i stikken i folkeskolen. Danske forældre vælger da også i stigende grad privatskoler. Det har forældrene til 45 % af børnene i det indvandrertunge Blågård Skoles distrikt på Indre Nørrebro i København eksempelvis gjort. ( Berlingske, 19.10.2012 ).

Stadig flere boligområder bliver til ghettoer: I 2011 blev 4 nye boligområder udnævnt til ghettoer, hvorefter der var 28 i alt. Det skyldtes bl.a., at andelen af kriminalitetsdømte personer i dem oversteg grænsen på 2,7 % svarende til 3 gange så mange kriminelle som i Danmark som helhed. ( Jyllands-Posten, 05.10.2011 ). Snyderiet i ghettoerne med skat og moms er desuden så massivt, at selv hærdede skattefolk er rystede. ( Jyllands-Posten, 12.03.2012 ).

For at finansiere den dramatiske stigning i indvandringsudgifter har regeringen optaget statslån på 82 milliarder i 2012 - penge som skal tilbagebetales med renter. Samtidig har den strøget i efterlønnen og hjælpen til syge og gamle, nedlagt 300 skoler og pålagt erhvervslivet og borgerne skatter og afgifter, der forringer konkurrenceevnen, lukker virksomheder og eksporterer arbejdspladser.

Som følge af indvandringen af uintregerbare folkegrupper steg arbejdsløshedsunderstøttelsen i 2009 til 36 milliarder, kontanthjælpen til 15 milliarder, boligstøtten til 12 milliarder og udgifterne til revalidering til 81 milliarder. ( Danmarks Statestik, 2010 ).

UDGIFTER TIL SAMMENLIGNING

Årlige udgifter for Forsvarsministeriet                         21,0  mia.

Årlige udgifter for Kirkeministeriet                               0.6  mia.

Årlige udgifter for Miljøministeriet                                1,9  mia.

Årlige udgifter for Kulturministeriet                               6,0  mia.

Årlige udgifter for Trafikministeriet                               10,5  mia.

Årlige udgifter for hospitalssektoren                               58,0  mia.

INDTÆGTER

Samlede indtægter fra dansk fiskeri                                 2,9 mia

Samlede indtægter fra landbrug, skovbrug og gartneri       64,0 mia.

Samlede indtægter fra gas, olie, salt, kalk                        46,0 mia

( Statitisk Årbog, 2011 )

 


 HVEM SKAL BETALE DE OVER 100 MILLIARDER FOR EN LØBSK INDVANDRING ?

Pengene tages fra de gamle og syge: "Pengene hentes delvis ved at stryge hjemmehjælp fra gamle og syge og skærew 19 milliarder af pensionerne.

Pengene tages fra de fattigste U-lande: "De fattige lande skal betale for, at den nye regering vil give asylansøgere lejligheder og parcelhuse ved ankomsten til landet. Udflytningen betyder ufdgifter på 400 mio. på to år. Regeringen bruger alene i 2012 samlet 975 mio. ulandskroner på asylsystemet - penge  som de fattigste lande skulle have haft." ( Jyllands-Posten, 21.12.2011 ).

Pengene tages fra Udkantsdanmark: Man tager 2 milliarder af landsbygge-fondens midler - penge som skullew have givet et løft til det såkaldte Udkants-danmark, hvor huse forfalder, og skoler lukkes.

Pengene tages fra børnefamilierne: 300 skoler lukkes, og børnehaver lukkes og fordyres ( DRs nyheder 2012 ).

SANDHEDEN SKJULES

Socialminister Karen Hækkerup og regeringen har aflyst den indvandringsundersøgelse, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti søsatte for at belyse indvandringens økonomiske og kulturelle omkostninger. "Nu er den tid heldigvis forbi", udtaler hun. ( Tekst-TV, 04.01.2012 ).


 

"- den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

Hvis du også mener, at det er forkert at gældsætte Danmark og pålægge befolkningen - og de næste generationer - store økonomiske byrder - for at finansiere den løbske indvandring af muslimer - som udemokratisk er blevet påtvunget os - og er en trussel mod landet - så bliv medlem af

GRUNDLOVSFORENINGEN DANSK KULTUR

Grundlovsforeningen værner om Danmarks kulturarv og nationale idenditet og bekæmper al ideologisk og religiøs ekstremisme, der undergraver vores vestlige demokrati, menneskesyn og livsform.

Læs om foreningen på  www.danskkultur.dk  og meld dig ind.

Læs også  www.islam-info.dk og www.danskkulturdebat.dk

Køb foreningens bøger. Boghandlerne kan skaffe de fleste fra forlaget Rafael. Hvis en bog meldes udsolgt, så kontakt os på  info@danskkultur.dk

Støt os økonomisk på konto  1551-16887250 i Danske Bank

 Citat slut.


 Tilsyneladende lovgiver = Det Danske Folketing = som om Danmarks befolkning = alene = kan forsørge hele jordklodens befolkning. Det er min vurdering af Folketinget økonomiske lovgivning. Er det også din vurdering = eller har du en anden vurdering ???

Med Venlig Hilsen = Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul

 


 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE