GUDS ADVOKATER

www.fornyelsesPartiet.dk = 4. december 2012

HVEM ER = GUDS ADVOKATER = I EN KRISTEN NATIONALSTAT  ???

www.Sappho.dk   www.RadioHolger.dk   www.sagenskerne.dk  www.medie1.dk

 


 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

    KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


 

HVEM ER GUDS ADVOKATER I DEN KRISTNE NATIONALSTAT = DANMARK ???

Er det = Præster = Præster = der er = Guds Advokater = her i = Nationalstaten Danmark  ??? Forkynder Præster Sandheder  ???

Vor = Kristne = Guds søn = Jesus = har advaret menneskeheden på hele jordkloden = ( i skal vogte jer imod = Falske Profeter )

Hvor kan ( falske Profeter ) lide at optræde  ??? I Danmarks Kirker.

Her i = National-Staten Danmark = er der efter min opfattelse = i = Nationalstaten Danmark = over = 2000 Kirker = som disse ( falske Profeter ) ønsker at optræde i. Det gør de så = med hjælp fra Folketingets Politikere.  

Vor = Kristne = Guds søn = Jesus = har advaret os imod de ( falske Præster ) som ønsker at optræde i vores = Danske Kirker  ???


 

 MIN OPFATTELSE AF PRÆSTERS OPGAVE SOM = GUDS ADVOKATER

 Præsters overordnede opgaver = er efter min opfattelse disse =

1. At udbrede ( Guds Lov ) dem = der står i Bibelen = og ikke andre.

2. At forkynde Bibelens ( Sandheder ) så alle forstår budskabet.

Betingelsen for = at en Præst kan forstå = betydningen af = hvad han selv siger = det er = at han kan ( Guds Lov ) uden ad = som de står i Bibelen. I min Bibel står ( DE 10 BUD ) i =

ANDEN MOSEBOG ( EXODUS ) KAPITEL 20 = Vers 3. til og med Vers 17.

For at komme ind i Guds himmel = og opnå evigt liv = så er det min opfattelse = at en = Kristen = nødvendigvis kender = Guds 10 Bud = som de står i Bibelen = og forstår betydningen af hvert enkelt af ( DE 10 BUD ) og lad mig gentage = jeg mener ( DE 10 BUD ) = dem = som står i Bibelen.

 


 

DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953 og PARAGRAF 4.

Her = nede på jorden igen = der gælder de = jordiske love. Hvad mener jeg med det ???  Jo - her nede på jorden = der gælder de menneskabte love. Disse = jordiske love = kan forandres = fordi mennesker opnår større og større viden. Denne større og større viden skal administreres med så megen ( visdom ) som muligt = gennem de menneskabte love. Fra trafik med hestevogn = til biltrafik = kræver at jordisk lovgivning kan forandres. Men vor Kristne Guds lov står fast = også engang i fremtiden = når denne her jord = ikke mere eksisterer. Det står sandsynligvis i Bibelen = et eller andet sted.

Hvis de menneskabte love = ikke fungerer efter hensigten i = National-staten Danmark = til gavn for = Danmarks Befolkning = her i Danskernes eget Fædreland = så kan vore Politikere = kassere disse love = eller lave disse love om. Det betyder at = "Danmarks Folketing" = kan afskaffe = Censur Paragraf 266b  og bør ved samme Lejlighed benytte sig af muligheden for = at afskaffe = Blasfemi-paragraf 140 = så = Danmarks Grundlov = igen kan leve op til at være en = retsstat. 

National-staten Danmark  = må forstat betragtes som en = Banan-republik = så længe disse = to Grundlovs-stridige Paragraffer = Censur Paragraf 266b = og = Blasfemi-Paragraf 140 = stadig er at finde = som en del af  = Danmarks Lovgivning. Disse to lovparagraffer = er ikke en retsstat værdig.

www.danskkulturdebat.dk

Her i = National-staten Danmark = har vi Paragraf 4. i Grundloven = og den kan læses på internet-siden = www.danskkulturdebat.dk . Paragraf 4. i = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = og som lyder således =

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Hvorfor findes ( Paragraf 4. ) i den danske Grundlov ??? Efter min opfattelse så skyldes det = at = Guds advokater = Præsterne = Præsterne = skal kunne forkynde deres religioners indhold = her på Dansk Teritorium = her = hvor National-staten Danmarks Grundlov er gældende = eller burde være gældende. Her kommer så Censur Paragraf 266b  ind i billedet. Grundlovens Paragraf 1.

§ 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.


Firoozeh Bazrafkan i retten 13. december 

Den iransk-fødte kunstner har tænkt sig at forvandle retssagen til et politisk kunststunt og inviterer sine støtter til at møde op i retten. 

Læs mere  og andet på = www.Sappho.dk  om Censur Paragraf 266b


 Så hvilken beskyttelse giver ( Paragraf 4. ) i Danmarks Grundlov så ( Guds Advokater ) Danmarks Præster = for at de kan forkynde vor ( Kristne Guds ) budskab = Sandheden = når de menige i Kristne menigheder = heller ikke må sige = Sandhederne = om Islams religion højt = og ikke må sige højt = hvilke religiøse budskaber = som Koranen indeholder.  Det kan jo desuden også skyldes = at muslimer heller ikke må høre = hvad der er Koranens budskaber. Muslimer kunne jo finde på = at skifte religion = hvis de får muligheden for = at = sammenligne de to religioner = på trods af Koranen har en militærlov = der giver dødsstraf for = at forlade Hæren Islam. ??? Denne milirtære lov om dødsstraf = kaldes i Koranen for ( Apostat ) og måske også ( Apostasi )

Se selv efter = på dette internet-Leksikon  =  www.islam-info.dk

   Sam Solomon       =    En Guds advokat     Medforfatter til denne bog. 
MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk. 
  

 www.wikipedia.net    http://www.google.dk/    http://www.islam-info.dk/


 

Firoozeh Bazrafkan = er anklaget efter = Censur Paragraf 266b

iroozeh Bazrafkan i retten 13. december 

Denne = Censur Paragraf 266b = denne skamplet på = Dansk Lovgivning = den blev indført her i ( Nationalstaten Danmark ) i 1981 under en Konservativ Justits-minister. Nu er = Firoozeh Bazrafkan = ikke den første = der er blevet anklaget for at sige = Sandheder = om Koranens indhold. Men alle de = store Personligheder = der her i Danmark siger ( Sandheder) om Koranens indhold = de bliver anklaget efter = Censur Paragraf 266b

Her er navnene på de ( Store Personligheder ) = som jeg kender = der er blevet anklaget efter = Censur Paragraf 266b =

1. Mogens Glistrup          Er desværre død.
2. Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
4.
Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen            =   www.danskernesParti.dk
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10. Rolf Slot-Henriksen   =  
Er desværre død
11. Torben Mark Pedersen   
anklaget 29. maj  2012

Der er sikkert flere = Store Personligheder = her i = National-staten Danmark = der har haft mod til at sige = Sandheder = som har ført til anklager efter = Censur Paragraf 266b = og som vi aldrig har hørt om = på grund af = EUs = krav om = Censur. En meget anvendt = Censur-metode = er fortielse af de = Ubekvemme Sandheder = der kan oplyse = Danmarks og Europas befolkninger = om = hvad der i Virkeligheden foregår.

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

 

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering

 

www.Google.dk   www.wikipedia.net   www.RadioHolger.dk 

Til et folk de alle høre
som sig regne selv dertil
har for modersmålet øre
har for fædrelandet ild;

resten selv som dragesukker
sig fra folket udelukker.
lyse sig selv ud af æt,
nægte sig selv indfødsret

N.F.S. Grundtvig  = omkring 1837 måske  ??? www.danskkultur.dk

Lyt eventuelt til salme og klaver musik =  http://www.erlingmusic.dk/  


 Så kommer spørgsmålet = HVEM ER DJÆVELENS ADVOKATER ???

Ja = de såkaldte Globalister = der styrer Djævelens Advokater = de har sørget godt for dem = sådan rent materielt = og har bygget Templer til dem = næsten overalt på Jordkloden. Djævelens advokater = lever meget i det skjulte = og har deres eget hemmelige sprog = som kun forståes af eksperter = og af et fåtal af Guds Advokater = de såkaldte Præster. Hvad siger et par kendere af disse = godt skjulte hemmeligheder = og de godt skjulte genkendelses-hilsener ???

 

Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...

 

► 
 
 "- den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"
 

 
Hvem bruger = Censur Paragraffer ??? Er det = Guds Advokater = eller er det = Djævelens Advokater = der ønsker at bevare = Censur Paragraffer = i hele Europa og = Censur Paragraf 266b = i = National Staten Danmark ??? Hvad er din personlige vurdering ???
 

 
 

The Islamic Connection to Rome - YouTube

www.youtube.com/watch?v=aKJSGA4fP3c2. maj 2011 - 96 min. - Uploadet af selious04
________SHRINERS & THE SYMBOL OF ISLAM____________ "Way back when Muslims were first
...

 
  

The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=oF4tLBvRa7k
10/05/2009 - Uploadet af KevZen2000
Re: The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1by cozycloser529 views · The Vatican creating Islam By... 
  

illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo7. dec 2010 - 15 min. - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.
 

 

 Globalt set = hvor mange Templer = findes der rundt om på jordkloden = i større byer = og i nærheden af Regeringsbygninger ???

Når den højeste grad i en = Frimurer-loge = skal opnåes i et hemmeligt ritual = skal de så lægge hånden på Koranen = og sværge evig troskab til = Allah ???

 

Firoozeh Bazrafkan i retten 13. december 

 

Den iransk-fødte kunstner har tænkt sig at forvandle retssagen til et politisk kunststunt og inviterer sine støtter til at møde op i retten. 

 Politiet har ringet til mig angående paragraf 266b

Har Firoozeh Bazrafkan mange støtter  ???  

Læs mere  og andet på = www.Sappho.dk  om Censur Paragraf 266b

 


 

 

Hjernen er misbruger - Politiken.dk  af  Morten Jastrup

  Dette Citat lyder til slut således  = 

»Kunst, religion og videnskab er også effekter af den trang til at finde mening med og forstå verden omkring os, som dopamin skaber«.
Citat slut.  

The Mother of All Secrets - Mike Hoggard, Full Version

lionandlambministry.com/.../The-Mother-of-All-Secret...
17/09/2012
The Mother of All Secrets - Mike Hoggard, Full Version. Rate: 100%. 3 ratings. Views: 581. Lights off ...
 

MSNBC: PROLONGED DETENTION - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo
10/05/2012 - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... Rachel Maddow Show - Obama's Prolonged Detentionby Lord ...
 

Vil en  ( New World Order )  gøre Prolong Detention til en = Global Lov  ???

 

Det eneste der mangler = det er at nedlægge = National-staternes Parlamenter. Vil dette ske ???  Hvad er din vurdering ???


 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE