HJERNEFORSKNING

www.fornyelsespartiet.dk = 25. november 2012

HJERNEFORSKNING = HVILKEN SLAGS HJERNEFORSKNING ???


 

 TILLADER FOLKETINGET = FRIVILLIGE LØRDAGS-PRÆSTER ???

  ET HISTORISK FORLØB = BEGYNDENDE I 1776. UDGANGSPUNKT

  1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.


 

  SANDHED eller KAOS    www.Kulturkloeften.dk   www.Google.dk

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk


 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


 

 HJERNEFORSKNING = HVILKEN  SLAGS HJERNEFORSKNING ???

 www.RadioHolger.dk  www.Medie1.dk  www.RadioDua.dk  www.Sappho.dk

  www.wikipedia.net  www.Monokultur.dk www.infowars.dk

  www.danskkultur.dk  www.islam-info.dk  www.danskkulturdebat.dk

  www.sagenskerne.dk  www.kulturpartiet.dk  www.Tavshedens-Tyranni.dk

 


HJERNEFORSKERE og HJERNEFORSKNINGS-JOURNALISTER 

Nu hvor "vores" danske Universitet er blevet til =

( Universitetet for Politisk bestillingsarbejde ) især inden for klimaforskning, så er det blevet mindre interessant = hvilke resultater som vores ( Universitet for Politisk bestillingsarbejde ) kan præsentere offentligheden for. Derfor er det lidt mindre interessant = hvilke resultater som hjerneforskere kan publicere eller præsentere for offentligheden. Der findes vist nok stadig en hjerneforsker i Danmark = der endnu ikke er økonomisk kontrolleret = af disse Rothschild-banker = og han hedder vist nok = Nyborg eller Nygaard ??? 

 


 

 www.Google.dk  www.wikipedia.dk  www.Google.com  www.wikipedia.net

 


HVAD STIMULERER HJERNEN ???   www.danskkulturdebat.dk

Hjernen er misbruger - Politiken.dk  af  Morten Jastrup

Dette Citat slutter således  = 

»Kunst, religion og videnskab er også effekter af den trang til at finde mening med og forstå verden omkring os, som dopamin skaber«.

Citat slut

Dette indlæg forklarer også = hvordan rusmidler af forskellig art = påvirker hjernens funktioner og funktionsevne = og hvordan brug af en bestemt slags rusmidler = kan fremme en bestemt slags fælles adfærd i en fælles gruppe = ved at de bruger det samme rusmiddel.

Efter min ( totale amatør opfattelse ) så betyder det = at det fælles Nationale Grundlag for sammenhold i Danmark = var bedre i Vikingtiden = dengang alle de Nordiske og drabelige Danske Vikinger alle drak = Berserker-mjød og intet andet. Babyer undtaget fra reglen. Derfor går mine tanker tilbage = til dengang de = Nordiske Vikinger = Digterøl og Berserkermjød = og kvinderne havde ømme fødder = selv om de ikke gik i højhælede sko.  

 Lygtemandens sang - Hvor er mine fødder dog ømme - Dansk ...

 

 

Fraråder at besøge www.Kulturpartiet.dk  under overskriften = En Dansk Hjerne.

lidskjalv blot laug  Find selv Opskriften  på - digterøl og Berserker-Mjød


Husk ( Fælles dato = 1. oktober 2016 ) =  se   www.Kulturpartiet.dk

Du kan endnu nå = at færdig-brygge ( Digterøl og Berserkermjød ) inden udløbsdatoen.

Er det det mon sprut = som din reptilhjerne kan tåle = uden at tage skade ???


 Cirkusrevyen 2008 Guds Hus.wmv - YouTube

www.youtube.com/watch?v=hBjfEo27riY
31/12/2010 - Uploadet af TheFarmer1978
Loading... Alert icon. Sign in or sign up now! Alert icon. Loading... Uploaded by Kim Sørensen on Dec 31, 2010 ...
 

 
Ny religiøs familie i EU = Findes der ( 10 BUD ) i Koranen =  www.islam-info.dk  ???

 

Har Danmarks hjerner brug for = et religiøst innput  ???

Som det fremgik af dette = You Tube= indslag fra = Cirkus Revyen i 2006 = så havde vi danskere glemt DE 10 BUD )  Så jeg repeterer lige DE 10 BUD ) dem som står i ( Bibelen ) og ikke de DE 10 ) der står i min katekismus fra = 1925 = som ligner noget = der er blevet forfalsket af en katolsk Jesuit. Når der pilles ved ( Bibelens DNA ) der hvor ( Guds Lov ) de oprindelige og uforfalskede ( TI BUD ) står skrevet = så skal det ganske givet udvikle sig til = at vores fælles Nationalstat opløses og synker til bunds = og lægger sig på havets bund = sammen med alle de andre glemte folkeslag = som ingen mere kender navnene på = 

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.  I min anden Bibel er = ( Bud nummer 3. ) = beskrevet således =

3. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn, thi Herren lader ikke den ustraffet, der misbruger hans navn. Husk også lige = 

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Der blev også stillet et spørgsmål i 2006. Cirkus-revyen = stillede det således = 

 

Så hvad er = hjerneforskernes svar = her i November 2012 ??? Bliver vi danskere ved med = at holde os til  Sandhederne  lige som vore forfædre har gjort i over 1000 år ??? Se beviset på   www.fortidensJelling.dk 

Lærte vi = Danskere = noget om vores egen kultur og religion = og den måde vores adfærd og daglige vaner er præget af Kristendommen ???

Besøg evt. Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk = og læs om vore danske skikke og vore danske mærkedage og Højtider ???

 


25. november 2012 = og Klokken er lige nu  11:13 på min Computer.

Dagens Gudstjeneste i radioen i DR. var fra Valby i København = og det var = Frelsens hær = der var ansvarlig for denne søndags Gudstjeneste. Det minder mig om = at jeg kom i = Frelsens hærs = ungdomsklub = i Aalborg - i to til tre år. Jeg nåede at komme på Ungdomsklubbens bordtennishold = på tre personer = der spillede mod andre Ungdomsklubber i Alborg. Hvordan en gammel mand på 67 kan huske dette = det må hjerneforskere kunne forklare. Var det ordet = Frelsens Hær = der gravede noget dybt frem i min hjerne = der ellers har været begravet i min hukommelse i mange år. Det er også en godt at blive mindet om = et klubmesterskab i Bordtennis i et af årerne.

Frelsens hærs Musikkorps og Hukommelsen

Nu er Frelsens hær jo kendt for sin musik i meget musikalske musikkorps = og den afsluttende musik i denne gudstjeneste = kaldte også nogle musikalske barndomsminder frem. Jeg blev som 8. årig eller 9. årig sat uden for døren i sangtimen = fordi jeg sang med i fællessangen = ( blæsten går over Limfjordens vande ) jeg ødelagde sangen for de andre = fik jeg at vide. Det skal nok være rigtigt. Jeg har så siden besluttet = at det musikalske = ikke skulle være min levevej.

Men derfor kan jeg jo godt nyde, at høre klavermusik spillet af = Selveste Erling = engang i mellem. Her kan dem der kan lide at synge salmer = også lære mange salmetekster uden ad = inden de møder op til eventuel fællessang i Kirken. Besøg eventuelt dette link =

www.Erlingmusic.dk

Hvorfor nogle er mere musikalske end andre = det må jo også høre inden for hjerneforskernes Videnskabelige område. Hvordan kan dette forklares ???  Jeg har dog på internettet fundet noget af en Pastor ( Mike Hoggard ) på internettet = der kan være en mulig forklaring ???   Om denne forklaring kan godtages af den kendte ( Hjerneforsker Madsen ) kendt fra = DR = det kan jeg naturligvis ikke svare på ???

 

pastor Mike Hoggard watchman video brodcast 05/02/2012 - YouTube

 

 

Har = hjerne Madsen = mulighed for at sammenligne = dissekerede hjerner fra = hashrygere = og fra = Kristne = og fra stiknarkomaner = for at se - om der måske er forskellige skader - efter disse forskellige former for ( rusmidler ) og kan religion i denne forbindelse = betragtes som et rusmiddel ???

THE TALMUD og JØDERNES YPPERSTE-PRÆSTER

Kan mennesker betragtes som kvæg = og ud fra hvilket kriterium ??? Det som kendetegner køerne på marken. De spiser bare af det græs de træder på. De går rundt oven på en kvægets lagkage. De spiser bare = og så tænker de ikke længere. Den slags mennesker der kun tænker på det næste måltid mad = de betegnes i Jødernes hellige bog som = Goy - Goyim eller Goyims = menneskeligt kvæg = der ikke kan tænke tanker = der ligger ud over deres egen næsetip. Er vi danskere = Goy - Goyim eller Goyims ???  Er det noget = som vore danske hjerneforskere kan vurdere  ???

HVEM REGULERER BESTANDEN AF MENNESKELIGT KVÆG ???

Er det jødiske ypperste-præster der føler et specielt ansvar for - at regulere bestanden af det hjernedøde menneskelige kvæg - der lever her på jordkloden ???  Så har vi her et ( synes jeg ) et meget interessant spørgsmål. De jøder der intelligensmæssigt ikke tilhører indercirklen af jødiske ypperste-præster = tilhører de også den gruppe af mennesker = som inderkredsen af jødiske ypperste-præster bliver kaldt for Goy - Goyim eller Goyims ???

Ifølge Jødernes hellige bog = ( THE TALMUD ) så er det forbudt for de jødiske Ypperstepræster = at slå nogen ihjel direkte. Til gengæld er det tilladt - at kontrollere den hjernedøde bestand = af menneskeligt kvæg = inddirekte gennem stedfortrædere ??? Bibelen antyder = at Jesus blev dræbt af Romerne = så Romerne er de direkte skyldige i Korsfæstelsen af Jesus. Til gengæld kunne Jødernes hellige mænd = der er mere interesseret i egen magt = frem for at udvikle menneskers intelligens gennem udbredelse af ( Sandheder ) så foretrak de Jødiske ypperste-præster = dengang som nu = at mindske menneskelighedens intelligens-potientale gennem brug af rusmidler af forskellig art = og på den måde reducere religiøs konkurrence = der kunne udvikle det menneskelige kvægs intelligens ( Goy - Goyim eller Goyims ) = således at globale Politiske og religiøse og Økonomiske løgne = ikke kunne gennemskues. Måske har de Jødiske ypperste-præster = endda fundet ud af hvordan en  ( New world Order ) kunne dannes = ved at reducere National-befolkningernes gennemsnitlige Intelligens-niveau ??? Er dette hvad der sker på jordkloden lige nu ???  Hvad er din vurdering ??? Hvad er hjerneforskernes vurdering ??? Er gennemsnits-befolkningen i Danmark = at betragte som ( Goy Goyim eller Goyims ) der interesserer sig for sin egen hverdag - og så ikke mere ???

DET KAN JO KOMME AN PÅ EN PRØVE

Opgaven til Danmarks befolkning lyder således = Du skal finde ud af = hvordan en = fri-murer - i en fri-murer-loge = opnår en rang = der betegnes som en = schriner ??? Højeste frimurergrad er en 33 rd Dagree Mason = men der er mange frimurer-loger rundt om på jordkloden. Alt der er skjult i mørket = regnes af en Kristen som mig = for at være noget som - Satan har kontrol over = gennem de medløbere = der udfører Satans arbejde i = fri-murer-loger = medens de tror de gør noget godt for samfundet. Mine vurderinger kan naturligvis være forkert ??? For at løse denne opgave = og teste din egen intelligens - kan det måske være en hjælp = at vide lidt om den ukulte verden = det normalt skjulte for menigmand i denne verden. Så lidt om det skjulte =

 

Why I Left Judaism - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fGTp1Q162Gw31. aug 2010 - 5 min. - Uploadet af zionget
http://www.realjewnews.com/ http://brothernathanaelfoundation.org/ http://brovids. com/
 

 Overblikket ved den seneste optælling  =

www.oplysningspartiet.dk              163.153
www.sagenskerne.dk                      319.047

www.kulturpartiet.dk                     232.790  
www.forsvarspartiet.dk                   168.761

www.fornyelsespartiet.dk                164.681
www.advarselspartiet.dk                 135.176
www.feriepartiet.dk                         175.568
www.Tavshedens-Tyranni.dk           144.309
www.Pokerpartiet.dk                       100.556

 Disse Links skulle gøre det muligt = at løse = shriner - opgaven. 


 Viden om det skjulte = det ukulte = som normalt skjules for = ( Goy Goyim eller Goyims )

The UN and the Occult Agenda Freemasonry Deceived and - YouTube

www.youtube.com/watch?v=_yZmoDj983o30. apr 2011 - 106 min. - Uploadet af infosemanal
The UN and the Occult Agenda Freemasonry Deceived and Conquered. infosemanal·22 videos. Subscribe ...
 

 


 

Videnskabsjournalisten Lone Frank om forskning i intelligens og ...

www.youtube.com/watch?v=BX3vKUYWH4031. jul 2011 - 9 min. - Uploadet af helmuthnyborg
Deadline 30 juli 2011 - Vært Jesper Larsen Videnskabsjournalisten Lone Frank fortæller om forskning ...

Hvordan kan vi undgå = at vore hjerner = bliver narret til = at vi udfører onde gerninger ??? Hvilket svar har vore danske hjerneforskere på dette spørgsmål ???

Næsten alle mennesker ønsker at gøre det gode. Alligevel er det lykkedes = at få disse gode mennesker til = at gøre onde gerninger = både under første og anden Verdenskrig = som soldater og fangevogtere. Det skyldes efter min opfattelse = at det var gode mennesker = der blev lokket til at gøre det onde = gennem løgne = der fik dem til at tro = at de gjorde det gode.

Min vurdering kan naturligvis være forkert ??? Hvordan kan vi danskere tage vore forholdsregler imod = at gøre onde gerninger ???

 Derfor vil jeg foreslå = at hjerneforsker = Hjerne Madsen = kendt fra = DR = og Videnskabs-journalist = Lone Frank =  at de begge gennemgår alle disse = 36 lektioner = som = Professor = Walter Veiht = gennemgår = og som kan ses på ( You Tube ) og bagefter skriver de en rapport om = hvordan de mener deres hjerner er blevet påvirket = set fra en forskningsmæssig indfaldsvinkel = af disse 36 forelæsninger ??? Vil sådan 36 lektioner kunne udvirke = at de bliver sværere at lokke til = at gøre onde gerninger ???

 

Hjernemadsen Del 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=crqh1Ofu3lI5. sep 2008 - 9 min. - Uploadet af RSTVProduktion
Peter Lund-Madsen, alias Hjernemadsen fortæller om sin helt specielle tro, og om hvordan han lagde ...

Måske skriver de en fælles rapport og eller =  fælles artikel = der offentliggøres ( på samme dagi disse to aviser = i Information og i Weekendavisen = efter at have gennemgået alle = 36 Lektioner af = Professor = Walter Veith ???


Hvordan påvirkes = hjernen af religion = i forhold til påvirkning af andre rusmidler ???

 

Hjernen er misbruger - Politiken.dk  af  Morten Jastrup

 

Dette Citat lyder til slut således  = 

 

»Kunst, religion og videnskab er også effekter af den trang til at finde mening med og forstå verden omkring os, som dopamin skaber«.
Citat slut.  

The Islamic Connection to Rome - YouTube

www.youtube.com/watch?v=aKJSGA4fP3c2. maj 2011 - 96 min. - Uploadet af selious04
To celebrate, the Muslim invaders took off their turbans and dipped ... so if Muhammad was a real prophet ...
 
 

 

 

 
 
 

 

illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo7. dec 2010 - 15 min. - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.
 

 

Famous Masons - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kOWPOdgp1DU28. sep 2007 - 7 min. - Uploadet af bipolorprincess
A wonderful look of well known persons that are Masons.

 

The Occult in "Christian" Music - 1 of 8 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=G4sZRWZUu-E
29/03/2009 - Uploadet af Alleluia7
A fascinating study by pastor Mike Hoggard that reveals Satan's plan of destruction from within our churches ...
 
Hører kristen musik = og trommer sammen  ???

 Bør Kristen musik spilles på = Harpe - Orgel - klaver eller Violin ???

Besøg evt. dette link = www.Erlingmusic.dk er musik hypnose ??? 


 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE