Var Muhammed Jesuit ???

www.fornyelsespartiet.dk = 21. november 2012

VAR PROFETEN MUHAMMED = JESUIT ???    www.Google.dk 

Findes svaret på denne You Tube Video ???  www.wikipedia.net

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM12. mar 2012 - 42 min. - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...

 www.Tavshedens-Tyranni.dk   www.Sagenskerne.dk 

 


  

SANDHED eller KAOS  www.Kulturkloeften.dk   www.Google.dk

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 


 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


  www.RadioHolger.dk  www.Medie1.dk  www.RadioDua.dk  www.Sappho.dk

   www.wikipedia.net  www.Monokultur.dk www.infowars.dk

 www.danskkultur.dk  www.islam-info.dk  www.danskkulturdebat.dk

 www.sagenskerne.dk  www.kulturpartiet.dk  www.Tavshedens-Tyranni.dk


 Manuel Baroso = fra EU = undeviser han nye =  Jesuitter  i USA ???  

eller er dette nu fortid ???

 HVORDAN HOLDER PAVEN SAMMEN PÅ = VATIKANSTATEN  ???

Jesuit-eden  =  ( Iøvrigt ) = Har Paven kysset Koranen  ???

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!


Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


Hvorfor er ( Danmarks Riges Grundlov af 1953 ) en Genial Grundlov ???

Fordi den holder = jordiske love og himmelens love = adskildte ???

Du kan Oplyse dig selv om Grundlovens indhold på = www.danskkulturdebat.dk


Men når ( Lovgiverne ) i Folketinget indfører = Censur = så lovgiver de inden for vor = Kristne Guds = Lov-område ( DE 10 BUD  )  For dette står i Bibelen = Åbenbaringen på Sinaj.  Anden Mosebog = Kapitel 19 Vers 9

Vers 9. Herren sagde til Moses: "Jeg vil komme til dig i en tæt sky, for at folket kan høre mig tale med dig og for al fremtid stole på dig".  Citat slut.

Hvad er det ved Moses = som vi kristne skal stole på = for al fremtid ???  Jeg ved det ikke = men jeg tror det er ( DE 10 BUD ) som står i Bibelen = og ikke = ( DE 10 BUD ) der står i en Katekismus = der har været ude for grove = religiøse juridiske fiflerier. Der var også Jesuitter før 1925.

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 

Kære Gud = jeg vil bede dig om = at alle muslimer kan se din Guddommelige storhed = og tænke over din invitation = til alle mennesker på jordkloden = også muslimer = så også muslimer forstår = at denne restriktive invitation = også gælder muslimer = TAK GUD.

Johannes Kapitel  14.  Vers 6.   Jesus = siger til ham =

Jeg er = vejen og Sandheden og Livet: der kommer ingen til Faderen uden ved mig.

 Hvor mange muslimer i Danmark = har endnu ikke læst denne bog ??? 

Sam Solomon           
MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

 


 

 The Islamic Connection to Rome - YouTube

The Islamic Connection to Rome - YouTube

www.youtube.com/watch?v=aKJSGA4fP3c2. maj 2011 - 96 min. - Uploadet af selious04
________SHRINERS & THE SYMBOL OF ISLAM____________ "Way back when Muslims were first ...

 

The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=oF4tLBvRa7k9. maj 2009 - 10 min. - Uploadet af KevZen2000
Re: The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1by cozycloser522 views · The Vatican creating Islam ...

 I min Bibel står der noget om ( Hagar og Ismael ) i

 

 FØRSTE MOSEBOG  =  KAPITEL 16.  vers 1. til og med  Vers 16.

Måske står der mere i Bibelen om ( Hagar og Ismael ) ??? Jeg er ikke bibelkyndig = så jeg ved det ikke. Men et ( Dansk Ordsprog ) = siger = Den =  der søger = skal finde.

 

pastor Mike Hoggard watchman video brodcast 05/02/2012 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=wCDAz6fCLJc8. feb 2012 - 118 min. - Uploadet af digbydog888
pastor Mike Hoggard watchman video brodcast 05/02/2012 ... Prophecy In The News-Chariots of the Beast ...

 

  Pastor Mike Hoggard = The mystery of Mecca.  
 
► 76:58

► 76:58

Hvis Paven og Vatikanets katolske = Jesuitter = i virkeligheden cereating islam = så forklarer det ( måske ) ???  hvorfor der er symboler af både ( Sol og Måne ) i Kabaen = da det også er symboler som findes i Vatikanet.

Kristne Protestanter har måske tilbedt disse falske guder endnu længere = fordi på et Kirkemøde i Loadikea i Tyrkiet et sted mellem 321 og 346 blev besluttet = at flytte Guds helligdag fra om = Lørdagen til om søndagen = den dag solens tilbedere holder hellig. For en kristen så findes denSande =  Sandhed  =  i Bibelen. Frafaldne Protestantiske kirkegængere og frafaldne Protestantiske Præster = tror tilsyneladende på = at den religion der har flertal i befolkningen = ejer = Sandheden.  Der findes dog stadig kristne = der tilbeder den = Kristne Gud og Guds søn Jesus = på den syvende dag i ugen. Til muslimer der overvejer = at blive Kristne = så bør de måske nærlæse ( Bud nr. 4 ) i Guds Lov. Jeg kan oplyse at = lørdagen = er den syvende dag i ugen. Desuden bør muslimer = der overvejer at blive kristne = lægge mærke til = at der i Guds lov ( Bud nr. 2 ) står = at = vores kristne Gud= er en nidkær Gud.

Jeg stiller lige spørgsmålet igen = Var Muhammed i virkeligheden = Jesuit ???

 Her er så noget at tænke over  = så = Hvad er din vurdering ???


 Hvad er en shriner ???  Hvordan bliver du en shriner ???

The UN and the Occult Agenda Freemasonry Deceived and - YouTube

www.youtube.com/watch?v=_yZmoDj983o30. apr 2011 - 106 min. - Uploadet af infosemanal
Walter Veith - Total Onslaught 2007- The Secret Behind Secret Societies ... Walter Veith - (26) The UN & the ...

 

The Forbidden Book - History of the English Bible (1 of 7) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=uRNOW-xVzHU17. jan 2010 - 9 min. - Uploadet af Anastasis300
http://www.amazon.com/gp/product/B000E9X36U?ie=UTF8&tag=fratnoth-20&l... DISCOVER THE ...
 

Gammel fjende = ny forklædning. Denne gang med muslimer = der fungerer som en erobringshær. Luther vandt et slag over Pavens Katolske Vatikanstat. Engang blev Europæere slået ihjel - for at eje en Bibel. Denne tid er måske på vej tilbage ??? Hvad er din vurdering ???

 

Did the Vatican Create Islam? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ROWFv_ckhWg23. aug 2008 - 10 min. - Uploadet af Jossher700
Part 2by Jossher70011,422 views; Did the Vatican create Islam? ... Qur'an PROOF the Vatican ...
 

 

Part 1 Alberto Rivera (Ex Jesuit Priest) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=-zDHxhUJLnQ4. nov 2007 - 77 min. - Uploadet af tlthe5th
http://www.spirituallysmart.com/alberto.html Alberto Rivera speaks. I challenge you to listen to this man and ...
 

 

Alex Jones Movie (2005) - The Order of Death - Full version - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ozosoOUCcp811. dec 2010 - 45 min. - Uploadet af WakeUpCall4World
Alex Jones Movie (2005) - The Order of Death - Full version. WakeUpCall4World. Subscribe Subscribed ...

 Der er ganske mange homoseksuelle jøder og bøsser med i denne Satan Sekt = der mødes hvert år i Bohemian Grove i Californien i USA. De mange homoseksuelle ritualer = har også smittet af i Danmark = hvor det er besluttet ved lov = at et homoseksuelt forhold = kan kaldes et officielt Kristent ægteskab. Så nu har jeg meldt mig ud af Danmarks Folkekirke = og er blevet lørdags-kristen. For jeg vil ikke gennem passivitet = være med til = at legimentere denne forsatte udvikling = som måske ender med ægteskab mellem dyr og mennesker. Men hvorfor er så mange Jøder - medlemmer af Bohemian Grove = som muligvis ejes af Maurise Strong  ???

 Maurice Strong - Wikipedia, the free encyclopedia

Rygtet siger = han var Manden der fik ideen til at ( FN = UN  ) gennemfører = Agenda 21 =  i USA = måske for at beskytte gudinden = moder jord ??? Du kan jo ringe til din kommune i Danmark = og høre til = hvordan det går med = Agenda 21 ???


 www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk     et internet-leksikon om Koranens indhold.

 Alle, som fejrer jul, kommer i helvede   =   artikeldatabase.


 

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...

 

Historist set = hvorfor er jagten på de = Kristne = forsat igennem flere hundrede år ??? 

Det er sandsynligvis fordi = Vatikanets Jesuitter ønsker religiøs global magt = også = over alle medierne = og over de skuespillere og rockbands = der underholder folk i TV. Vi har jo set = Paven besøge Rockstjerner.

 


 

Men hvor kommer de jøder = der er Præsidenter i USA = og har høje Politiske Poster i USA = ind i Billedet = dem der også er = Frimurere = ind i Billedet ??? Demder også er medlemmer af Bohemian Grove Klubbens = Satan tilbedende Kult  ???

 

Why I Left Judaism - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fGTp1Q162Gw31. aug 2010 - 5 min. - Uploadet af zionget
http://www.realjewnews.com/ http://brothernathanaelfoundation.org/ http://brovids. com/
 
 

Så hvad indeholder jødernes religiøse udgave af en Bibel = THE TALMUD = der kan forklare de mange Jøders medlemsskab af = Bohemian Grove ???

Kun en meget meget lille = begrænset inderkreds = kender = THE TALMUDS = hellige skrifter. Så vidt jeg er orienteret = så må ingen Jøde dræbe = myrde eller slå en fjende ihjel direkte. Så når Jøder ( Jews ) skal myrde deres fjender = må det nødvendigvis ske inddirekte = hvilket kan planlægges inddirekte i en frimurer-loge og dødskult = som ( Skull and Bones ) med eget Tempel.

De uvidende om indholdet i = THE TALMUD = betragtes som kvæg - der kan adfærdsreguleres = og = hvor bestanden med mellemrum bør justeres. Den bestand af uvidende menneskeligt kvæg som = THE TALMUD = mener bør reguleres med mellemrum = dertil hører også de Jøder = og som ikke kender indholdet af = THE TALMUD = hvis jeg er rigtigt orienteret  ??? Denne kvægbestand af uvidende mennesker = kaldes for ( Goy Goyim eller Goyims ) i THE TALMUD. Hvor stor denne kvægbestand af uvidende mennesker skal være = inden udgangen af år 2021 = det vides ikke officielt endnu = men måske er det lettere at give et kvalificeret gæt = ved at se dette Link =

 Besøg evt = ( Videoen ) og se præsentationen =

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ...

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf49. feb 2011 - 14 min. - Uploadet af disinfodave
Author Raymond Wiley delves into the mystery of the Georgia Guidestones, a massive granite monument ...

 

 

Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

For at forstå noget af det som foregår globalt = er det nødvendigt at vide noget om de hemmelige selskaber der kaldes frimurer-loger =

    1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

 Højeste grad for frimurere er 33 rd Degree Mason.       Pause.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE