Nedlæggelse gennem lov

www.fornyelsespartiet.dk = 20. november 2012

KAN EN NATIONALSTAT NEDLÆGGES GENNEM LOVGIVNING ???

Kan en Nationalstat nedlægges = ved at lovgiverne konsekvent gennemfører lovgivning = der opløser National-staterne indefra ??? Er det hvad der er sket i = Danmark = og i Europa ??? Hvad er din vurdering ???


 

SANDHED eller KAOS    www.Kulturkloeften.dk   www.Google.dk

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk


 

   ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

  www.RadioHolger.dk  www.Medie1.dk  www.RadioDua.dk  www.Sappho.dk

  www.wikipedia.net  www.Monokultur.dk www.infowars.dk

 www.danskkultur.dk  www.islaminfo.dk   www.danskkulturdebat.dk

www.sagenskerne.dk  www.kulturpartiet.dk  www.Tavshedens-Tyranni.dk

 


Den Jødiske religiøse lov = THE TALMUD = har åbenbart nogle interessante lovparagraffer.

 Jøder må ifølge denne lov godt = godt myrde = ikke kun sine fjender = men også de uvidende mennesker = der er for dumme til at forstå = hvad der sker rundt omkring dem. Denne kvægbestand af uvidende mennesker = bliver efter jødernes hellige bog = kaldt for = Goy - Goyim eller Goyims.

Jøder må derimod godt myrde sine fjender = eller den overflødige bestand af uvidende kvæg = gennem inddirekte aktioner. Som Kristen dansker = er jeg interesseret i at vide = om mit fædreland Danmark = bliver inddirekte nedlagt gennem en bevidst lovgivning = indspireret af den Jødiske religiøse lovgivning = THE TALMUD ???  


 

 BLIVER DANMARK NEDLAGT GENNEM INDIREKTE LOVGIVNING ???

Hvordan kan man opklare = om = Nationalstaten Danmark = nedlægges og opløses indefra = gennem lovgivning = der er inspireret af den Lovgivning = der står i de hellige jødiske skrifter = THE TALMUD= jødiske skrifter = som over 80 Procent af alle jøder = sandsynligvis ikke kender noget som helst til. Om der sker noget tilsvarende i EUs øvrige 56 Nationalstater = det kan jeg = med beskedne 7. års skolegang ikke vurdere. Derfor får jeg sikkert aldrig svar på disse spørgsmål =

1. har der været jøder = der har været medlem af Danmarks Folketing = der har haft kontakt til organisationer i Israel fra 1945 og frem  ???

2. Har der været danskere = der har haft tætte relationer til = organiseret Politisk samarbejde med Israel ???

3. Hvem og hvordan blev organiseringen af frivillige = til Israels kibbutslejre = organiseret = da Israel skulle opbygges og moderniseres.

4. Som = kristen dansker = så er jeg interesseret i at vide = hvornår det blev tilladt at handle = på Guds helligdag = her i Danmark = samt hvem der sad i regeringen = da denne lov blev vedtaget ???

ViDET DANSKE FOLK har været et ( Kristent Folkefærd ) i over 1000 år = og pille ved ( Guds Helligdag ) for at Multinationale Selskaber kan tjene Penge = må betragtes som en synd imod vor Kristne Gud. At den syvende dag i ugen = lørdagen = er den ugedag = som Herren = vor kristne Gud = har helliggjort = det viser hvor uvidende vi danske Kristne er = om den sande Kristendom.  Bare besøg dette link = og se hvor lang = Den Danske Kongerække er = www.fortidensJelling.dk 

Vi har været et Kristent folkeslag i over 1000 år = selv om vi uden at vide det = har bedt til hedningernes solgud = om = Søndagen = uden at vi som et folk = selv vidste det. Dette ligner en djævelsk plan = der allerede blev udtænkt i år 321 = og implemeteret i den Tyrkiske by ( Laodikea ) i 336 så vidt jeg er orienteret. Der er dog andre meninger om det rigtige årstal. I år 336 var Tyrkiet en Kristen Nationalstat.

Så måske var det på dette møde = at toppen af Vatikanet ( dengang toppen var Kristen ) blev erobret af den religion = der tilbeder moder jord = som den sande Guddom = og som af ægte kristne anses for at være = en hedensk afgud.  

Kardinal Gibbons erklærer:" Vi holder søndag, fordi den katolske kirke ved rådet i Laodikea ( år 364 ) ændrede helligdagen fra lørdag til søndag."  The Convent´s Catechism of Catholic Doctrine, side 50, tredie ediktion.

 


EN DJÆVELSK LANG TIDSHORISONT 

Kan det denne religiøse Politik strammes en tand mere = ved hjælp af verslig jordisk lovgivning = ved at indføre en global ( New World Order ) lov = der kun tillader = at tilbede sin Nationale Guddom = om Søndagen ??? Vil alle der ikke overholder denne tilbedelseslov = blive arresteret af Pavens Jesuitter som kættere ???  Hvem har så lang en religiøs = Tidshorisont = at det fulde resultatet af en sådan lov = viser sit fulde potentiale = over 1500 år senere ??? Når den New World Order )  bliver der disse 7 . ansvarsområder = der skal = topstyres. jeg nævner dem lige =

Politik
kultur
lovgivning
økonomi
militær strategi
religion
kontrol og brug af medierne

 


Til hvilke Overnationale Institutioner ) uddelegeres disse opgaver. Det kan naturligvis kun blive rent gætteri. Her er mine gæt =

Politik = bliver ( FN = UN  )

2. Militæret= bliver = NATO= efter Privatisering omdøbt til = FEMA

 


3. Lovgivning en global menneskerettigheds-domstol = efter denne lov

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

 


 

4. Økonomi= global økonomi styret af ( Rothschild Banker )

5. Religion = Søndagsloven styres af Vatikanets to "Katolske Paver"

6. Kultur = et folks daglige vaner  ( Styres Centralt af EU )

7. Censur-kontrollen muligvis af avisen ( Politiken ) i = Danmark ???

 


Mine 7. tilfældige gætterier = kan naturligvis være fuldstændig forkerte ??? Hvad er dine 7. Personlige Gætterier ??? Hvordan tror du at den ( New World Order ) vil styre Jordkloden = når samtlige Nationalstater og deres Parlamenter er nedlagte = og ikke eksisterer   mere = og Jordklodens beboere skal administreres af ( Overnationale Internationale = medløber-organisationer ) ???

 

Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

 

SUNDAY LAW! Is it Happening?? I Hear the Rumbling by Walter Veith

www.youtube.com/watch?v=sggqV_cvSzg
24/06/2012 - Uploadet af wakeus777
I simply gather all forms of information and compare it with the Word of God KJV ( older version) preferably ...
 

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 KORT SAGT = SANDHEDEN = ER IKKE EN FLERTALS-AFGØRELSE.


 

 Pause = på ubestemt tid.

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE