GUDS LOV og UN = FN

www.fornyelsespartiet.dk = 18. november 2012

GUDS LOV og ( UN = FN ) og  ( The New World Order )

Hvilken lov kommer ( UN = FN ) til at administrere = når samtlige Nationale Parlamenter på denne Planet er nedlagt = også Christiansborg i Danmark ???


 SANDHED eller KAOS    www.Kulturkloeften.dk   www.Google.dk

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


 

   ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


 www.RadioHolger.dk  www.Medie1.dk  www.RadioDua.dk  www.Sappho.dk

          www.wikipedia.net  www.Monokultur.dk www.infowars.dk

 www.danskkultur.dk  www.islam-info.dk  www.danskkulturdebat.dk

www.sagenskerne.dk  www.kulturpartiet.dk  www.Tavshedens-Tyranni.dk


Hvilken lov kommer ( UN = FN ) til at administrere = når samtlige Nationale Parlamenter på denne Planet er nedlagt = også Europas Parlamenter  ???

Bliver det ( DEN KRISTE GUDS LOV ) = ( DE 10 BUD  ) ???


 
http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 


Hvilken lov kommer ( UN = FN ) til at administrere i fremtiden = når samtlige Nationalstater og deres Parlamenter er nedlagt ??? Måske denne ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...


 

The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=oF4tLBvRa7k
10/05/2009 - Uploadet af KevZen2000
Re: The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1by cozycloser522 views · The Vatican creating Islam By ...
 
Er muslimer i virkeligheden = Katolikker ???
 

The Islamic Connection to Rome - YouTube

www.youtube.com/watch?v=aKJSGA4fP3c
02/05/2011 - Uploadet af selious04
________SHRINERS & THE SYMBOL OF ISLAM____________ "Way back when Muslims were first ...
 

 OPLYS EVENTUELT DIG SELV YDERLIGERE VED HJÆLP AF  DISSE LINKS =

 

www.oplysningspartiet.dk                   163.153       =  ANTAL BESØG.
www.sagenskerne.dk                            319.047

www.kulturpartiet.dk                           232.790  
www.forsvarspartiet.dk                        168.761

www.fornyelsespartiet.dk                     164.681
www.advarselspartiet.dk                       135.176
www.feriepartiet.dk                              175.568
www.Tavshedens-Tyranni.dk                 144.309
www.Pokerpartiet.dk                             100.556       =  PÅ ET TIDSPUNKT.

Besøgene kan tjekkes på besøgstælleren = under overskrifterne.


 

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca ...

www.youtube.com/watch?v=nzjVdSjzPsQ
25/01/2012 - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com/ - The Mystery of Mecca. Pastor Mike Hoggard reveals that Islam is ...

Jeg er født i 1945 = og har mindst 3. gange stemt på det kommunistiske parti. Som bekendt så var det jøden = Karl Marx = der skrev det kommunistiske manifest. Derfor finder jeg de oplysninger = der findes på dette Link om Karl Marx = for meget interessante =

Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...

www.youtube.com/watch?v=pXC9NT55Y1s3. okt 2011 - 60 min. - Uploadet af ThEmIdNiGhTiNtRuDeR
Please support the work of Freeman ~ http://thefreemanperspective.blogspot.com / http://freemantv.whynotnews ...

Hvis du ikke skifter mening = når nye oplysninger gør dig klogere = hvornår ellers ???


Heldigvis er det tilladt = at skifte holdning = når man bliver klogere. Spørgsmålet er = om det globalt set = måske er for sent ??? Ny viden = giver nye spørgsmål. Hvis = Karl Marx = var frimurer og stormester i en Satan - dyrkende Kult = inden han skrev ( Det Kommunistiske manifest ) så dukker dette spørgsmål op = er det en satankult som kommunister og socialister fejrer den 1. maj ???  En Satankult som mødes hvert år i Bohemian Grove = måske ??? Har jeg været en nyttig idiot = for denne Satan kult - der mødes hvert år i Bohemian Grove ???  Er mange af dem også medlemmer af frimurer-logen = Illuminati = den Frimurerloge som Adam Weishauph stiftede = den 1. maj 1776 ??? Meget tyder på det. Det kan betyde = at hele fagbevægelsen i Danmark = er organiseret af denne = satan Kult = der holder sit årlige møde i Bohemian Grove ???  Hvem planlagde iøvrigt slaget på fælleden ??? Blev socialdemokratiet stiftet den 1. maj  ???  Har denne satan-kult også planlagt arbejdsformidlingen = og eventuelt hvorfor ???

Besøg evt = www.DanskernesParti.dk  = er dette Politiske Parti = det bedste håb - for Danmarks Ungdoms fremtid ??? Hvad er din vurdering ???  Går = danskernes Parti = ind for mere decentralisering = eller ind for mere Centralisering = når det gælder sygehuse og skoler og kommune-sammenlægninger ???

www.DR.dk/galtiDanmark   Se først film nr. 6 og husk at se nr. 1. 

 


 

 GUDS LOV = STÅR OVER ALLE MENNESKABTE LOVE.

Hvad betyder det så - for alle indbyggerne i Danmark = at vi har =

Danmarks Riges Grundlov af 1953  ??? www.danskkulturdebat.dk 

Således lyder = paragraf 4 i Danmarks Grundlov = hvilket kan læses på Dansk kultur debats hjemmeside = og som endnu er gældende lov i Danmark = i dag den 19. november 2012. At vore Jurister efter min opfattelse ikke efterlever denne lov = er så en anden sag = som skyldes manglende kendskab til = Vor kristne Guds egen lov = den lov som Folketinget og jurister burde understøtte = ved at overholde Paragraf 4. i Danmarks Grundlov.

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Så hvad er indholdet af den evangelisk Lutherske kirke = som skal understøttes = gennem = Danmarks Riges Grundlov af 1953 ??? Det er naturligvis  ( Sandheden ) og den kristne Guds lov = som er ( DE 10 BUD ) som blev bragt til kundskab = for alle jordens mennesker = af Moses. Jurister og Folketingsmedlemmer = der ikke ejer en ( Kong James Bibel ) har ikke mulighed for juridisk korrekt = at vide hvad deres = juridiske pligt er =  i forhold til = Paragraf 4. = i Danmarks Riges Grundlov  = og det samme kan siges om = Danmarks Folketingsmedlemmer = hvis de ikke ejer en ( Kong James Bibel ) hvordan kan de så vide = om Bibelens indhold = ( har været ) = eller = ( ikke har været )  udsat for = Juridiske religiøse fiflerier ??? Der findes jo ( Religiøse Slyngler ) der vil bruge Religionen til  = ( ved hjælp af lovgivning ) til at gøre alle mennesker på jordkloden - til disse ypperste-præsters slaver.

Lad mig gentage = ingen menneskabt lov her i Danmark = kan stå over ( Guds samlede lovsæt ) som er ( DE 10 BUD ) så længe ( Danmarks Riges Grundlov af 1953 er gældende lov her i Danmark.

PERSONLIG FATTIGDOM og BIBLER

Lige siden jeg blev født på dagen = den 9. maj 1945 = har jeg levet på fallittens rand = og derfor har jeg ikke en rigtig ( Kong James Bibel )  og ved derfor ikke hvor mange = Juridiske religiøse fiflerier = der er sket = siden dengang = den rigtige udgave af Kong James bibel ) blev skrevet. Det jeg kan konstatere = når jeg sammenligner ( DE 10 BUD )   i mine to Bibler = så bruges = der i min lidt ældre Bibel i ( BUD NR 2 ) ordene ( en nidkær Gud ) medens der i min nyere Bibel = også i BUD NR. 2  bruges ordene  en lidenskabelig Gud )

Efter min opfattelse = så er man her inde at røre ved Bibelens DNA ) med det formål at = falske præster = eller = hedninger = der tror på andre Guder end = Jesus = vor Kristne Guds søn = og ved hjælp af forfalskninger = kan bruge Bibelen til at få os til = at tilbede andre Guder ??? 

Vi kristne = må = ikke glemme = at Katolske Paver havde dødspatruljer = der myrdede Kristne = fordi de ejede en Bibel. Jeg kan kun anbefale vore = danske Jurister = og vore danske Folketings-Politikere = at anskaffe sig en ( Kong James Bibel ) for at undersøge hvor mange ( Religiøse og juridiske fiflerier ) der er sket med Biblers indhold = fra den første (  Kong James Bibel ) blev trykt  ???

I 1604 igangsatte den stærke ærkebiskop af Canterbury, Richard Bancroft med støtte fra kong James I (1603-25) en ny revideret oversættelse af Bibelen. King James' bibeloversættelse fra 1611 er stadig utroligt populær.

The Forbidden Book - History of the English Bible (1 of 7) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=uRNOW-xVzHU17. jan 2010 - 9 min. - Uploadet af Anastasis300
http://www.amazon.com/gp/product/B000E9X36U?ie=UTF8&tag=fratnoth-20&l... DISCOVER THE ...

  Flere videoer for the forbidden book - history of the english bible »

 Find evt. selv mere viden omKong James Bibelen ) www.Google.dk

Lad mig for en ordens skyld præsentere ( DE 10 BUD ) som de står i min Bibel = og ikke de = amputerede = 10 BUD der står i min danske katekismus fra 1925 = og som mange præster her i 2012 = underviser deres Konfirmader efter. Om disse 10 BUD ) stemmer overens med DE 10 BUD ) som står i en Kong James Bibel ) det må de jurister og Politikere der ejer en Kong James Bibel selv nærlæse og undersøge og analysere nærmere - hvis de ellers tager deres ansvar som ( Grundlovens Vogtere ) alvorligt og seriøst ??? 

 

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.  
UN og EUs ( love bør være ) = ( DE 10 BUD )
 
Mit forslag til alle de ansatte i = ( FN = UN ) og EU ) det er - at i regerer jordkloden efter ( DE 10 BUD og på det kristne lovgrundlag = som er = SANDHEDEN= fordi = KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN. Det betyder = at alle Nationale og andre jordiske konflikter = skal tage udgangspunkt i = Sandheder. og hvile på = SANDHEDENS sikre FUNDAMENT  når globale konflikter skal løses.Lad mig gøre opmærksom på følgende =
 
Johannes = kapitel 14.  vers 6.
 
Jesus = siger til ham = Jeg er = vejen og Sandheden og Livet:" Der kommer ingen til faderen = uden ved mig".
 
Hvilke = Global love = har den herskende elite af = Globalister = så planlagt at regere jordkloden efter = når samtlige Nationalstater på jordkloden er nedlagte ??? Mit gæt = det er = at jordkloden skal regeres efter islams ( Sharia-love ) i en forklædt udgave = som kan godkendes af den "kristne" ( New Age religion ) der religiøst tror på = at en flertalsafgørelse er mere = Sandfærdig= end de = Sandheder = der står i Bibelen. Mit gæt på = hvilke love som = ( FN = UN ) og ( EU )= skal regeres efter i fremtiden = ser således ud =
 
 

 

Er denne lov en Jungle-lov ??? Det kommer jo an på = om det ses fra en Kristen indfaldsvinkel = eller fra den indfaldsvinkel som bruges i de hellige jødiske skrifte ( THE TALMUD ) som med sit Kabbalah system vender om på = Løgneog Sandheder = og på rigtigt og forkert. Så jeg tror på = at dette er denne ( sharia-inspirerede lov ) som skal være den ( New World Orders )  ( FN = UN ogEUs ) globale Lovgrundlag =
 

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Personligt ville jeg foretrække = at det blev Bibelens = DE 10 BUD


 
 Jeg vil i denne forbindelse henlede opmærksomheden på =
 
Bibelens ( Matthæus-Evangelium )  Kapitel 6. Vers 14 og 15
 
14 . Thi tilgiver I  menneskene deres overtrædelser, vil jeres himmelske Fader også tilgive jer ;  Mark. 11,25. Luk.6,37. Sir, 28,2 
 
15. men tilgiver  I  ikke menneskene deres overtrædelser, vil jeres Fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Matt. 18,35. Jak. 2,13
 

 
Så her er noget at tænke over = for os = hver især = der med = passivt medløber-instinkt = har ladet = løgne = danne grundlag for = "dansk lovgivning"  = fra den = 9. maj 1945 = og frem = inden for disse lovgivnings-områder =
 
Politik - Religionen - Militæret - Økonomien - Juraen - kulturen og inden for = Medie-formidling = og medfølgende = medie-kontrol.
 
Hvilken præst har modet til = at forkynde Bibelens = Sande Kristne Budskaber= med saft og kraft ??? Jeg foreslår = Sam Solomon   
 
 
 
 
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE