LEG FOR KVIKKE UNGE

www.fornyelsespartiet.dk = 17. november 2012

DENNE LEG ER KUN FOR MEGET MEGET KVIKKE UNGE MENNESKER.

 

 Velkommen til

Analyse-Spillet

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

der specielt henvender sig til tænkende unge mellem

14 år og 21 år   

http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

 Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

Er danske indbyggere bimlende historieløse 

 Den sorte skole: Kvinderne får valgret - YouTube  

 http://www.vilde-teorier.dk/428397743 

 Den Sorte Skole Freden i Roskilde - YouTube

   German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...

 http://www.sabbat-kristne.dk/183379971 

 


 

 SANDHED eller KAOS      www.Google.dk

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


   ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


 www.RadioHolger.dk  www.Medie1.dk  www.RadioDua.dk  www.Sappho.dk

SPILLET HEDDER = DEN OMVENDTE VERDEN.

Denne leg er kun for = særdeles kvikke unge mennesker. Arbejdsløse der har god tid til fordydbelsen = kan naturligvis også forsøge at lege med. Forudsætningerne for at lege med = det er en elementær grundviden. Den første og grundlæggende forudsætning = den er at du ved noget om ( Frimurere ) samt at du ved = at de har hemmelige optagelsesritualer. Den mest kendte ( Frimurer-bevægelse ) her i 2012 = er så vidt jeg ved = Illuminati. Min vurdering kan naturligvis være forkert.  

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

I gamle dage sagde danskerne = at enhver der søgte om optagelse i en = frimurer-loge = de havde solgt deres sjæl til Satan selv. Nu er det tilsyneladende sådan = at der er 33 trin af optagelses-ritualer = før den der kender alle 33 trin af optagelses-ritualerne = kan kalde sig stormester af den pågældende frimurer-loge. Det betyder at han kan give ordrer til dem - der kun har opnået at bestå tre trin - eller 32 af optagelses-ritualerne. Om det helt forholder sig således = er lidt usikkert = da en frimurer sværger = at holde den opnåede viden - inden for hvert trin = hemmeligt. Det kan du selv analysere lidt nærmere på dette link  =  Illuminati  = God fornøjelse. I vore dage ( her i 2012 ) tier de store medier = denne viden ihjel. Hvorfor gider jeg ikke at analysere. Det kan jo være fordi = at det er Frimurer-organisationer = der ejer disse aviserog derfor  kan tie vigtig viden ihjel.  


Lige som Præsidenter i = USA = skal lægge hånden på bibelen = og erklære = at de vil forsvare USAs forfatning = så er det muligt = at frimurere = der er medlemmer af en Satan-kult og samtidigt = skal lægge hånden på = Koranen = og sværge troskab til Lucifer og Satan selv på = at de vil gøre alt det onde = der er nødvendigt = for at adlyde satans ordrer. Hvis den første Præsident i USA var en frimurer = så har USAs første Præsident aflagt en ed = med hånden på Koranen = og har sværget på = at ville være Satans tjener. Hvis nu USAs første Præsident = har sværget en sådan ed = for at blive en 33 grader stormester i  frimurer-logen = så er denne aflagte ed = på Koranen = aflagt før USAs første Præsident = aflagde en ed på Bibelen = og derfor er den første ed = en 33 grader frimurer-broder afgiver med hånden på Koranen = mere gældende = end den ed =  en Frimurer-broder afgiver = med hånden på Bibelen = hvor han sværger = at ville overholde USAs Forfatning.

HVAD STÅR DER I KORANEN OM AT LYVE ???

Hvad står der i Koranen om at lyve ??? Her er det nok nødvendigt = at besøge dette internet-leksikon = med viden om Koranens indhold.


 

www.islaminfo.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islaminfo.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD
)
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

Islam bruger løgnen ( Taqiya-Taqija ) som religiøst arbejdsredskab.

Min bemærkning = En religion der bruger løgnen - ( Taqiya ) som religiøst arbejdsredskab - opfatter jeg således =

KORANEN RUMMER  =  RELIGIØST SET LØGNENS EVANGELIUM

MVH.  Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul.


Hvad står der så i Koranen = om at bruge løgne ???

 

Taqiya  =  Taqija

 

foregivelse", at forvirre, lyve og bedrage for at fremme Allahs sag. Er anbefalet i Sunna, men en pligt blandt Shia-muslimer.
Islam forbyder løgn, "men ikke, hvor det udtales til en muslims bedste" ("4.Conference of Academy of Islamic Reseach", Kairo1970). Dette kaldes taqija. Der må sværges falsk med hånden på Koranen, hvis situationen kræver det.


Taqiya, den isamiske løgn
På dette link = findes der også Kilder = til videre videnskabeligt studium:


Noget tyder på = at den Præsident der blev valgt i 1776 i USA = allerede dengang var Muslim = og tilbad nogle af de samme hedenske guder = som Katolikker har tilbedt i hemmelighed i flere Tusind år = uden at muslimer og Katolikker i almindelighed = har opdaget dette religiøse bedrag = de har været ude for ??? Nogle Katolikker har dog gennemskuet falskheden i den Katolske forkyndelse af Bibelens indhold. Det har Luther = mange tak til ham. Lad mig lige bemærke =

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

Forudsætningen for denne legs forsættelse = den er ganske enkelt = at samtlige Præsidenter i USA = har været muslimer lige siden 1776. Det behøver naturligvis ikke at være korrekt ???  Det er bare forudsætningen for denne legs videre udvikling. For eftersom disse Præsidenter i USA fra 1776 = har haft magten i USA = så har opgaven været = at erobre al religion på jordkloden for Allah. Så derfor er analysen for de ( Meget Meget kvikke unge mennesker ) hvordan de muslimske Præsidenter i USA fra 1776 har = har brugt USAs forfatning til at fremme Allahs sag.

Husk  (Winston Churchill ) også var = Frimurer = og han havde derfor en stor del af den viden = som inderkredsen af Frimurere på 33 trin er i besiddelse af. Han har udtalt følgende =

Det er vinderen der skriver historien.

Når det er muslimske Præsidenter = der skriver historien = så er formålet ( ifølge Koranen )  af fylde os med de = løgne = der fremmer Allahs sag = som er en global erobring af jordkloden = hvilket også kan kaldes for en = New World Order  ???

OPGAVEN TIL DE ( KVIKKE UNGE )

Hvordan kunne i bruge ( løgne og medier ) bedre = for at kunne fremme Allahs sag = således at Allah blev herre over al religion her på jordkloden  ???  Husk Islams hellige skrifter tillader ( Taqiya = Taqija ) at alle = Goy Goyim eller Goyims = må fyldes med løgn. Det betyder i denne leg = at i må fylde de mere jævne jordboere = med alle former for Løgne som af de fleste vil opfattes som = Sandheder.

I denne proces = kan det være en fordel at kende det system = som findes i nogle Jødiske hellige skrifter = der kaldes for kabbala systemet = og som bytter om på løgn og Sandhed. Jeg aner ikke om Kabbala systemet står i jødernes hellige bog = THE TALMUD= eller om Kabbala systemet = står beskrevet i andre jødiske skrifter ???

Så god fornøjelse med denne globale ( Løgne-leg ) M.V.H Saxo-Poul  

 www.wikipedia.net  www.Google.dk  www.RadioHolger.dk  www.RadioDua.dk

 

Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...

www.youtube.com/watch?v=pXC9NT55Y1s
03/10/2011 - Uploadet af ThEmIdNiGhTiNtRuDeR
Please support the work of Freeman ~ http://thefreemanperspective.blogspot.com / http://freemantv.whynotnews ...
 

 Skræmmende = HJERNE-VIDEN = FOR ÆLDRE ???

Det er skræmmende på to måder. Ældre mister hukommelsen. Det andet skræmmende er = at motion kan skabe nye hjerneceller.

 

Fra ung til gammel
Når vi er 18 bliver vi myndige og skal opføre os som voksne. Men vores hjerne er slet ikke er færdigudviklet når vi er 18, men først når vi er 25.

 

I den anden ende af livet - når vi bliver gamle, så er noget af det der forsvinder for mange hukommelsen.  Men det kan trænes, så man husker mere, og bruger sin hjerne mere økonomisk. Og apropos træning så kan motion give os helt nye hjerneceller.

Da jeg er ældre= så er det naturligvis skræmmende at vide = at formålet med at dyrke motion som ældre = det er ikke at få større muskler = men at få flere hjerneceller. Hvad hjælper sådanne nye hjerneceller så. Hvilke opgaver bliver disse nye hjerneceller = så sat til at varetage ???  

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE