Kronik af Geoffrey Cain

Præsenteret her  18. august 2013

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

www.Google.dk      www.wikipedia.net

Tak for Deres kroniktilbud, som jeg desværre må sige nej tak til. Vi får dagligt mange tilbud, og derfor nødt til også at sige nej tak til gode og relevante kronikforslag.
 Med venlig hilsen f/Flemming Østergaard  Redaktionschef Charlotte Tranberg

 

Fra: Geoffrey Cain [mailto:geoff@geoffreycain.dk]
Sendt: 9. august 2013 02:00
Emne: Et had, der holdes i kog – kun til JP


Et had, der holdes i kog

Af forfatter, cand. mag. et art. Geoffrey Cain


Israel bør tage imod arabiske flygtninge fra Syrien, skriver Ole Olsen i JP 4. august. ”Et sådan skridt vil også have en uvurderlig positiv virkning på muligheden for fred og forsoning i den israelsk-palæstineniske konflikt, hvor flygtningenes fremtid er et afgørende spørgsmål.”


Ja sådan talte ræven til de gæs, har man lyst til at tilføje, for Ole Olsen ved udmærket, hvad der vil ske, hvis den arabiske verden får et endnu stærkere kvælertag på den lille jødestats hals. Det er nemlig ikke ret og retfærdighed, der er på spil her men hævn.


"Det gnaver i vore sjæle, at et så lille land som Israel med kun syv millioner indbyggere kan slå de arabiske nationer med 350 millioner. Det ydmyger vores kollektive ego."
(Al Jazeeras redaktør Ahmed Sheikh til Die Weltwoche, citeret af Thomas Friedman i New York Times)
Araberne kan ikke besejre Israel militært, men de kan sætte så mange lus i landets skindpels, at det – håber de – til sidst vil segne under deres samlede vægt.


En af disse lus er flygtningespørgsmålet. Der er nu over 4 millioner, palæstinensiske flygtninge i verden og antallet stiger støt. Men langt de fleste af dem har aldrig været flygtninge. De er lidt firkantet sagt en fiktion, der bliver dygtigt holdt i live af de arabiske lande og vestlige eftersnakkere som her in casu Ole Olsen. Der er også en tredje en tredje og meget indflydelsesrig medspiller: FN-agenturet UNRWA.
Og hvad er så det?


UNWRA


Det er kort fortalt en FN-organisation, der kom til verden i 1948-9 efter arabernes mislykkede angreb på Israel. Drivkraften bag den var USA, og ved Annapolis-konferencen anslog man antallet af arabiske flygtninge til at være 652,000. Dette tal er i mellemtiden vokset til over 4 millioner og antallet af UNWRAs medarbejdere er vokset tilsvarende, så den nu er oppe på over 30.000!


Men hvad med resten af verdens flygtninge? Får de også samme VIP-behandling? Nej, for dem går det knap så godt, idet de alle - ALLE – hører ind under FNs Højkommissariat for Flygtninge - og der er langt over 35 millioner af dem. Antallet af FN-embedsmænd, der tager sig af disse 35 millioner, er 6.300. For de palæstinensiske flygtninges vedkommende er tallet som sagt over 30.000, som alle er lønnet af FN og derfor har de alle aktier i, at konflikten holdes kørende og at problemerne aldrig bliver løst.


Det sørger UNWRAs mildt sagt ejendommelige flygtningebegreber for.
Hundredtusinder af palæstinensere og deres efterkommere har jordansk statsborgerskab, men interessant nok betragter UNRWA dem stadig som flygtninge, selv om de færreste af dem har flygtet. Det samme gælder palæstinenserne i Libanon, der selv efter næsten 60 års ophold ikke kan få libanesisk statsborgerskab, ikke må have egen ejendom og ikke må arbejde i en hel række professioner. I stedet for at anbringe de oprindelige flygtninges børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn i det libanesiske samfund, holder UNRWA dem i usle lejre langt væk fra andre borgere i det land, de er født i, så det nedarvede had kan holdes i kog. (se Jonathan Spyer: UNRWA: Barrier to Peace, Scholars for peace in the Middle East).


UNRWA styres af palæstinenserne selv


Situationen er rent ud sagt uhyggelig og den bliver værre af, at UNRWA og de ”flygtninge”, den skal administrere, nu er filtret ind i hinanden på en ganske uoverskuelig måde. "De fleste UNRWA-ansatte er selv flygtninge" har organisationen stolt forkyndt på sin hjemmeside. Allerede i oktober 2004 indrømmede UNRWA kommissær, den danske cand. scient. pol. professor Peter Hansen for første gang, at han havde Hamas-medlemmer på sin lønningsliste - og ildevarslende nok især i undervisningssektoren. Det mente han ikke, var noget problem, fordi "ikke alle Hamas folk er militante." Hvilket betyder, at lande som USA, Canada, Danmark og en hel række lande, der definerede Hamas som en terroristorganisation, har været med til finansiere den gennem UNRWA.
Selv efter Hamas' overgreb på andre palæstinensere, eksempelvis "borgerkrigen" i Gaza i 2007 er Peter Hansens fortolkning stadig gældende, og næppe var PLO fordrevet, før UNRWA meddelte, at dets tætte samarbejde med HAMAS skulle fortsætte. Og dette samarbejde var - og er - bestemt ikke uskyldigt.


Et godt eksempel er en vis Awad al-Qiq, der var ansat som kemi og fysiklærer på en UNRWA-skole. Efter mange års ansættelse blev han forfremmet til leder af Rafahs drengeskole, hvor han ved siden af sin lærergerning fungerede som førende bombemager for Islamisk Jihad. Han byggede altså bomber mod Israels civile befolkning samtidig med, at han indoktrinerede sine elever til at gøre det samme. Islamisk Jihad behøvede ikke at betale ham for det, det gjorde FN via UNRWA! Og denne betaling er ganske betydelig.


I 1990 var den oppe på 292 millioner dollars og i 2002 var den steget til 365 millioner dollars, og nu – 11 år senere – er beløbet sikkert blevet astronomisk.
Men er det er problem? Ja. For alle disse penge medvirker til, at en kunstigt skabt situation holdes kørende og vokser videre uden kontrol. Hvilket ikke blot er en hån mod resten af verdens flygtninge, men også en tidsindstillet bombe rettet mod den israelske stat. Mange (også her i Europa) glæder sig sikkert til denne stats forsvinden, men hvis de tror, det vil bringe fred til området, har de forregnet sig.


Skulle Israel gå ned, vil arabere fra nærområderne slås forbitret i det militære tomrum efter Israel, fordi ingen part vil tillade en anden part at få fingre i den velstand og de enorme teknologiske frembringelser, Israel har skabt. Og den slags mellemværender bliver i Mellemøsten ikke afgjort med ord, men med gerninger. Hvis Israel bliver knust, kan der komme et byttedelingsopgør så voldsomt, at borgerkrigen mellem shia og sunni i Irak og Syrien vil være en søndagsudflugt i sammenligning.


Så vidt skulle det nødig komme.
Men med Iran som voksende atomtrussel er det alligevel den vej, det går. Hadet holdes i kog og FN via UNRWA betaler for at holde det i kog. Her i Vesten kigger man bare den anden vej og de fleste har aldrig hørt om UNRWA.

www.medie1.dk

www.Nationaldemokraten.dk

 


 

 
 

www.fornyelsespartiet.dk = 28. november 2012

HEMMELIGE SELSKABER = NWO= Secret Societes   www.Google.dk

 

  1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

 Illuminati  =  har ordsproget  =   Orden ud af Kaos.


 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

    KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

  


 

NWO, Secret Societies & Biblical Prophecy: Vol 1 (Revised) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=05R_Ehwt7FI6. aug 2011 - 145 min. - Uploadet af 1156511
Description: This movie is a real eye-opener; it is a (relatively) short - but extensive - history lesson which ...

 www.danskkultur.dk   www.islam-info.dk   www.Danskkulturdebat.dk   

 


 

illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo7. dec 2010 - 15 min. - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.
 
 

 


 www.wikipedia.net 

Walter Veith -(28) A Stone to Rest Your Head / Total Onslaught ...

www.youtube.com/watch?v=edWc2HRgeto29. dec 2011 - 95 min. - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD presents the great controversy between Christ and Satan throughout ...

 Amazing Discoveries    PO  Box  189

710  C  120 th  STREET 

Delta BC Canada  V4E  2A 9

Bestil eventuelt serier om Bibelens indhold af = Walter Veith = på denne adresse.

Oplysning til Danskere =

Genesis 1. Mosebog = ( Exodus  2. Mosebog ) Leviticus 3. Mosebog =

( Numbers 4. Mosebog ) = Deuteronomy 5. Mosebog

Revelation = Johannes Åbenbaringer

 


 TOTAL ONSLAUGHT

201  Just Another Man

202  Where Jesus Walked

203  An Advocate For our Time

204  The Man Behind the Mask

205  The Revelation of Jesus Chrit

206  Seven Seals

207  The Mist of Time

208  Seven Churches

209  When Trumpets Sound

210  The Beast From the Buttomles

211  The Secret behind Secret Societies

212  Hidden Agendas

213  Battle of the Bibles

214  Chancing the Word

215  Revolotutions, Tyrants & Wars

216  The Islamic Connection

217  The Crime of ALL Ages

218  Two beast Become Friends

219  The Wine of Babylon

220  A Women rides the Beast

221  A New World Order

222  The Mystic Realm of Death

223  The New Agenda

224  That ALL May be one

225  Strange Fire

226  The UN & the Occult Agenda

227  Battle of Giants

228  A Stone to Rest your Head

229  Gad´s Guiding Gift

230  Earth,s Final Warning

231  The Loud Cry

232  1844 ? The Final Onsluaht

233  Sighs & Wonders

234  History´s Comming Climax

235  The long Awated Millenium

236  The Greast Invitation

Det var den lange serie = de kan ses enkeltvis på = You Tube.

 Life At Its Best   www.Google.dk

301  Life At Its Best

302  You Health your Choice

303  Sitting on a Time Bomb

304  Udderly Amazing

305  Health and Happiness

 


 

 Vatikanets Penge | Tagryggen   Besøg evt. =  www.Tagryggen.dk

 


FINAL CONFLICT

501  The Secret behind Sicret Societies

502  Religions Controversy

503  The New Age Agenda

504  Behind the Scenes

505  The Final Conflict

 


 

    KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 Engang kostede det livet = at eje en Bibel. Vatikanet ville dengang  have eneret til at fortolke Guds ord. Det kan måske gøres her i 2012 = ved hjælp af forfalskede Bibler = uden at det bliver nødvendigt = for Vatikanets Jesuitter at aflive de Kristne = der selv vil læse i sin Bibel.  ???

 

The Forbidden Book - History of the English Bible (1 of 7) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=uRNOW-xVzHU17. jan 2010 - 9 min. - Uploadet af Anastasis300
http://www.amazon.com/gp/product/B000E9X36U?ie=UTF8&tag=fratnoth-20&l... DISCOVER THE ...
  
 
Genesis Conflikt 
101  The Eath in Time and Space
102  The Universiel Flood
103  Bone in Stones
104 Where Mammals Reigned
105 Genes of Genesi
106 Creation to Restoration
107  A Day To be Remembered
108  The Spade Uvearths the Truht
 
www.Lyttilgud.dk    Besøg eventuelt  =  www.endtime.net 
 

 
 Min Serie  =  Total Onslaught
 
251  The World Accerding to Darwin
252  In the Mists of Time
253  The Secret Bihind Secrets Societies
254  Behind the Scenes
255  Strange Fire
256  Two Beast Become Friends
257  The Imge of the Beast
258  History´s Comming Climax
259  A Day to Remember
260  The long Awaited Millenium
 
 

 Amazing Discoveries    PO  Box  189

710 C  120 th  STREET 

Delta BC Canada  V4E  2A 9

Bestil eventuelt serier om Bibelens indhold forklaret af Professor = Walter Veith = på denne adresse.

Contack Information

Telephone  604 - 572 - 9457  =   sales@amazingdiscoveries.org   

www.amazingdiscoveries.org

Too book a series in your area

Contact :

bookings@amazingdiscoveries.org

 


FORETRÆKKER DU FILM = FREM FOR LÆSNING ??? HER ER MULIGHEDEN.

Er du en af jordklodens mange ordblinde = der aldrig har læst i en Bibel - så er det mulighed for = at du kan få gennemgået Bibelens mange budskaber og profetier på film.  Er du en af de danske Kristne = der aldrig læser i Bibelen = eller ikke gider læse i Bibelen = så kan du se = Walter Veith= gennemgå bibelens budskaber og profetier = medens du samler penge sammen til = at købe en rigtig = Kong James Bibel = så du ikke køber en Bibel = fyldt med forfalskede kristne budskaber.

 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 

 Valget 23. juni = er overstået = se resultatet = på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599 

 www.123hjemmeside.dk

 


 Pernille  www.advarselspartiet.dk  Vermund

 Video til Grundlovstale af Pernille Vermund, Nye Borgerlige, 2016

 Nye Borgerlige - YouTube

   Debat

 Mikael Jalving 

 

 Hvem giver ordrer til USAs soldater ???

www.DenKorteAvis.dk  

 The Science and Politics of Cancer (2005) - Part 1 - YouTube

Hvilken sygdom lider du af  ??? 

Diagnostisk & Statistisk Manual - Psykiatriens mest ...

Hvorfor dør Nato-Soldater ???  Skal de skiftes ud = med Fema-Soldater ???

Den skjulte fjende - YouTube

Det var nogle spørgsmål her i 2016

-------------------------- 

  http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

 


 

Lidt oplysninger fundet på internettet = der bør tjekkes  ???

 I 1913 var alt korn i USA 100 procent ejet af

( farmere = Landmænd ) 

 100 år senere ser ejerskabet således ud

I 2013 var kornproduktionen 95 procent ejet af

Kartel-Kapitalister gennem Corperationer.

 


 

Billedresultat for torben mark pedersen

 Flere billeder af torben mark pedersen

 


http://www.about-truths1.dk/424406599 

 

  Velkommen til Analyse-Spillet

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

der specielt henvender sig til unge mellem 14 år og 21 år.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

 


 

Mogens Glistrups grundlovstale 1995 - 1 del - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=73_4eREy7UA
21. okt. 2014 - Uploadet af Mogens Glistrup radiointerviews
Som om at det ikke var nok med landsforræderloven, der trådte i kraft den 1. oktober 1983, så blev der ...

 


 

 Hvis man betragter dette som en fast militær ordre

Jihad som kolonisering af nyt land 

 så bør man vide = at soldater der deserterer = i krigstid = de vil blive dræbt. Derfor er det muligt = at muslimer ikke ønsker at vende hjem = til den Nationalstat = hvor de er født = når de udvises af Danmark = fordi der er noget der hedder apostasi og/eller apostat

Apostasi
Apostat

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 Vi ser også = at den muslimske børneopdragelse fører til en stor overbefolkning.

 Børneopdragelse i muslimske hjem

Samt til stort svineri i naturen  

Børneopdragelse i blandede ægteskaber

Derfor bør de muslimer = der tilbydes at deltage i opdyrkning af Sahara-ørkenen = fremover = opdrage deres børn efter den Kristne børneopdragelse.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE