INFORMATION OM FN
INFORMATION OM FN

INFORMATION  4  APRIL  2008


ISLAMISK  ATTENTAT PÅ YTRINGSFRIHEDEN
af  ROY W. BROWN   DEN 4. APRIL  2008

INTERNATIONALT.
Misbrug af ytringsfriheden.Muhammedtegningerne skal fremover indberettes til FNs mennesskrettighedsråd.

Det betyder,at FN ikke længere er en troværdig forsvarer af sin egen universielle menneskerettigheds-erklæring.


Den Islamiske Konferenceorganisation ( OIC ) som repræsenterer 57 islamiske stater,har i årevis strammet sit greb om  FNs Universielle Menneskerettighedserklæring.Den 28 marts 2008 lykkedes kvælningen.

Med støtte fra lande som KINA  RUSLAND og  CUBA gennemtvang de islamiske stater en resolution om Ytringsfriheden,der vender begrebet på hovedet.

Fremover vil FNs særlige ( rapportør ) om Ytringsfrihed skulle ( indberette ) alle tilfælde af "misbrug"af denne frihedsrettighed dvs. f. eks når en eller anden vover at tage til orde imod (sharialove) der foreskriver,at utro kvinder skal stenes og homoseksuelle hænges.


Tidligere Generalsekretær Kofi Annan så skriften på på vægen,da han for 3 år siden kritiserede  FNs daværende Menneskerettigheds-kommision for,at være for "selektiv og politiserende"

Kommisionen lod sig ikke reformere mente Kofi Annan. Oprettelsen af FNs Menneskeretsråd skulle være en frisk start.Det nye organ skulle rumme medlemmer,som bakkede helhjertet op om FNs Universielle Menneskerettighedserklæring og ville forsvare dens Principper.

MEN NISSEN FLYTTEDE MED
VISIONEN LIGGER I RUINER

Siden oprettelsen i juni 2006 har FNs Menneskeråd undladt,at fordømme grelle Menneskerettigheds-krænkelser i lande som SUDAN  HVIDERUSLAND  SAUDI-ARABIEN og KINA,mens det gentagne gange har fundet anledning til,at fordømme Israel.

Kofi Annans (vision) ligger i dag i ruiner,og Menneskeretsrådet er afsløret som ude af stand til sin centrale rolle,at fremme og beskytte Menneskerettighederne.

I sidste uge i Geneve afgik rådet ved døden som meningsfuldt organ,og det i det samme år,som vi kan fejre ( Den Universielle Menneskerettighedserklærings 60 års dag.

FNs moralske lederskab har i dag forrykket sig fra de stater,som oprettede FN efter (anden verdenskrig) ud fra en forpligtigelse på lighedens ,den individuelle friheds og retstats-pricippernes værdier (til) islamiske stater og deres troskab over for et middelalderligt verdensbillede,der defineres ved de forpligtigelser mennesket skylder Allah og til deres (fellows travellers) - dvs. stater som finder fremtidige økonomiske og politiske interesser bedst tjent ved en alliance med de islamiske stater.

Det islamisle Attentat (der blev ført an af Pakistan) havde en snigløbs-spidsfindighed.Ved første øjekast kunne ændringsforslaget til resolutionen om at forny mandatet for ( Den Særlige Rapportør) pålægges at rapportere om misbrug af Ytringsfriheden,der udgør tilfælde af racistisk og "religiøs diskrimination".

For CANADA,der havde kæmpet en hård kamp,for at fremlægge den oprindelige resolution om fornyelse af mandatet,var ændringsforslaget uantageligt.

CANADA trak sin støtte til resolutionen tilbage med opbakning fra INDIEN,som kritiserede ,at ændringsforslaget flytter (focus) fra at beskytte Ytringsfriheden til,at begrænse den.Også EU STORBRITANIEN  AUSTRALIEN  USA  INDIEN  BRASILIEN  BOLIVIA  GUATAMALA og SCHWEIZ trak deres støtte tilbage fra Resolutionen,som i den ændrede form blev vedtaget med 27 stemmer imod 15.

SRI LANKAS delegat forklarede sin bevæggrund for,at stemme på den måde.Hvis vi regulerer visse ting (minimalt) kan vi måske hindre dem i,at udspille sig i vores byer og gader.Med andre ord.

Du må hellere lade være med,at bruge din Ytringsfrihed,for ellers kan dine modstandere godt blive voldelige.

BEGRÆNSET AF FRYGT

For  første gang i FNs Menneskerets-organers historie er en fundamental rettighed begrænset af frygt for voldelige reaktioner fra Menneskerettighedernes fjender.

Den vold vi har set udspille sig som en reaktion på de danske Muhammedtegninger legitimeres hermed af rådet-for det var jo  karrikaturtegningerne,hvis rettigheder der måtte reguleres.Tilsvarende kan ( Theo van Gogh ) gøres ansvarlig for sin egen død.

Uden Ytringsfrihed og Pressefrihed har vi ikke mulighed for,at afsløre og fordømme overgreb imod de øvrige menneskerettigheder.

Uden Ytrings-og Pressefrihed giver vi (grønt lys) for ( tyraniet) og gør det umuligt at påvise og kritisere korruption  magtmisbrug  imkompetence  uretfærdighed  og  undertrykkelse.

Menneskerets-NGO`er må fremover tænke grundigt over,om menneskerettighedernes sag,er tjent ved et samarbejde med Menneskerådet.

Den påståede internationale konsensus om fremme og beskyttelse af  menneskerettighederne er endegyldigt afsløret som hykleri. Fragmenteringen af menneskerettighederne forekommer nu uundgåelig.

Et foreslået Islamisk Charter om Menneskerettigheder,læs( pligter over for Allah) vil utvilsomt se dagens lys.Det samme gælder oprettelsen af et paralelt islamisk råd om Menneskerettigheder.

Alligevel vil ( OIC ) forsætte sin dominerende rolle i FNs Menneskeretsråd med henblik på,at sikre dets forsatte afmægtig-gørelse og degravering til total irrrelevans.

Længe har jeg undret mig over,hvad stater,-der anser det for ( nødvendigt) at dræbe sine egne borgere,hvis de skifter religion-havde at gøre i Menneskerets-rådet. (( Nu ved jeg det )) http://siaddk.wordpress.com/FNs Menneskeretserklæring ((døde)) i sidste uge.Hvem ved hvornår,eller om den kan genoplives ???  www.islaminfo.dk

Roy W Brown.Tidligere formand for 
International Humanist and Ethical Union.

HVORFOR VINDER MUSLIMERNE ALTID TIL SIDST ???

Det ved vore politikere ???  forhåbentlig ???  www.sappho.dk  

                                      Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE