HÆREN ISLAM
HÆREN ISLAM www.fornyelsespartiet.dk


Hvis vi analyserer islam ( ikke som en religion ) men som en ( hær ) så falder min analyse således ud. Jeg er ikke religionsforsker, så min ( teoretiske analyse ) bør vore Politikere på Christiansborg nødvendigvis lade islamforskere og militærforskere analysere videre på.
Min primitive analyse tager udgangspunkt i virkeligheden, og hvis vore Politikere ikke kan erkende virkeligheden, så har vi et ledelsesproblem i Danmark.
Hvis min opfattelse af virkeligheden er forkert, så bør alle journalister naturligvis påpege, hvis den virkelighed jeg henviser til, er fri fantasi, eller direkte løgn.


BEGYNDELSEN ( GLOBAL INDFALDSVINKEL )

For cirka 1400 år siden levede der efter min opfattelse et militært geni ved navn Muhammed. Han dannede sin hær på en ny måde. Denne hær har som sin hovedopgave, at erobre hele jordkloden, og gøre alle mennesker på jordkloden til tilbbedere af Allah, og det betyder underkastelse under islams sharia-love. Vi må konstatere, at der over 50 muslimske lande, der lever efter islams religiøse love.

OIC  =  Organization of the Islamic Conference 

Denne organization ( OIC ) har haft en fast delegation siddende i ( FN ) siden 1969. Navnene på disse OIC-lande har jeg allerede nævnt navnene på, under overskriften ( ET PROJEKT ) Det har fået mig selv til, at stille følgende spørgsmål ( Hvordan har islam opnået denne erobrings-succes ) ??? Mit svar er ( Ved at fungere som en hær i evig krig )

TROEN SHARIA  2008

1  I følge koranen skal alle troende muslimer bede mindst tre gange daglig, og så er det ned på alle fire, når der bedes. Det svarer til en vesterlandsk hærs morgen-appel,hvor tropperne optælles, og hvor fraværende også kan registreres. Det er efter min opfattelse ( militær diciplin i verdensklasse ) En bøn i fællesskab tæller 20 gange så meget, som en individuel bøn foretaget alene. På denne måde holdes islam-hæren hele tiden kampklar.

2  Alle troende er at betragte som ( soldater i islams hær ) uanset om de ( ved det ) eller de ( ikke ved det ) fordi de har lovet at underkaste sig Allah og dermed Koranens sharialove, som administreres af imamer og andre religiøse lovgivere.

3  Da islam er en LOV-religion, så kan islams tro og religiøse love ikke adskilles, hvilket efter min opfattelse betyder, at en ( Moske ) ud over at være et religiøst bedested, også er en ( militær kaserne ) og imamerne er derfor officerer i denne hær.

4  En ( hær ) der opererer i et ( fremmed land ) skal naturligvis undgå, at deres ( soldater deserterer ) og derfor er der efter sharia-loven ( døds-straf ) hvis en muslim konverterer til en anden religion, eller ikke mere vil være en del af den muslimske menighed.

5  Sharialov betyder ganske enkelt ( blandt meget andet), at denne sharialov, er en ( GUDDOMMELIG LOV ) som står over alle menneskabte love, og også over de love som er vedtaget på Christiansborg, og også over de direktiver som er vedtaget i EU, =  fordi disse sharialove er givet direkte fra muslimernes gud, som er Allah, og det derfor ikke kan debatteres, at denne Guddommelige lov ( shariaen ) står over menneskabte love.


6  ( Kvinder ) betyder ( individuelt ) meget lidt for den ( muslimske hær ) men ( utroligt meget ) for den militære strategi, fordi kvinderne skal være fødemaskiner for flere soldater i det land som skal erobres, og som er nødvendige for at gøre hele jordklodens befolkninger til Allahs religiøse slaver.

7  Derfor er de muslimske kvinders ( børn ) automatisk ( muslimer) og derfor født ind i islams hær, og derfor passer det ind i den islamiske militære strategi, hvis disse børn ( fremtidens soldater ) i denne hær allerede fra start lærer, at hade alle der ikke er muslimer, samt betragte dem som urene væsener og primitive undermennesker, der ikke har fortjent at leve på denne jordklode. Sådan vurderer islam naturligvis også Danmarks og de 26 andre Nationalstaters befolkninger i EU.

8  Da en ung muslim, der er integreret i det Danske samfund og respekterer dansk demokratisk lovgivning, må betragtes som en frafalden muslim, og dermed som en mistet soldat af officeren i den muslimske hær, som er imamen, eller en anden religiøs muslimsk person, så er det naturligvis en udvikling som imamerne har til opgave at modvirke. Derfor ser jeg unge muslimers agresive affærd i gaderne, som et led i islams militære strategi, for at erobre områder, hvor muslimer behersker gaderne med tilfældig vold, der skal skabe frygt og rædsel for de lokale beboere,der bor i muslimske boligkvarterer. Så allerede fra start,har mange muslimske børn overtrådt demokratisk lovgivning. Det giver sammenhold hos disse børn, og sandsynligvis opbakning hos imamer.

9  En kamp-strategi er, at der bygges en ( Moske = en Kaserne ) og rundt om denne ( Moske = Kaserne ) der chikaneres områdets oprindelige befolkning, og alle der ikke er muslimer. Den planlagte militære strategi er, at erobre området omkring ( Moskeen = Kasernen )  så området kan kontroleres efter islams sharialov. Besøg  www.Sappho.dk  og læs ( artiklen) skrevet af trykkefrihedsselskabets Formand ( Lars Hedegaard ) og som bærer overskriften ( DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN ) Denne artikel giver et indblik i fremtidens udvikling visse steder i Europa, og den samme udvikling kan konstateres i flere områder her i Danmark.

10  Kvinders tørklæder er meget vigtige, når det gælder området tæt ved en ( Moske = kaserne ) for på den måde bliver kvinderne beskyttet mod overfald fra egne børnesoldater, og på den måde beskytter den ( TOTALE IDEOLOGI ) sine egne fødemaskiner, dem der skal give muslimsk flertal i indvandrerlandet. For at sammenholdet i hæren i indvandrerlandet ikke opløses, så har hæren islam indbygget et begreb der hedder ( æresdrab ) Hvis kvinden ikke lystrer familiens valg af ægtemand, der naturligvis er muslim, så kræver islams sharialov ( æresdrab )  Det giver ( hæren islam ) kontrol over deres fødemaskiner kvinderne, og er et led i den overordnede strategi, at føde sig til flertallet i det land der skal erobres. Denne evige trussel mod selvstændige muslimske kvinder, resulterede i over 200 unge muslimske kvinders henvendelse i 2007 på Danske kvindecentre, hvor de bad om beskyttelse imod deres egne familiers trusler.


11  Islam er anmassende, for de kræver altid deres standarder for alting gennemført ( i meget små doser måske ) men på ( utallige områder ) og stædigt og vedholdende. Lige meget hvor flinke indvandrer-landet og dens befolkninger er,og lige meget hvor mange indrømmelser værtslandet giver dem, så kræver de mere og mere, samt deres skikke og kultur indført og overholdt til punkt og prikke. Dette er også en del af strategien, for at ( dominere ) værtslandet. Den kulturelle kamp er også godt i gang, og  ytringsfriheden og julen og danske madpakker i skolerne er under angreb i kulturkampen. Hvem skriver morgendagens skolebøger til de Danske Folkeskoler ??? Denne glidebane er allerede i gang, hvor Dansk Kultur langsomt,  men sikkert skubbes ned af slisken og langsomt, men sikkert udraderes. Stakkels EU.

12 Islam har sin egen dagsorden, uanset om du er venlig eller fjentlig og ( ENHVER AFTALE ) med en vantro gælder kun så længe aftalen er til ( islams fordel ) Sådan er Koranens opfordring til muslimer. Svage vantro der ikke tør stå fast på egne værdier, har i en troende muslims øjne, ikke specielt ret til at overleve afslutningen på en sådan indgået aftale med islam. Jeg ville måske som Politiker spørge en islam-forsker til råds, om min vurdering er korrekt, men jeg ville nok ikke vælge at spørge ( Jørgen Bæk Simonsen ) til råds.

13 Enhver hær skal af og til på øvelse, og ( i uge 8 )  i år 2008 var der gang i ildspåsættelserne, og Hizb ut-Tahrir fik vist sin magt over gaderne i denne uge. Det nye våben, der gav dem magt til beherskelse af gaderne, var mobil-telefoner, og de var flittigt i brug, og strategien med at bruge mobiltelefoner, har de måske lært af autonome grupper ??? Jeg tror, at denne uge har givet de unge en kæmpe-selvtillid, der viser,at de kan styre, hvad der skal ske i gaderne, ( når det passer dem ) Hizb ut-Tahrir soler sig sikkert i denne sejr. Selvtilliden og rutinen er på plads, til den næste kamp om at beherske gaderne. Hvornår det sker igen, det bestemmes af Hizb ut-Tahrir og andre islamiske unge, som kan være styret af imamer. Nu kan vi så vente i usikkerhed på, hvornår det muligvis sker igen, mens frygten sniger sig ind i vores sjæle, hvilket også er en del af den militære strategi.


GADEKAMP  FLERTAL

14 I Gadekamp, så gælder det om, at være  i flertal inden kampen starter og ifølge ( KRIGSKUNSTEN af SUN TZU ) så er det en rigtig militær strategi, at være i flertal inden kampen begynder. Når de unge muslimer føjter rundt i gaderne sent på aftenen,så overfalder de næsten aldrig et flertal. På 1400 år har islam erobret over 50 lande, som nu lever efter sharia-love. Så noget gør de rigtigt,når det gælder om, at erobre andre lande. Måske er ( retlednings-børne-opdragelsen ) af Muhammed stadig den opdragelse, som anvendes i samtlige 57 muslimske lande ??? Det ved vore danske politikere naturligvis.

15  Dette var i sin enkelthed ( Gadestrategien ) som udvikles helt naturligt når muslimske familier opdrager sine børn efter muslimsk sædvane. Hizb ut-Tahrir overtager nogle af disse unge, med deres indre usikkerhed, og organiserer disse unge efter islams religiøse love, som giver ( faste rammer ) for de unge, der ikke er vandt til den store individuelle frihed, der findes i EUs 27 medlemslande. Den venlige side af denne strategi fra Hizb ut-Tahrir og andre muslimske organisationer er naturligvis "venlige nok" til at rådgive ( rådvilde politikere ) og på den måde infiltrerer muslimer politikere overalt i de 27 EU-lande, hvor deres første målsætning i denne "rådgivning" er at styrke islams sharia-love. Så går tiden med det, indtil muslimerne i Danmark og EU er mange nok, til at kræve islams sharia-love indført. Det betyder nok tørklæde-tvang kvinder, og for alle muslimske pigebørn fra 9 års alderen i skolen.

16  Kampviljen hos disse unge troende soldater i denne religiøse hær, skal naturligvis OPFLAMMES, af den indre KAMPGEJST, og her har islams børneopdragelse allerede gjort forarbejdet, da det er de unges ære, der skal forsvares igennem ( vrede ) Da denne vrede skal næres, så kommer der både imamer og  mullaher fra andre lande, og holder ( flammende taler ) der får hadet til USA helt op i det ( RØDE FELT ) og det ( tillader vore EU-Politikerne ), selv om de ved, at ( vreden ) er den benzin, der indgyder unge muslimer ny kampgejst. Det er lettere at undergrave EU økonomisk, hvis de unge muslimer får at vide, at det er i orden, at brænde biler og børnehaver ned, af religiøse ledere, der måske endda opfordrer til sådanne handlinger.

17  Unge, der står mellem to kulturer, og som skal finde og udvikle sin idenditet, har brug for et ( fællesskab ), hvor de unge kan føle sig værdsat, og her tilbyder officererne i moskeerne på ( et meget stærkt fællesskab ) som supleres med internettets mange udsendelser, så som Milli Görüs på you tube, og andre muslimske film og personligheder på internettet.

18  Al-Qaeda, som er en del af ( det muslimske broderskab ) som er stiftet i 1928 i Egypten, de holder så USA i gang i Afghanistan og Irak, og underminerer USAs økonomi med store udgifter til krigsførelse, hvilket her i marts 2008 har svækket USAs dollarkurs. Samtidig med dette så fastholder det VESTENs OPMÆRKSOMHED og USAs og EUs politiske elite på disse 2 krige. Medens  OPMÆRKSOMHEDEN  er på disse 2 krige, så EROBRES flere lande i EU indefra, med muslimernes små vedholdende religiøse LOV-krav.


OLIEPENGE   DER SMØRES GODT

19  De ledende sheiker i ( Saudi - Arabien ) støtter naturligvis sine lokale ( Sunni-muslimer ) økonomisk, så der er godt med skillinger til ekspansion her i Europa. Lidt diplomati over for  BISKOPPER og visse ISLAM-FORSKERE og POLITIKERE med rejser for udvalgte KULTUR-PERSONLIGHEDER. Kort sagt der smøres godt igennem det store ( KULTURSAMARBEJDE ) og med ( KULTURUDVEKSLINGS-REJSER )

KONKURRENCE

20  IRAN som har en she,a-muslimsk befolkning har set, at EU og de Europæiske lande ikke selv ved, hvad de selv står for, og ikke forstår deres egen kultur,og end ikke forsøger at forsvare deres egen kultur, og kulturmæssigt står splittet, de vil naturligvis ikke overlade byttet til sunnimuslimer, så de har naturligvis også muslimske ( KULTURELLE ) organisationer her i Europa for, at få del i det ( oplagte bytte ) . Det er muligt Sunni-muslimer og She,a-muslimer er fjender indbyrdes, men at angribe demokratiets nødvendige ( ytringsfrihed ) det kan de godt enes om. Bare besøg  www.durban2.dk  og sæt øverste etage i sving.

MERE KONKURRENCE

21 TYRKIET, som også er et muslimsk land, har ikke det bedste forhold til ( arabiske muslimer ) ,men de vil naturligvis også have del i det Europæiske krigsbytte, når EU betingelsesløst overgiver EUs institutioner til islams repræsentanter her på jordkloden, så de har naturligvis også deres kultur-institutioner her i Europa. De vil ligesom Arabiske muslimer have del i krigsbyttet i Europa, og naturligvis også Danmark.Desuden ved vi ikke hvem, der ejer mange af virksomhederne i Europa, så også ad den vej, skaffer muslimer sig mere magt i Europa. Lige nu, ( 26 - 02 - 09 ) er aktiekurserne lave, så det er et godt tidspunkt for opkøb af Vestens virksomheder. Efter min opfattelse, så er EUs ( nationale kulturer ) under angreb af ( islams enhedskultur ) som ifølge koranen ikke tillader anden lovgivning end sharia. Måske er det min fantasi,der løber af med mig. Hvilke Politikere besidder så megen viden om islam, at de kan bedømme det ??? 

KORANENS  BEFALING

Det er en mulimsks pligt, at rejse ud, for at erobre nyt land.
Besøg det danske islam-leksikon  www.islaminfo.dk  og læs hvad der står under overskriften  KOLONIALISME.

KRIGSKUNSTEN  af  SUN TZU  

Som ( SUN TZU ) skrev cirka 500 år før Jesus blev født. 

1.  Den største krigskunst er, at erobre et land intakt
2.  Det første offer i en krig, er sandheden om krigen.

Derfor dette spørgsmål til vore ( Danske Politikere )  og de 27 ( EU-landes politikere ). Ved i hvad der står i koranen under ordet Tayiya. Hvis i ikke gør det, så besøg igen det Danske islam leksikon  www.islaminfo.dk  og læs så hvad der står under overskriften Tayiya.

Kære Politikere, måske er de aftaler i har lavet med muslimske kulturelle politikere og  kulturelle organisationer indgået med ønsket om, at overholde indgåede aftaler, fra begge parters side,  men i den sidste ende bestemmer koranen. I de sidste 1000 år, er der ikke flyttet et komma i koranen, og vi andre plejer at dø inden for et tidsrum på 100 år, og så er spørgsmålet jo, hvilke love vil vore børn og børnebørn komme til at skulle leve efter ???

Kære ( Politikere) har i tænkt 100 år frem i tiden, når i lovgiver,eller er det ikke jeres ansvar,at tænke så langt frem i tiden. Når www.siaddk.wordpress.com   foreslår sine lovforslag, som kan læses på www.sagenskerne.dk  under overskriften ( Siad,s Lovforslag ) så kunne det jo være, at disse lovforslag tog sit udgangspunkt i virkelighedens verden ??? Er det under vore Folketings-politikeres ( ansvarsområde ) at bedømme disse forslag ???

ISLAM, tilsyneladende en meget MILITANT RELIGION.

Faldne SOLDATER hædres som MARTYRER i islam, og får en hæderfuld begravelse,hvilket er meget lig det, som sker i en UNIFORMERET HÆR. Måden kisten af afdøde MARTYRER fremvises på,er med til at opildne HADET til fjenden.Vi har set det flere gange i TV fra mellemøsten.


                                  
                                                                       
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE