TVANGSÆGTESKABER
TVANGSÆGTESKABER

http://siaddk.wordpress.com/

www.siaddk.wordpress.com

 HØJSÆSON   for  TVANGSÆGTESKABER

Det er snart HØJSÆSON for TVANGS-ÆGTESKABER,hvis jeg skal tro på,hvad der STÅR på DRs--TEKST--TV, i dag   ((den 22.marts 2008))

Antallet af TVANGS-ÆGTESKABER,stiger MARKANT i SOMMERPERIODEN,hvor mange familier med INDVANDRER--BAGGRUND tager på " FERIE" i HJEMLANDET.

Ved samme lejlighed giftes DØTRENE BORT,skriver KRISTELIGT DAGBLAD.

Kære POLITIKERE er det KORREKT ??? - - - ???

BESKEDEN kommer også fra KRISECENTRENE ,hvor man ruster sig til ,at tage imod et ((STØRRE ANTAL KVINDER)) med UDENLANDSK BAGGRUNND.

KVINDE--CENTRENE modtog næsten 350 HENVENDELSER fra KVINDER med UDENLANDSK BAGGRUND i 2007. KVINDE--CENTRENE ruster sig (( IGEN)) til ,at et lignende antal KVINDER,vil henvende sig til CENTRENE for at få HJÆLP.

KVINDERS  FLUGT 
FRA HVAD ???

Hvorfor (( FLYGTER )) disse (( UNGE  KVINDER )) så fra deres (( EGEN  FAMILIE )) ??? - - - ??? ((DEN FAMILIE)) der efter (( DANSK  OPFATTELSE )) burde beskytte deres (( DATTERS INDIVIDUELLE FRIHED )) til og med (( MED DERES LIV )) for beskytte deres (( DØTRES LOVMÆSSIGE RET)) til (( SELV AT VÆLGE SIN ÆGTEMAND ))??? - - - ??? Hvorfor (( FLYGTER )) disse  UNGE KVINDER  fra  deres (( EGEN  FAMILIE )) ??? - - - ???

ÆRELØSE  DRAB 
SHARIALOV

Det disse (( UNGE  KVINDER )) (( flygter fra )) er det en FAMILIE der lever efter SHARIALOV her i DANMARK, og som (( ENDNU IKKE )) har forstået,at her i DANMARK, der står de (( LOVE)) der er vedtaget på (( CHRISTIANSBORG )) ((( OVER ))) sharialov. Efter ((DANSK MORAL)) så er det (( LAVESTE NIVEAU )) et menneske kan (( SYNKE)) Derfor bør enhver ((FAR eller FAMILIE)) der ((MYRDER)) deres (( EGEN DATTER )) med et (( ÆRELØST DRAB )) skal oven i straffen efter (( DANSK  LOVGIVNING )) også smides ud af DANMARK, fordi vedkommende ((FAR)) i (( HANDLING har VIST )) at han lever efter ((SHARIALOV)) , og ((IKKE)) efter de LOVE,som (( VORES FOLKETING)) (( har VEDTAGET ))

DANMARK  JOURNALISTER

Jeg, ((Poul Leo Nielsen)) mener,at vore POLITIKERE bør indføre en (( LOV )),til de PERSONER der udfører ((ÆRELØSE)) (( ÆRESDRAB )) KORT  SAGT,som vælger og Dansker,så (( ØNSKER JEG)) en ((LOV)) der giver (( DOMSTOLENE  RET TIL )) at (( UDVISE ALLE )) uden DANSK statsborgerskab,(( FRA  DANMARK )) hvis de begår (( ÆRELØSE  DRAB )) på deres (( EGEN  FAMILIE )) Jeg mener også,at de PERSONER,der (( IKKE KAN )) (( UDVISES )) oven i normal straf,personligt skal 6 måneder i en LUKKET opdragelseslejr,hvor der undervises i DANMARKS LOVE og baggrunden for disse LOVES TILBLIVELSE. Kære CHEFREDAKTØRER og JOURNALISTER, har i nogle kommentarer til disse to LOVFORSLAG ??? - - - ???

PIA  KJÆRSGAARD
VILLY  SØVNDAL

Når jeg henvender mig til jer TO,så er det fordi,det er min opfattelse,som menig vælger,at de (( ANDRE  PARTILEDERE )) her i DANMARK,opfører sig,som om de (( IKKE har LÆST BØGERNE ))  (( I  KRIGENS HUS )) og bogen (( MOD  MØRKET)) og bogen (( VEJEN TIL                   ))  af  ISLAM--FORSKER ((KIM  MØLLER)) Det giver mig som menig vælger indtryk af,at de andre (( PARTILEDERE )) enten IKKE kender den (( FARE )) der ((TRUER)) (( HELE den VESTLIGE VERDEN)) (( INDEFRA )) Kære POLITIKERE,det er JER,der kan (( LAVE NYE LOVE MOD NYE TRUSLER)) Derfor er mit SPØRGSMÅL til DANSK FOLKEPARTI med (( PIA  KJÆRSGAARD )) i SPIDSEN og SF med (( SUPER)) (( VILLY SØVNDAL)) i SPIDSEN, kan i blive enige om,at overveje ovenstående (( TO  LOVFORSLAG ))

DANMARKS  RADIO 
VELGØRINGSKONCERT

Som en (( MEGET  TILFREDS LICENSBETALER )) til DR,så har jeg dette (( FORSLAG til DR )) kunne det være en IDE,at arrangere en (( VELGØRINGSKONCERT)) til de (( KRISE--CENTRE )) der TAGER IMOD de (( UNGE KVINDER )) der bliver (( FORFULGT)) af deres ( EGEN  FAMILIE ) den (( FAMILIE)) der efter (((DANSK OPFATTELSE))), burde (( BESKYTTE deres DØTRE )) imod (( ALT ONDT )) Er sådan en((VELGØRINGS-KONCERT)) en mulighed som (( DR vil OVERVEJE ))  ??? - - - ??? Personligt vil jeg sende 500,--kroner,til ((STØTTE)) for disse (( KRISE-CENTRE for KVINDER )) hvis DR arrangerer en VELGØRINGSKONCERT med DETTE FORMÅL.Hvad mener de ((KVINDELIGE POLITIKERE )) i (( FOLKETINGET)) om dette FORSLAG ??? - - - ??? Som en (( MØJKEDELIG  VÆLGER )) så kan jeg naturligvis godt lide,at VIDE,hvad (( ALLE )) de (( KVINDELIGE  POLITIKERE )) på (( CHRISTIANSBORG)) mener om en (( VELGØRINGS-KONCERT)) til STØTTE for unge FORFULGTE KVINDER ??? - - - ???

HELLE THORNING-SCHMIDT
JEG  HAR  LYTTET

Jeg har lyttet til dig (( HELLE  THORNING-SCHMIDT )) da du på TV sagde,at nu måtte myndighederne ud,at((RINGE på DØRENE))  hos de FAMILIER,der endnu ikke var blevet KLAR OVER,at i DANMARK,står de DANSKE LOVE (( OVER)) sharialov. Jeg mener,at nu (( SKAL)) (( POLITIET)) ud,at (( RINGE PÅ DØRENE )) hos de ((FORÆLDRE)) der har DØTRE,som har henvendt sig på vores (( KVINDE--CENTRE)) Jeg mener også,at der (( SKAL VÆRE )) mindst 6 POLITIFOLK ved hver HENVENDELSE,og i specielle OMRÅDER det NØDVENDIGE ANTAL.Kære PARTIFORMAND Kære (( HELLE THORNING-SCHMIDT)) Jeg har hørt din UDMELDING på TV om,at nu bør MYNDIGHEDERNE ud,at ringe på DØRE,og forklare,hvad DANSKE LOVE,og DANSK MORAL siger om ÆRELØSE ÆRESDRAB.Jeg har LYTTET,men har POLITIDAME  HANNE  og  POLITIMAND PER mon LYTTET ??? - - - ??? Det er der nok nogle ((JOURNALISTER)) der vil UNDERSØGE om et HALVT ÅRS TID ??? - - - ???

MØDRE
SHARIALOV

For de (( MØDRE )) der (( IKKE ØNSKER )) at deres (( DØTRE )) og (( BØRNEBØRN ))  skal vokse op,efter (( SHARIALOVEN ))  de kan gå ind på disse 3 sider,og få mere at vide om (( SHARIALOVEN )) www.sappho.dk   og på  www.islaminfo.dk   Ikke alle arbejdende MØDRE, har tid til,at sætte sig ind i islam,s  SHARIALOV, men her er rimelig tilgængelig VIDEN.  Med venlig hilsen  Saxo-Poul  www.Nationaldemokraten.dkHej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE