WEIMAR--REPUBLIKKEN
WEIMAR--REPUBILKKENSKÆRTORSDAG 
20-3-2008

De danskere,der ligesom mig selv,  der har  (( GLEMT NÆSTEN ALT)) om WEIMAR-REPUBLIKKEN,som var et DEMOKRATI, der eksisterede fra 1919 til  1933,i  TYSKLAND,kan gå ind på ((WIKIPEDIA))  og igennem  GOOGLE,   ((og DER finde))   den korte HISTORIE om  (( WEIMAR--REPULIKKENS ))  (( SAMMENBRUD )) 

HITLER  IRAN

HVORDAN EROBRES MAGTEN i ET DEMOKRATISK LAND ??? - - - ???  HVORDAN ER OPSKRIFTEN ??? - - - ???  HITLER brugte BRUNSKJORTERNE  (( TIL )) med MAGT,at EROBRE GADERNE og (( FYLDE  FOLKS  SJÆLE ))  (( MED  FRYGT ))  Da AYATOLLAH RUHOLLAH  KHOMENI ,stod i SPIDSEN for MAGTOVERTAGELSEN,så var det også ved,at EROBRE GADERNE MED (( HENSYNSLØS  TERROR )) der (( LAMMEDE  MAGTHAVERNE )) med  så megen ((FRYGT)) så de var (( HANDLINGS-LAMMEDE )) Er dette mønster ved at blive (( GENTAGET )) ??? - - - ???   Kan DANMARKS (( CHEFREDAKTØRER  og  JOURNALISTER ))  (( GENKENDE  EROBRINGS-STRATEGIEN )) fra disse TO ((  MAGTOVERTAGELSER  ))  ??? - - - ???

GUD-DOMMELIG  INSPIRATION

Kære  PRÆSTER  og  BISKOPPER, når nu INSPIRATIONEN om en FOLKEAFSTEMNING kom til mig netop på en (( KRISTEN  HELLIGDAG )) er det så et VINK fra (( VORES ))  KRISTNE GUD  med en VOGNSTANG om,at nu SKAL (( MUSLIMERNES  VILJE til INTEGRATION ))  afprøves med en DEMOKRATISK (( FOLKEAFSTEMNING )) ??? - - - ???

GUDS  HENSIGT

Da jeg ((Poul Leo Nielsen)) er født , ((den 9. maj 1945)) den dag som VEST-EUROPA blev FRIT IGEN efter ANDEN VERDENSKRIG,er det så et TEGN PÅ,at (( MIN )) ((KRISTNE GUD)) ønsker en (( FREDELIG FREMTID )) for ALLE mennesker på denne JORDKLODE, også for MUSLIMER,??? - - - ??? og ønsker at de ((SKAL HAVE DEL i DEN  FRED)),som har HERSKET i EUROPA, lige siden FREDEN i EUROPA i 1945. Er det igennem en FOLKEAFSTEMNING,at det skal VISE SIG,om MUSLIMERNE ønsker fredelig SAM--EKSISTENS med HELE  EUROPA  eller den ULTIMATIVE  KONFRONTATION ??? - - - ??? HVAD mener vore DANSKE PRÆSTER og BISKOPPER ,om dette BUDSKAB på en SKÆRTORSDAG ??? - - - ???

EUs  27  NATIONALSTATER

Det,at jeg er (( FØDT)) netop,den 9.maj 1945 og (( IKKE )) ,den 5.maj 1945 er det så et TEGN,fra min ((KRISTNE GUD )) til    ((HELE EUROPA))    (( OM )) at de SKAL holde (( NØJE  ØJE )) med et ((MULIGT)) FOLKETINGSVALG her i DANMARK ??? - - - ???  Er det ((NU)) at EUs  27  NATIONALSTATER, skal tage BESTIK af en KOMMENDE FOLKEAFSTEMNING, der vil  ((VISE EU)) om muslimerne vælger KONFRONTATIONEN eller FREDELIG  SAMEKSISTENS  ??? - - - ???  En CITRON kan presses så MEGET,at der kun er FLAMMENS vej TILBAGE.  Hvis vi DANSKERE  VÆLGER,  at der   ((SKAL VÆRE))   ((DANSK SAFT og DANSK  KRAFT))   tilbage i CITRONEN inden den er ((MAST HELT TØR)) så kan en DANSK  FOLKEAFSTEMNING give HELE  (( EUROPA)) et svar på,om MUSLIMER kan OMSTILLE sig, ((TIL)) en FREMTID  med  MANGE  FORANDRINGER,eller vil ISLAM hænge FAST i FORTIDEN ??? - - - ???

CLEMENT  KJÆRSGAARD  DANMARKS  RADIO

Hr  CLEMENT  KJÆRSGAARD, tror du,at det DANSKE FOLK ønsker en FOLKEAFSTEMNING om,det SKAL VÆRE tilladt FOR muslimer ,at BYGGE MOSKEER i DANMARK i FREMTIDEN ??? - - - ??? HVAD tror du PRÆSTERNE og BISKOPPERNE mener om en sådan FOLKEAFSTEMNING ??? - - - ??? Hr CLEMENT KJÆRSGAARD, hvordan tror du JERSILD og SPIN bedømmer en MULIG FOLKEAFSTEMNING. Hvilken HOLDNING tror DU,vore POLITISKE LEDERE vil have til en mulig FOLKEAFSTEMNING ??? - - - ???  Vil det være ANDERS FOGH RASMUSSEN eller (( SUPER ))  VILLY SØVNDAL, der vil gå i SPIDSEN med ØNSKET om en FOLKEAFSTEMNING ??? - - - ???  Kan vi (( RISIKERE )) ,at der ingen FOLKEAFSTEMNING  bliver alligevel,fordi                    ((KRAUSE KOMMER PÅ TVÆRS ))                     i sin PÅVIRKNING,af det DANSKE FOLK ??? - - - ???

VIDEN

For de mennesker,der er lidt i ((TVIVL OM)) hvad det hele drejer sig om,så kan de finde mere VIDEN på    
www.siaddk.wordpress.com 

eller på www.sappho.dk  De DANSKERE der ønsker,at bygge deres HOLDNINGER og MENINGER på et SIKKERT FUNDAMENT af VIDEN, bør læse disse TO bøger

Kan SHARIALOV og DEMOKRATISKE ((LOVE)) leve (( SIDE om SIDE ))  mit svar er  ((  NEJ  ))

(I KRIGENS HUS)  af forfatterne TORBEN HANSEN
HELLE  MERETE  BLIX og LARS  HEDEGAARD

Samt Bogen  ((MOD MØRKET))   skrevet af
HELLE  MERETE  BLIX.

Jeg mener faktisk,at de POLITIKERE ,der ikke har læst disse TO  BØGER  ikke er deres POLITISKE ANSVAR BEVIDST. Der har været BRAND i GADEN,og POLITIKERE der LEDER FOLKET,må nødvendigvis SØGE VIDEN om HVORFOR ??? - - - ??? Vi vælgere må FORMODE,at også THØGER  SEIDENFADEN  har læst disse TO bøger. SELVFØLGELIG vil der være en JOURNALIST eller TO,der ikke har læst disse TO bøger. FORDI man er BEGAVET,behøver man IKKE,at være et OPLYST MENNESKE. Vi  VÆLGERE, må sommetider (( NØJES MED ))  de LUKKEDE ØJNES KOMMENTARER. Sådan er det. FORSAT GOD PÅSKE.       Med VENLIG hilsen      Saxo-Poul
                                                        

Kære læsere af min hjemmeside her,jeg håber at i går ind på WIKIPEDIA og læser mere om WIEMAR-REPUBLIKKENS ( UNDERGANG ) måske er det samme STRATEGI,som HITLER brugte BRUNSKJORTERNE til,inden hans MAGTOVERTAGELSE. Er dette OVERFALD mere end TILFÆLDIGT ??? - - - ??? Hvad mener EU ??? - - - ???  Vil  DE 27 EU-LANDE finde på at sige til OIC de 56 Muslimske lande i FN, i har en Samarbejdende DELEGASITION siddende i FN,i burde jo kunne modtage ALLE  de muslimske FLYGTNINGE som kommer til EUROPA. Sådan ser jeg på det. Kan OIC ikke KLARE,DENNE opgave,SÅ vil jeg gerne høre deres UNDSKYLDNING,for IKKE at kunne KLARE denne OPGAVE.

            
711
BESØG EVENTUELT   www.islaminfo.dk   KOLONIALISME

Mit gamle soldaternummer er 711,og det er årstallet ,hvor muslimerne erobrede dele af SPANIEN,det der af muslimer kaldes ANDALUSIEN.Er mit gamle SOLDATERNUMMER  711 en GUD-DOMMELIG ADVARSEL,til ALLE ((EUs)) 27 NATIONALSTATER,om ,at de ikke må lade HISTORIEN GENTAGE SIG ??? - - - ??? Kære PRÆSTER og BISKOPPER bliver jeg brugt af GUD, som et MEDIE, for at advare DET EROPÆISKE FOLK, IMOD en OVERHÆNGENDE FARE,der TRUER hele det EUROPÆISKE KONTINNENT ((INDEFRA))  ???  Hvad mener vor KRISTNE GUDS repræsentanter her på JORDKLODEN om dette SPØRGSMÅL ??? - - - ??? Er jeg et sendebud,med en besked,fra vor KRISTNE GUD, til HELE (( EU )) eller er det hele bare TILFÆLDIGE  TILFÆLDIGHEDER ??? - - - ???

STUDENTER  EUROPA

Bør ovenstående OVERSÆTTES,til de andre EU-LANDES 27 forskellige SPROG og måske også til de cirka  60  DIALEKTER,der findes i EU ??? - - - ??? Kan der oprettes forbindelser via internet,mellem UNDERVISNINGS-STEDER i alle EUs 27 medlemslande,med denne ADVARSELS-SIDE der bærer navnet WEIMAR--REPUBLIKKEN ??? - - - ???  Er det en opgave,der kan give PERSONLIG UDVIKLING ??? - - - ???  Er et sådant forsøg på,at skabe et EU-NETVÆRK ,også en del af en FRIHEDSKAMP,for at BEVARE DEMOKRATIET i ((ALLE))  27 EU-LANDE ??? - - - ???

http://en.wikipedia.org/wiki/Female_genital_cutting
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE