SORGLØS--LEDERSKAB
SORGLØS--LEDERSKAB www.fornyelsespartiet.dk

Jeg fandt denne kronik i jyllandsposten skrevet af Can - jur OLE  HASSELBALCH  dateret ,den 10 marts 2008,takket være    www.siaddk.wordpress.com 

  s hjemmeside. Overskriften på kronikken var.

DAGEN DERPÅ MED EN ELENDIG STATSLEDELSE.

Jeg ved jo godt,at mange danskere er bange for,at åbne grænser, kunne føre til ,at Danmark blev oversvømmet med af,foreksempel en halv eller en hel million mennesker udefra.Det ville skræmme folk,men sådan går det jo ikke.
Var det hvad Poul Shlüter  sagde i 1985 ??? - - - ???

Jeg tror ikke ,at der er mange--om nogen overhovedet--som kunne tænke sig,at omdanne Danmark til et multietnisk samfund. Jeg ønsker det ikke. Men ved,at oppiske et kunstigt og overdrevet skræmmebillede, kan det medvirke til et overdrevent skræmmebillede,og så kan man være med til,at oppiske en stemning af en frygt og lukkethed over for andre, som dybest set rummer en større trussel mod danskheden end påvirkningerne udefra. Var det UFFE ELLEMANN--JENSEN,der i 1994 sagde det ??? - - - ???

Indvandrerne kommer til os,med alt det vi har brug for.Solide familie-værdier, sunde instillinger i retning af, at man skal yde,før man kan nyde -- samt en stærk trang til,at etablere selvstændige virksomheder. Var det BERTEL HAARDER, der kom med denne udtalelse i 1997 ??? - - - ???

Er det rigtigt,at efter de radikales KIRSTEN LEE,s opfattelse, så var flygtningene,hverken en samfundsmæssig eller en kulturel trussel ??? - - - ???

Var det JYTTE HILDEN der sagde. Den islamiske verden er blevet en mangfoldig del af vores hverdag med spændende butikker og smilende folk,--uden denne påvirkning ville Danmark være farveløs ??? - - - ???

Var det ANKER JØRGENSEN der sagde. Folk her i landet ser spøgelser ved højlys dag, hvis de mener, at de fremmede rent national-økonomisk -- er et af de største problemer.

Hvad mente Thøger Saidenfaden i midten af 1990 erne da OLE HASSELBALCK fortalte ham, at om føje år, så ville Danmark stå med et alvorligt sikkerhedsproblem ??? - - - ??? Gå ind på JYLLANDSPOSTEN,og læs hele kronikken skrevet af OLE HASSELBALCH. www.jp.dk

MIN VURDERING SOM VÆLGER.

Som vælger så mener jeg,at ((POLITIKERNE )) kan grave så meget i (( FORTIDEN )) at de ikke ser (( FREMTIDEN )) Lige nu,er det IKKE tid til,at (( GRAVE i FORTIDEN ))  Som vælger  (( FORVENTER JEG )) at vore POLITIKERE på CHRISTIANSBORG ser FREMAD ,og  (( STÅR SAMMEN )) og viser LEDERSKAB i KAMPEN for ((BEVARELSEN )) af vore (( FOLKEVALGTE  DEMOKRATI )) og vores Danske ((
FOLKETING )) 

FREMTIDENS  SYNDER

RETORIK og VIRKELIGHED er to forskellige ting,og når RETORIKEN ikke er BASERET på VIRKELIGHEDEN,SÅ ER RETORIKKEN frit svævende i LUFTEN.Jeg håber,at RETORIKKENS  (( SUPER )) STORMESTER  Hr (( THØGER SEIDENFADEN ))   fremover vil interessere sig lidt mere for (( VIRKELIGHEDEN )) for DANMARK har brug for DIG,og DINE EVNER. Det er sjældent,at vi ser ((RØG)) uden at der er (( ILD )) et eller andet sted. (( DET VED VI NU ))  (( ISLAMS FRUGTER SER VI TYDELIGT)) FREMTIDENS synd er PASSIVITET.
Kun hvis ((ALLE)) Danskere (( STÅR  SAMMEN )) om bevarelsen af VORES DEMOKRATI, kan vi klare OPGAVEN.

POLITIKERE

Der er måske POLITIKERE,der ikke kender UDFORDRINGEN. Hvis dette er TILFÆLDET,så er det fordi, i ikke har læst bogen ( I  KRIGENS  HUS ) jeg vil også gøre jer POLITIKERE opmærksom på,at der på denne JORDKLODE findes (( 56 MUSLIMSKE LANDE )) som er organiseret i OIC,og som har en fast Delegation siddende i FN,og har haft denne Delegation siddende i FN i mange år.Hvorfor og hvordan er 56 lande blevet muslimske ??? - - - ???  Det kunne jo være interesant,at få et svar på dette spørgsmål. Hvad mener i POLITIKERE ??? - - - ???

DEN 11. TIME

GEERT  WILDERS den HOLLANDSKE POLITIKER  gæstede her til aften ,DEN 11. TIME. GEERT WILDERS er gået under jorden,som det hedder,fordi MUSLIMER har udsendt en FATWA imod HAM,hvilket er en DØDSTRUSSEL.Han flytter fra STED til STED,med 2 udvalgte BODY-GARDS,som skal passe på ham. Kære POLITIKERE på CHRISTIANSBORG,denne FREMTID venter jer måske FORUDE,hvis i ikke finder på ((NYE og GODE )) LOVE ??? - - - ???  Desuden mener jeg,at ENHVER ansat i EFTERRETNINGSVÆSENET,der ikke har læst bogen (( I KRIGENS HUS ))  bør FYRES. Denne bog vil efter min opfattelse,også være god læsning for POLITIET.
HVAD mener POLITIMAND PER om denne BOG ??? - - - ???   

DØDEN

Sådan som jeg ser fremtiden,så har vi Danskere kun to muligheder.Enten bliver vi myrdet (( EEN AD GANGEN )) eller også finder vi sammen,i et meget (( STÆRKT  FÆLLESSKAB )) Nu får vi at se ,om vore POLITIKERE,kan skabe dette FÆLLESSKAB ??? - - - ??? 
www.sappho.dk   og www.islaminfo.dk   2 links for de videbegærlige. 

forsvar ytringsfriheden besøg 
www.durban2.dk   
http://www.internationalfreepresssociety.org/  om fri tale og frihed. 
www.kulturkloeften.dk

Den 7. august 2008 tænkte jeg på, om jeg måske kunne lære noget af den bog, som jeg nu har læst om ( HARTVIG FRISCH ) ??? For dem der ikke ved hvem ( HARTVIG FRISCH ) var, så var han under anden verdenskrig en socialdemokratisk politiker, der forsvarede samarbejdspolitikken med tyskerne, og i sin samtid blev han anset for en stor ( INTELLEKTUEL KAPACITET ) og er måske stadig, at betragte som sådan ???
    
KULTUR og VANER

Det jeg mener at have lært af bogen ( HARTVIG FRISCH ) fra Christian Ejlers Forlag, det er at ( FOLKETS VANER ) er en del af et ( FOLKS KULTUR ) Hvis dette er rigtigt,og oven i dette lægger det standpunkt, som den polske jurist ( RAPHAËL LEMKING ) har, og lyder således :

UDSLETTES et folks kultur, så ( UDSLETTES ) hele FOLKET.

Hvis dette er rigtigt, så er Danmark ved, at ( UDSLETTE SIG SELV SOM ET FOLK ) Dette er min bedømmelse, men du har naturligvis ret til at mene det modsatte.

KULTUREN ER ET NUL SUM SPIL

Det skal forståes på den måde, at i et land som Danmark, så er der alt i alt 100 procent kultur. Engang i 1946 herskede de blåøjede danskeres kultur ( danskernes måde at opføre sig på, over for hinanden i hverdagen )  I dag i 2008 er det en anden måde, de muslimske indvandrere opfører sig på, både indbyrdes, og over for de blåøjede danskere. Der er lidt et KULTURTAB, men der er stadig kun 100 procent kultur i Danmark. Derfor er det min opfattelse, at det oprindelige danske folk,  er på vej mod TILINTEGØRELSEN. Den samme udvikling ses i flere af de 27 Nationalstater i EU.stormoskeen på Vibevej Lørdag Den 27. marts kl 1400
Sted: ud for moskeen på Vibevej
Demonstrations Navn: Nej til stormoskeer
STUDENTER og FUSERE  Præsenteret her 25. september 2009

www.Google.dk    http://www.wikipedia.org/wiki/forside


Franklin Delano Roosevelt  og  New Deal

Først vil jeg oplyse dem, der ikke er god til Engelsk, at på ( wikiepedia ) der kan sproget Dansk vælges helt til venstre på denne side.

USAs tidligere Præsident ROOSEVELT

USAs tidligere Præsident Roosevelt fik indført nye skatter i USA gennem New Deal , og sagde også disse berømte ord inden sin død i 1945 =
intet sker tilfældigt i Politik.

HERHJEMME

Simonsen, Thorkild, fhv. minister. Socialdemokratiet. - Indenrigsminister fra 20. oktober 1997 - 23. februar 2000

Thorkild Simonsen, der var tidligere Borgmester i Århus, blev af Poul Nyrup indkaldt og udnævnt til ny Indenrigsminister. Kort efter sin indtræden, så skiftede han totalt Politisk standpunkt.  HVORFOR  ???

STUDENTER - OPGAVEN

Kære studerende, hvis Roosevelts påstand om, at intet er tilfældigt i politik, så må der være en forklaring på, at Thorkild Simonsen skiftede standpunkt, kort efter sin indtræden som Indenrigsminister i 1997. Kære studerende, jeg ved godt, at med jeres alder, så er det svært at huske cirka 12 år tilbage, men prøv alligevel at regne ud, hvorfor Thorkild Simonsen skiftede politisk standpunkt.

MINE TEORIER KAN VÆRE FORKERTE = BEDØM DET SELV

Kære studerende = Kære landsmænd. Jeg er født i 1945, så det er ikke min fremtid det drejer sig om, men jeres fremtid. Svaret på dette spørgsmål er mere interessant for jer, end det er for mig, for jeg skal alligevel dø, i den nærmeste fremtid. Den jordiske død er meget demokratisk, for den rammer alle.

MIN TEORI

I Socialdemokratiet bliver de styrende socialdemokrater ( Headhuntet fra FRIT FORUM ) hvor fremtidens politiske teorier og mulige politiske retningslinjer diskuteres. Dem med de rigtige meninger bliver så udvalgt af Socialdemokratiets Partitop, til at analysere hvad der er politisk muligt og hensigtsmæssigt.

DEN POLITISKE FREMTIDSLINJE

Hvis den politiske linje, allerede var fastlagt, da Thorkild Simonsen blev udnævnt til Indenrigsminister, så måtte han nødvendigvis rette ind efter denne overordnede politiske strategi, som den gode socialdemokratiske partisoldat, som Thorkild Simonsen jo var, og sikkert stadig er.

HVAD VAR DEN POLITISKE FREMTIDSLINJE SÅ ???

Den socialdemokratiske Politiske Tænketank, havde lagt den Politiske Strategi, at skulle socialdemokratiet bevare deres velfærds-samfund, så skulle der være flere til, at bære byrden som skatteydere, og for at få skatteydere nok, så var det nødvendigt med en massiv indvandring.

DEN DANSKE BEFOLKNING

Den del af den Danske befolkning, der havde været i kontakt med muslimers kulturberigelse, var imod denne massive indvandring af muslimer, og det gjaldt også for mange socialdemokrater. Disse loyale socialdemokrater, valgte den daværende socialdemokratiske ledelse at overhøre, måske også fordi, at andre partiledere i Danske Partier ønskede flere skatteyderbetalende mennesker i Danmark.

HVORNÅR BLEV LINJEN LAGT  ???

Hvornår blev denne Politiske stratetiske overordnede fremskridtslinje lagt ??? Kan den spores helt tilbage til, da Poul Nielson i 1973 eller 1974 havde lavet en olieaftale med Arabere om, at tage imod fødselsoverskud, til gengæld for olie til rimelige priser ???

DET POLITISKE REGNESTYKKE

Talmæssigt og økonomisk kan man godt få dette regnestykke til at gå op, hvis man ser bort fra de demokratiske spilleregler, der går ud på, at lytte til sin egen befolkning.og ser bort fra Danmarks Nationale egenart, og Danmarks kultur, der har sit udgangspunkt i Kristendommen. Det, som disse Politiske regnedrenge i socialdemokratiet ( har overset ), det er religionen islams facistiske natur, der ikke respekterer menneskabte love, men kræver Allah,s Guddommelige love indført, hvor end muslimer befinder sig på denne jordklode. 

DANMARKS GRÆNSER

Hvis denne olieaftale fra 1973 eller 1974 om olie til rimelige priser og indvandring til Europa af fødselsoverskud fra udvalgte muslimske lande er udgangspunkt for Socialdemokratiets politiske økonomiske linje, så passer nedlæggelsen af Danmarks grænser og andre af EUs grænser ind i denne Politisk stratetiske overordnede økonomiske linje, som Socialdemokratiets topledelse arbejder for. Måske er min vurdering helt forkert, men det må fremtidens ELITE, de Danske Studerende selv bedømme, for det er deres fremtid der står på spil, og så selvfølgelig Vestens Civilisitation. Har jeg bedømt sitivationen forkert ???

TOP-POLITIKERES STORE UNDLADELSES-SYND

Det som jeg betragter som Danske og EU-Politikeres store undladelses-synd er, i et videns-samfund, at have undladt, at analysere islam fra en rationel indfaldsvinkel, således Politikere fik konkret viden om indholdet i islams religiøse budskaber. Her vil jeg henvise næste Generation af Danmarks politiske ledere og studerende til, at studere overskrifterne i dette ( internet-leksikon ) meget intens, og følgerne deraf.

KOLONIALISME
KVINDER
TAQIYA
TØRKLÆDE
TØRKLÆDER
ÆGTESKAB

Disse overskrifter og budskaber i Koranen kan analyseres på www.islam-info.dk  af studerende og kommende politiske TOPLEDERE kan så bagefter deres analyser, vurdere hvad det betyder, for Danmarks og hele Europas fremtid.

MIN VURDERING = KAN VÆRE FORKERT = BEDØM DET SELV

Min vurdering er, at inden for 15 år, så er Danmarks Grundlov afløst af islams religiøse parallel-lovgivning. Vi ser i flere byområder, at Politiet kun med det yderste af neglene, kan bevare den offentlige ro og orden, men hvor længe ???

STUDERENDES FREMTIDSVALG

Studerende har efter min bedømmelse to valg. De kan passivt vente på, at islams sharia-love afløser Danmarks Grundlov og EUs-Direktiv-lovgivning, eller de kan begynde med, at kæmpe for Danmarks kristne kultur, som giver intellektuelle store udfoldelsesmuligheder, hvor islam ikke tolererer intellektuelle, der ikke kæmper for islams sharia-love. Der er 57 OIC-Lande, der har haft en delegation siddende i FN siden 1969, hvor intellektuelles ytringsfrihed kan studeres nærmere. God Fornøjelse.

OIC = Organization of the Islamic Conference

Disse muslimske landes hensigter globalt, kan analyseres nærmere på  http://www.durban2.dk/ 

REVURDERING
 
Jeg håber som forhenværende Socialdemokrat, at FRIT FORUMs medlemmer, kan revurdere denne økonomisk stratetiske overordnede socialdemokratiske partilinje, og erkende, at at FRIHED betyder mere end økonomisk velstand. Der er tider i historien, hvor stærke politikere må træde frem på den Politiske Globale scene, ligesom WINSTON CHURCHILL og fortælle deres vælgere hvad der er nødvendigt for, at bevare de Europæiske Nationers FRIHED.

ØKONOMISK REVURDERING

“Patienter med en anden kulturel baggrund end dansk er markant overrepræsenterede på landets retspsykiatriske hospitalers afdelinger.

På Sct. Hans Hospital der har landets største retspsykiatriske afdeling, er mere end 40 procent af hospitalets 80 retspsykiatriske sengepladser belagt af personer fra etniske minoriteter.”

“Det er bekymrende, at etniske minoriteter er overrepræsenterede i retspsykiatrien. I virkeligheden ved vi ikke særligt meget om, hvad det skyldes. Vi har nogle forestillinger, men vi ved det reelt ikke.”

- de nævner ikke krigstraumer? Åbenbart er dette ikke årsagen.

“Der er en tæt sammenhæng mellem kriminalitet og social baggrund, ligesom det også kan have en betydning, om man for eksempel kommer fra et normløst samfund og derfor har svært ved at skelne imellem, hvad der er rigtigt og forkert, vurderer hun.”

Kilde: KD, 26/6 2007 “Etniske minoriteter overrepræsensteret i retspsykiatrien

“84 procent af alle dansk-irakere over 25 år er på enten dagpenge, kontanthjælp eller førtidspention.

29.000 har irakisk baggrund i Danmark. 13.400 er i alderen 25-64 år.

Blandt de 25-64 årige af begge køn er 2200 (17 %) på førtidspension og 9000 på kontanthjælp eller dagpenge.

40 % af de 50-59 årige dansk-irakere er på førtidspension. En fordobling på syv år. Årsagen er i 69 % af tilfældene psykiske lidelser.

243.000 i alt får førtidspension i Danmark.

Kilde: Danmarks Statistik”

Kilde: Ekstrabladet d. 16. august 2009 “Irakere skal selv tjene penge”

Besøg  www.kulturkloeften.dk 

og læs videre om, hvad kulturelle forskelle kan betyde rent økonomisk. Jeg håber at næste generation af socialdemokratiske TOP-ledere der formodentlig kommer fra FRIT FORUM, kan revurdere denne indvandrings-strategi, for at sikre et økonomisk fundament under velfærds-samfundet bliver taget op til en revurdering. Er i bundet af tidligere Politiske beslutninger, taget før i blev født  ??? Jeg vil også gøre opmærksom på, at der også er andre, der læser denne hjemmeside, der også kan tænke selvstændigt. Både kulturelt og økonomisk er den førte strategi efter min vurdering slået fejl. Det bør føre til en Revurdering af Socialdemokratiets Politik.

IKKE KUN DANMARK

Det er ikke kun den danske befolkning, der ikke kan enes med muslimer, eller muhammeddanere som de hedder på dansk, men det er i alle EU-Lande, hvor muslimer samles i større grupper, der giver konflikter med indvandring fra denne totalt dominerende kultur, der kræver deres normer og skikke indført i alle institutioner og på deres arbejdspladser.

www.Sappho.dk 

Jeg vil anbefale FRIT FORUM og STUDERENDE, at besøge Sappho, og læse det interview som ( HELLE MERETE BRIX ) har foretaget under overskriften KHOMEINI - Venstrefløjens blinde øje. Jeg håber ikke, at FRIT FORUMs medlemmers øjne er blinde for islams udvikling her i de 27 EU-Lande for lokalbefolkningerne i disse lande. Politiske ledere kan føre trofaste loyale partimedlemmer direkte til skafottet, hvis de vælger den forkerte Politik. Held og lykke med jeres fremtid, og så vil jeg igen lige gøre opmærksom på, at jeg er født i 1945, så det er ikke min fremtid, som det drejer sig om, men jeres. Hvilken filosof vil i støtte jer til, i jeres Politiske afgørelser = THUKYDID eller PLATON ???

FRIT FORUM og STUDERENDE

Fuser jeres Politiske fremtIds-strategier ud i det rene ingenting ??? Besøg eventuelt www.kulturpartiet.dk  og læs om kulturforskelle under overskriften KULTUR-BAGGRUND.internationale hemmeligheder =  måske ??? 23-02-10


http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed- Om-Euromediterranien-Eurabien.php

NÅR SPORENE TYDER PÅ SAMARBEJDE MELLEM =

KORANENS Religiøse IDEOLOGER =
www.islam-info.dk

og

Bilderberg-gruppen =
http://www.bilderberg.org

bilderberggruppen kan Googles
www.Google.dk

Har Hitler og Koranens religiøse ledere før Samarbejdet??? 
I frarådes at besøge =     www.sagenskerne.dk

Arbejdet levner ikke meget tid til Politik.
Derfor kan man godt være lidt orienteret. 


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE