ET PROJEKT
ET PROJEKT www.fornyelsespartiet.dk

FINDES  DET  ???  DET MUSLIMSKE BRODERSKAB.

I  dag,den 17 marts 2008 spørger jeg,om det virkelig er rigtigt,at der for cirka (80 ÅR) siden,blev dannet et selskab,der hed

(( DET MUSLIMSKE BRODERSKAB )) der dannede (( PROJEKTET)) med det (( FORMÅL )),at ISLAM skulle overtage magten her i VESTEN. ??? - - - ???

Er det rigtigt,at nogle af de taktiske (( TILTAG )) ser således ud.  ??? - - - ???

at etablere netværk og koordinering af aktioner mellem ligesindede organisationer  ???

at undgå åbne alliancer med KENDTE terrorist-organisationer og --individer for,at opretholde en tilsyneladende moderat fremtræden.

at infiltrere eksisterende muslimske organisationer,med det formål at overtage dem,og bringe dem på linie med ((DET MUSLIMSKE BRODERSKABS )) kollektiv mål.

at bruge vildledning for,at maskere målene,for islamiske aktioner,blot det ikke er i konflikt med sharia lov.

at undgå ((sociale konflikter)) med lokale vesterlændinge nationalt og globalt,når det kan skade ((langtidsevnen))  til,at ekspandere den islamiske (( MAGTBASE ))  i Vesten,eller provokere til et tilbageslag mod muslimer

at der etaberes financielle netværk til,at betale arbejdet med omdannelsen af de vestlige lande ,inkluderende understøttelsen af fuldtids--administratorer og arbejdere.

at foretage overvågning ( INHENTE DATA ) ( OPSAMLE DATA ) ,og etablere facilliteter til (( DATA-OPLAGRING ))

Etablering af overvågnins-systemer for,at følge ((VESTLIGE MEDIER)) med henblik på,at advare muslimer mod internationale ( SAMMENSVÆRGELSER ) imod ((MUSLIMER.))

at dyrke islamisk intellektuelt fællesskab,incl etablering af (( TÆNKETANKE )) og (( GRÆSRODSGRUPPER )) udgivelse,af  (( akademiske studier )),for at legitimere ((ISLAMISKE SYNSPUNKTER )) og for at skrive ISLAMISK  HISTORIE.

at udvikle en sammenhængende  (( 100 ÅRS PLAN ))  ,for at fremme den islamiske ideologi på VERDENSPLAN.

at (( UDBYGGE )) et omfattende socialt netværk igennem(( SKOLER )) og (( HOSPITALER )) og igennem(( VELGØRENDE ORGANISATIONER )) dedikeret til islamiske idealer,således at kontakten med (BEVÆGELSEN af MUSLIMER) er (( KONSTANT))

at forsøge (( IDEOLOGISK INDVOLVERING )) af engagerede muslimer i (( demokratisk valgte institutioner )) på (( ALLE NIVEAUER )) i VESTEN incl (( REGERINGER ))  NGO-ere  (( PRIVATE  og FAGLIGE  ORGANISATIONER ))

at deltage i brugen af vestlige institutioner,indtil de kan konverteres,og bringes i (( ISLAMS  TJENESTE.))

at undgå (( KONFLIKTER)) inden for de muslimske bevægelser på (( ALLE  NIVEAUER )) incl udvikling af ( PROCESSER for KONFLIKTLØSNING )

at undgå (( ALLIANCER)) med " progresive " organisationer,der deler lignende mål.

at etablere ((SELVSTÆNDIGE SIKKERHEDS-STYRKER )) for at (( BESKYTTE )) muslimer i VESTEN.

at OPFLAMME til VOLD og holde muslimer i VESTEN i en (( JIHAD ))  Sindstilstand.


Er ovenstående (( DET MUSLIMSKE BRODERSKABS )) (( PLAN )) for at EROBRE  VESTEN ??? - - - ???

Er det rigtigt,at det (( ISLAMISKE BRODERSKAB )) blev dannet i ((1900  og  tyverne)) engang  ??? - - - ???

 BRODERSKABS-EDEN 
DE  5  TESER

1   Allah er vores mål
2   Profeten er vores leder
3   Koranen er vores forfatning
4   Jihad er vores vej
5   At dø for Allahs sag,er vores ((inderste håb)) således at Guds religion kan ((SEJRE)) over alle andre religioner.

Som det ses af mine 3 hjemmesider, www.pokerpartiet.dk og www.oplysningspartiet.dk og www.fornyelsespartiet.dk så skinner net nok igennem,at min skolegang er meget kort,og jeg er dårlig til andre sprog end dansk,men jeg har heldigvis fundet nogle netsider,der kan oplyse mig på DANSK,og her vil jeg nævne   (www.islaminfo.dk  hvor jeg fandt viden,som gav mig anledning til,at stille ovenstående spørgsmål.

Hvis der findes flere BLÅØJEDE danskere derude i VIRKELIGHEDEN,der ønsker mere (( KONKRET VIDEN )) om islam,så besøg også www.sappho.dk  VIDEN og OPLYSNING skader formentlig ingen,selv om (( SKOLEGANGEN har været KORT )) Jeg vil ønske de ((nysgerrige))  BLÅØJEDE indbyggere i Danmark forsat god STUDIE-LYST.   Med VENLIG hilsen   Saxo-Poul

Lad mig for en god ordens skyld nævne,at jeg (( PERSONLIGT MENER )) at der skal lukkes for TILVANDRINGEN og INDVANDRINGEN af flere muslimer til de (( 27  NATIONALSTATER, der er MEDLEM af EU )) Jeg mener,at der må sidde politikere i kommunerne og regionerne,der må stille samme krav til vore (( EU-POLITIKERE ))  Det burde vi BLÅØJEDE Danskere kunne blive (( ENIGE OM )) (( UANSET PARTIFARVE )) 

OIC

OIC er en sammenslutning af 56 muslimske lande der har eksisteret lige siden 1969, og organisationen hedder (( Organisation of the Islamic conference )) og har en FAST delegation i (( FN ))  i New York og har dermed adgang til en (( MASSE INTERNATIONAL INFORMATION ))  Det her er IKKE en JAMES BOND film.men VIRKELIGHED.Jeg vil for en god ordens skyld,(( IGEN )) nævne navnene på de 56 lande,hvor ISLAM har OVERMAGTEN,efter MIN opfattelse.

AFGHANISTAN  ALBANIEN  ALGERIET  ASERBAJDSJAN  BAHRAIN  BANGLADESH  BENIN  BRUNEI  BURKINA--FASO  CAMEROUN  COMORERNE  DJIBOUTI  ELFENSBENSKYSTEN   FORENEDE--ARABISKE--EMIRATER  GABON  GAMBIA  GUINEA..BASSAU  GUYANA  INDUNESIEN  IRAK  IRAN  JORDAN  KASAKHSTAN  KIRGISTAN  KUWAIT  LIBANON  LIBYEN  MALAYSIA  MALDIVERNE  MALI  MAROKKO  MAURITANIEN  MOZAMBIGUE  NIGER  NIGERIA  OMAN  PAKISTAN  PALÆSTINA  QATAR SAUDI--ARABIEN  SENEGAL  SIERRE--LEONE  SOMALIA  SUDAN  SURINAM  SYRIEN  TADSJIKISTAN  THAD  TOGO  TUNESIEN  TURKMENISTAN  TYRKIET  UGANDA  USBEKISTAN  TYRKIET  UGANDA  YEMEN  EGYPTEN.

Vi her i VESTEUROPA,os der er MEDLEM af ((EU)) bør naturligvis ((KRÆVE)) af vore EU-POLITIKERE,at der kun LUKKES  ((FORFULGTE ))  MUSLIMER ind i ((EU)) dem ,der ikke ORKER,at leve efter og under SHARIALOVEN. ALLE andre muslimer,må da søge TILFLUGT i et af OICs 56 muslimske lande.

Det bør vore (( REGERINGSLEDERE og UDENRIGMINISTRE )) i de 27 EU-LANDE naturligvis KRÆVE,og hvis de ((IKKE FATTER DET)) så må vi (( BLÅØJEDE DANSKERE )) (( KRÆVE )) at (( EU )) stopper for,at der kommer flere muslimer til (( EUs  27  MEDLEMSLANDE )) Jeg har intet IMOD den enkelte MUSLIM,men jeg ønsker IKKE,at leve efter den SHARIALOV,som de bringer med sig. Hvis vore EU-POLITIKERE ikke fatter DETTE og indfører FÆLLES ((EU-DIREKTIVER der LUKKER for INDVANDRING af MUSLIMER til (( EU )) ,så kan det IKKE være fordi,at de er  DUMME,for så DUM kan man da IKKE VÆRE, nej,det må være fordi, at de er blevet (( BESTUKKET )) med (( OLIEPENGE )) Det er min opfattelse. Er min OPFATTELSE BERETTIGET ??? - - - ???  Er der BELÆG,FOR MIN MISTANKE om BESTIKKELSE ??? - - - ???

Jeg kender ikke ((SUPER)) VILLY SØVNDALS,holdning til dette FORSLAG,eller HELLE THORNING-SCHMIDTS HOLDNING til dette forslag om INVANDRER-STOP af muslimer til de 27 EU-LANDE,men måske en JOURNALIST stiller spørgsmålet en skønne dag ??? - - - ???  hvem kan vide det  ??? - - - ??? Hvem kan vide, hvilken holdning, de andre (( PARTILEDERE )) har til et (( INDVANDRERSTOP )) af muslimer til de 27 EU-LANDE, engang i fremtiden ??? - - - ???  Det han jo være,at Danmarks kommende GENIER,vore STUDERENDE overvejer denne mulighed ??? - - - ???

www.siaddk.wordpress.com 
                                       Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE