STUDENTER
STUDENTER www.fornyelsespartiet.dk

Gør noget.beskyt ytringsfriheden besøg 

www.Sappho.dk     www.medie1.dk

WWW.DURBAN2.DK
om fri tale og frihed.
www.kulturkloeften.dk    
www.fortidensJelling.dk    

Bilderberg-gruppen = http://www.bilderberg.org

Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 

Jeg er født i 1945,og har været med i kampen for,at udvikle DANMARKS VELFÆRDS-SAMFUND. Resultatet er jeg STOLT AF.Der er bygget SEMINARIER og UNIVERSITETER så de KLOGE kan UDVIKLE deres EVNER. Det er jeg STOLT af,især når jeg KIKKER rundt om på JORDKLODEN uden for EUROPA,og sammenligner med andre lande. Der er efter min OPFATTELSE noget galt,med de MENNESKER,der er UTILFREDSE,med VORES DEMOKRATISKE SAMFUND.Hvad mener i STUDERENDE ??? - - - ???

Kære STUDENTER,jeg kan IKKE ,kæmpe jeres KAMP.Min DØD ligger inden for OVERSKUELIG FREMTID, så i må ((SELV BESTEMME)) om i PASSIVT,vil sidde med hænderne i SKØDET,mens SHARIALOVGIVNINGEN breder sig i vores SAMFUND ??? - - - ??? Min teori er,at ((EU)) ((ENDNU)) kan nå at redde DEMOKRATISK LOVGIVNING, hvis (( EU )) vil stå sammen OM,at der IKKE lukkes flere muslimer ind i  (( EUs 27 NATIONALSTATER)) men beder (( OIC )) om at modtage de MUSLIMER,der ønsker,at leve efter SHARIALOVEN.Der burde være PLADS til flygtende MUSLIMER,i et af (( OICs )) 57 muslimske lande.Hvad mener i STUDENTER og andre STUDERENDE ??? - - - ???

Mit ((RÅD)) til alle (( SPROGLIGE STUDENTER)) der vil kæmpe for DEMOKRATIET har jeg følgende RÅD.OVERSÆT DET,som i synes er RELEVANT,fra mine 3 hjemmesider (
www.oplysningspartiet.dk ) og fra ( www.pokerpartiet.dk ) og fra ( www.fornyelsespartiet.dk ) til FRANSK og TYSK og POLSK og ENGELSK og SPANSK og andre EU-SPROG og spørg,de forskellige EU-REGERINGSLEDERE,hvad de har tænk sig at GØRE,for at FORSVARE DEMOKRATIET ??? - - ??? www.dksamling.dk

Kære (( STUDERENDE)) det er JER,der er DANMARKS KLOGESTE HOVEDER. Kan vi nå,at FORSVARE DEMOKRATIET imod SHARIALOVEN ??? - - - ??? Det er JER,der BESTEMMER,om jeres BØRNEBØRN,skal vokse op i et land,hvor SHARIA-LOVEN HERSKER.  www.sappho.dk    www.danskkultur.dk  

SUPER ((VILLY SØVNDAL ))siger,at KAMPE ((SKAL)) vælges med (( OMHU )) Tidspunktet betyder også noget. HVIS i STUDERENDE venter til SHARIALOVEN HERSKER,så er der ((INGEN  VEJ  TILBAGE)) Det er den (( HISTORISKE  ERFARING )) igennem 1400 ÅR.Det BØR give (( JER)) STUDERENDE andledninger til ((OVERVEJELSER)) Jeg ønsker JER hermed en STRÅLENDE FREMTID. I er også altid VELKOMNE,til at PRINTE,fra mine hjemmesider,til brug ved DEBATTER.      ((Med VENLIG hilsen)) 
Saxo-Poul                                    se også 
  www.sappho.dk      www.islaminfo.dk

Er der en ny tid på vej.Skal 68 generationen,afløses af 08 generationen,fordi der er nye globale udfordringer,og nye udfordringer fra islam.Kan studerende i Danmark finde sammen i fælles-skab,for at tackle fremtidens opgaver ??? Hvad er de nye udfordringer for studerende og Danmark og EU   ??? - - - ??? Et nyt parti måske ???

Eller kan de nuværende politiske partier klare denne opgave ???  Er islam en trussel mod DANMARK. Er der andre større trusler mod DANMARK og EU ???


DANMARKS-SUPER-GENIER-STUDENTERNE

HVAD VED (((I))) OM MUSLIMER og ISLAM ???       er     DR = Danmarks  Radio  

YTRINGSFRIHEDENS  FYRTÅRN  ELLER

SELVCENSURENS  HØJBORG  ???
når det gælder religion ??? - - - ???  Hvilken rolle spiller islam,i de krige der føres rundt omkring på vores jordklode ??? LÆS VIDERE på  www.fornyelsespartiet.dk

Læs disse bøger,hvis i vil vide mere ??? ( MOD MØRKET ) udgivet af TRYKKEFRIHEDSSELSKABET.
Den frafaldne muslims ( STORE KLASSIKER) ( Derfor er jeg ikke muslim ) af (Ibn Warraq) og læs ( I KRIGENS HUS ) af HELLE MERETE BLIX, TORBEN HANSEN og LARS HEDEGAARD.
---------------------------------------------------------------------------
                  KNIVEN  I  RYGGEN
---------------------------------------------------------------------------

FRI  MUSLIMSK  INDVANDRING  TIL  EUROPA 

HEMMELIGHOLDTE  EU-AFTALER MED
TI NORDAFRIKANSKE  LANDE.
AFTALEN BLEV UNDERSKREVET AF EU
13 JULI ELLER DEN 14. JULI 2008 I FRANKRIG

-------------------------------------------------EUROMEMEDITERRANIEN-AFTALEN  INDGÅET  MELLEM
---------------------------------------------------------------------------
EU  MAROKKO  ALGERIET  TUNIS  EGYPTEN  JORDAN ( DET PALESTINENSISKE SELVSTYRE ) LIBANON  TYRKIET og ISRAEL
---------------------------------------------------------------------------
OMFATTENDE  POLITISK  PARTNERSKAB  om blandt andet 

1   Orettelse af frihandelsområde,samt fra 2010 start på økonomisk sammensmeltning.

2   Væsentlig flere EU-PENGE til partnere.

3   Kulturelt Partnerskab.
---------------------------------------------------------------------------

Der  garanteres respekt  for  islam.

---------------------------------------------------------------------------
DER GIVES GARANTI FOR RESPEKT FOR MANGFOLDIGHED ,D.V.S FOR FREMME AF TÅLSOMHED MELLEM FORSKELLIGE SAMFUNDSGRUPPER.VIGTIGHEDEN AF BESLUTSOMT FÆLLES FELTTOG MOD RACISME,FREMMEDHAD OG UTÅLSOMHED UNDERSTREJES.

TÆT GENSIDIG EUROPÆISK-MUSLIMSK PÅVIRKNING MELLEM RADIO,FJERNSYN,AVISER OG BLADE SKAL BEVIRKE KULTUREL FORSTÅELSE. EU VIL AKTIVT FREMME SÅDAN GENSIDIG PÅVIRKNING.UNGDOMSUDVEKSLINGEN ER MIDLET TIL FREMTIDIGE SLÆGTLEDS SAMARBEJDE.

http://ec.europa.eu/extemal_relations/euromed/bd.htm 

(( EU )) HAR TILBUDT 9 MUSLIMSKE LANDES BEFOLKNINGER FRI BEVÆGELIGHED IND I (( EU ))
---------------------------------------------------------------------------
(( EU )) TILBYDER SOM GENGÆLD FOR HÅNDGRIBELIGE POLITISKE OG ØKONOMISKE OG ØKONOMISKE OMSTILLINGER PARTNERNES FULDGYLDIGE OPTAGELSE I DET UDVIDDEDE EUROPÆISKE INDRE MARKED OG MULIGHED FOR VARER,TJENESTEYDELSER,PENGE OG MENNESKER.((ASSOCITIONSAFTALER)) ER INDGÅET MED ALLE DELTAGERNE UNDTAGEN SYRIEN,SOM SNART KOMMER MED.

( UDDRAG AF 28.11.2003 FRA EURO-MEDITERANSK UDENRIGSMINISTERMØDE I NAPOLI )
EU-OPTAGELSESFORHANDLINGER ER INDLEDT MED TYRKIET.
---------------------------------------------------------------------------
www.advarselspartiet.dk      www.sagenskerne.dk

BEKRÆFTIGET AF STATSMINISTEREN 29.08.2006 I KORRESPONDANCE,HVOR HAN 12:09 IKKE ØNSKEDE AT OPLYSE OM,HVORFOR HVORFOR EUROMEDITERRANIEN-PROJEKTET I  11  ÅR ER FORTIET AF HAM OG REGERING OG MEDIER ??? - - - ???
---------------------------------------------------------------------------
TRE UGER EFTER TERRORANGREBET PÅ ( WORLD TRADE CENTER ) i  NEW YORK FALDT ((EU)) PÅ KNÆ FOR ISLAM OG BRUGER NU EUROMEDITERRANIEN SOM LYN-AFLEDER.
---------------------------------------------------------------------------
MINISTRENE AFVISTE SOM BÅDE FARLIGT OG UBEGRUNDET ETHVERT LIGHEDSTEGN MELLEM TERRORISME OG DEN ARABISKE OG MUSLIMSKE VERDEN.I DENNE SAMMENHÆNG BLEV VIGTIGHEDEN AF BARCELONA-PROCESSEN UNDERSTREJET,TIL AT FREMME EN SAMTALE MELLEM LIGEBERETTIGEDE KULTURER OG CIVILISATIONER.
MINISTRENE ENEDES OM AT ARBEJDE PÅ,AT UDDYBE DEN BESTÅENDE SAMTALE MELLEM KULTURERNE OG CIVILISATIONERNE,IDET MAN ISÆR VILLE RETTE OPMÆRKSOMHEDEN MOD UNGDOMMEN,UDDANNELSE,FJERNSYN,RADIO,AVISER OG BLADE.
( REFERAT FRA 5 - 6 i 10 - 01 AF

EUROMEDITERRANSK UDENRIGSMINISTERMØDE I BRUXELLES.
---------------------------------------------------------------------------
 MISTANKEN

ØNSKER (( EU )) og (( EUROPARÅDET )) VORES 1000 ÅRIGE IDENDITET VÆK ??? - - - ??? BESØG  EVt. www.nomos-dk.dk
---------------------------------------------------------------------------
KULTURPOLITIK SKAL UNDGÅ DEN POPULÆRE SKELNEN MELLEM (( DEM  og  OS )) IDET DEN ÅBNER FOR ,AT FYLDE DEN ENKELTE MED EN ((FÆLLES)) IDENDITET OG SELVOPFATTELSE.

(( TRAUGOTT SCHOEFTHALER,CHEF FOR ANNA LINDH FONNDATION,EUROMEDITERANSK PROPAGANDA-APPARAT ))
---------------------------------------------------------------------------
IDENDITET ER RODEN TIL ALLE KONFLIKTER.
(( WORLD CULTURE FORUM ALLIANCE)) SOM ER STIFTET AF (( FORD FUNDATION)) DER ER ULØSELIGT KNYTTET TIL USAs Council On Foregien Relations og CIA  EU  og EUROPARÅDET og også TILKNYTTET
www.euromedalex.org/en/files/dialoguetohospitality.pdf 
www.unesco.de/c_english/arab-europa_dialogue.pdf 
---------------------------------------------------------------------------
Er  udenrigsministeriet i færd med at opdrage os fra vore ""(( stivnede fordomme ))"" til  ISLAMISK KULTUR ??? - - - ???
---------------------------------------------------------------------------
VI VIL TAGE FAT PÅ STIVNEDE FORDOMME OG "UVIDENHED" SAMT ÆNDRE DEN DAGLIGE "NYHEDSJOURNALISTIK" I RETNING AF ALMINDELIGE MENNESKERS DAGLIGLIV,SOM KAN SKABE BETAGELSE,GENKENDELSE OG FREMME MELLEMFOLKELIG FORSTÅELSE.VI VIL VED HJÆLP AF NYE FORSØG MED BILLEDER PÅ OFFENTLIGE PLADSER I RADIO,TV,BLADE,AVISER OG REKLAMER TAGE FAT PÅ VORE STIVNEDE BILLEDER AF FREMMEDE,OG HERTIL LAVE FÆLLESPROJEKTER MED DEM.

VI VIL UDVIKLE JOURNALISTERS SKOLEELEVERS OG KUNSTNERES MELLEMFOLKELIGE FÆRDIGHEDER OG UDVEKSLE FOLK FRA DISSE GRUPPER MED MUSLIMSKE KOLLEGAER.

VI VIL STYRE KUNSTEN OG KULTURELLE FREMBRINGELSER. VI VIL PÅVIRKE LÆRERUDDANNELSEN OG PÅVIRKE SKOLERNES LÆSEPLANER TIL KULTUREL MANGFOLDIGHED VED HJÆLP AF NYT UNDERVISNINGS-MATERIALE OG ÆNDRING AF SKOLEBØGERNE.

VI VIL ARRANGERE STORE MUSLIMSKE UNGDOMSFESTIVALLER.ALT FOR AT FREMME SAMTALE OG FORSTÅELSE.
( OLAF G. HANSENS TALE I RABAT 3-5-2005)
O.G.HANSEN ER CHEF FOR UDENRIGSMINISTERIETS CENTER for KULTUR og UDVIKLING - CKU
---------------------------------------------------------------------------
I kORRESPONDANCE AF 12.9.2006 ØNSKER STATSMINISTEREN IKKE AT OPLYSE HVORFOR REGERINGEN BØJER SIG FOR (( EUs,UNESCOs,EUROPARÅDETs og den ARABISKE LIGAs KRAV OM ANFØRTE OPDRAGELSESPOLITIK.
---------------------------------------------------------------------------
EU og regeringens CKU har indgået samarbejdsaftaler med (( Islamic Education Scientifific and Culturel Organization)) Hvis målsætning iflg ISESCO-charterets artikel 5 a er at udbrede muslimsk tankegang og levevis i hele verden.
www.dccd.dk/dccd/cku.nsf/doc/isescoaftale  Open Document.
www.isesco.org.ma/english/presentation/ISESCO/Charter.asp

Euromediterranien er et skridt mod EN - VERDENS-STATEN

NÅR GRÆNSEOVERSKRIDENDE VERDENS-DEMOKRATIER OG SAMARBEJDSFORSAMLINGER ER MULIGE,LIGGER ET GLOBALT DEMOKRATI LIGE FOR.ALTSÅ

(( NYT EUROPA )) : En Helt Ny Dagsorden for Europas CENTRUM - VENSTRE 2004 - 2009 s 12 - 13 ))
--------------------------------------------------
Se  A.BRUUN LAURSEN :>> De binder os på MUND og HÅND <<side 19 - 38 Rafael   2006
--------------------------------------------------
NIDKÆRE MUSLIMSKE INDVANDRERE VIL STRØMME TIL DANMARK,OG MODTAGES HJERTELIGT AF REGERINGEN.
---------------------------------------------------------------------------
VORE POLITIKERE TROR ,AT VOR OG ISLAMS ( KORANENS) MÅLSÆTNING ER DEN SAMME:
---------------------------------------------------------------------------
VOR FORPLIGTIGELSE OVER FOR DE VÆRDIER ,DER BETYDER MEST FOR OS - FRIHED ,TOLERENCE OG RETFÆRDIGHED - ER VOKSET ENDNU DYBERE SIDEN LONDONBOMBERNE.DET ER VORES FORHOLD TIL DEN ISLAMISKE VERDEN,DER OGSÅ DELER VORES FÆLLES IDEALER - OGSÅ.
(( MARGARET BECKETT, ENGLANDS UDENRIGSMINISTER I  JP  7-7-2006 ))
---------------------------------------------------------------------------
AVISER  RADIO  og FJERSYN styres fra et højere sted og tier om EUROMEDITERRANIEN.
---------------------------------------------------------------------------
YTRINGSFRIHED  ER CENTRAL FOR EUROPAS VÆRDIER OG TRADITIONER. MEN DENS BEVARELSE AFHÆNGER AF ENKELTPERSONERS ANSVARLIGE OPTRÆDEN. I FORLÆNGELSE HERAF TROR VI IKKE PÅ ,AT MEDIERNE SKAL STYRES UDEFRA,MEN SNARERE I FINDER MÅDER,AT STYRE JER SELV PÅ.

MED HENSYN TIL SPØRGSMÅLET OM (( SELVCENSUR )) VIL JEG OGSÅ BEDE JER BETÆNKE BEHOVET FOR OVERVÅGNING INDEN FOR ,JERES EGNE PROFFESSIONELLE RÆKKER.

(( BENITO FERRERO WALDNER, EU - KOMMISÆR FOR UDENRIGSFORBINDELSER,OG DEN EUROPÆISKE NABOPOLITIK TIL UDVALGTE MEDIEFOLK 25 - 5 - 2005 ))
---------------------------------------------------------------------------
VI VIL UDPEGE EN KERNE AF JOURNALISTER OG MENINGSDANNERE OMKRING HVILKE MAN KAN UDVIKLE EN VARIG ORDNING MED UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG OFFENTLIGGØRELSEN MED UDGANGSPUNKT I NORD-SYDFORSTÅELSEN 
(( EUROMED&MEDIERNE ,SEPT.2005 ))

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/media/index.htm

ALLE INTERNETLINKS SKULLE HAVE GYLDIGHED FRA  01 - 10 - 06

BEMÆRK : LINKS DER GÅR OVER TO LINJER,SKAL SKRIVES SAMMEN I EN STRENG ;

STUDENTER og
STUDERENDE

IFØLGE MINE INFORMATIONER,SÅ SKAL (( EU )) ,DEN 13 JULI 2008 SKRIVE UNDER PÅ, 9 ELLER 10 MUSLIMSKE LANDES BEFOLKNINGERS FRI INDREJSE OG UDREJSE,TIL OG FRA DE 27 EU-LANDE. HVIS DE LØSE RYGTER,OM DETTE ER RIGTIGE,SÅ VIL DET NATURLIGVIS FÅ INDFLYDELSE PÅ JERES FREMTID OG FREMTIDSPLANER,FOR HVEM ØNSKER,AT LADE SINE BØRN ELLER BØRNEBØRN VOKSE OP I ET LAND MED SHARIALOV ??? - - - ???

KÆRE STUDERENDE,JEG VED IKKE,OM I VIL BESÆTTE UNIVERSITETERNE OG SEMINARIERNE,MENS I UNDERSØGER,OM (( EUs )) underskrift  på ((EURO-mediterranien-AFTALEN)) betyder FRI MUSLIMSK INDVANDRING TIL EUROPA,SAMT HVAD DET BETYDER FOR JERES FREMTID ??? - - - ??? I KAN NATURLIGVIS BESLUTTE JER TIL DET SAMME SOM 68 GENERATIONEN GJORDE,MEN MED ET ANDET FORMÅL.   VIL I ???  TØR I ??? NYTTER DET NOGET ???

KÆRE STUDERENDE,HVIS I FØLER,AT (( EU )) GIVER JER ((KNIVEN I RYGGEN)) MED DENNE AFTALE,SOM SKAL UNDERSKRIVES I FRANKRIG DAGEN FØR BASTILLEDAGEN 14 JULI 2008,ER DER SÅ NOGET I KAN NÅ AT FORETAGE JER,DER KAN BRINGE DISSE EU-POLITIKERE PÅ ANDRE TANKER ??? - - - ??? HVIS DET ALTSÅ ER NOGET,SOM I ØNSKER,AT REAGERE PÅ ??? - - - ???

KÆRE STUDERENDE,INDEN I FORDYBER JER I NYE TANKEBANER,SÅ VIL JEG BEDE JER OM,AT I LIGE KIKKER IND UNDER OVERSKRIFTEN ((ISLAM GLOBALT SET)) SÅ I LIGE KAN FÅ EN FORNEMELSE AF,HVAD  (( EURO-MEDITERRANIN-AFTALEN)) KAN KOMME TIL AT BETYDE.LAD MIG LIGE GENTAGE,AT JEG KUN HAR HAFT 7 ÅRS SKOLEGANG,SÅ ALT HVAD JEG HAR SKREVET,KAN VÆRE FRA EN ((LIVLIG FANTASI)),SÅ DET BØR VERIFICERES .

OS og DEM
SUPER  VILLY

JEG HUSKER JEG SÅ EN DEBAT PÅ TV,HVOR MARGRETHE VESTAGER SKÆLDTE SUPER VILLY SØVNDAL UD,HVOR HUN BELÆRTE HAM OM,AT DET IKKE HED ((DEM og OS)) MEN VI SKAL VÆRE SAMMEN OM,AT LØSE OPGAVERNE.DA JEG BETRAGTER ISLAM,SOM EN (( TOTALITÆR IDEOLOGI )) SÅ GIVER DENNE STRENGE FORTOLKNING AF (( DEM og OS )) HELE DANMARK ((MUNDKURV PÅ)) SÅLEDES AT YTRINGSFRIHEDEN IKKE KAN KOMME TIL UDFOLDELSE. SÅ ER DET JO UMULIGT,AT KUNNE FORTÆLLE,AT DET KAN VÆRE FORSKEL PÅ ISLAM MED EN SHARIA-LOV OG DEMOKRATISKE LOVE VEDTAGET PÅ CHRISTIANSBORG. ER MIN ANALYSE ((RIGTIG ELLER FORKERT)) ??? - - - ???   www.spydet.blogspot.com    www.sappho.dk

studerende

JEG VIL GERNE SPØRGE JER,OM I VED,OM (( ROMTRAKTATENS  ARTIKEL 237 STADIG EKSISTERER )) VED I DET  ???
KÆRE STUDERENDE,JEG VIL GERNE SPØRGE JER OM ((MAASTRICHTTRAKTATENS ARTIKEL 49 STADIG EKSISTERER)) VED I DET ???

I DISSE TO ARTIKLER FREMHÆVES DET,AT KUN EUROPÆISKE LANDE KAN OPTAGES I EU,MEN GÆLDER  DISSE TO ARTIKLER STADIGVÆK,ELLER ER DE AFSKAFFET ??? - - - ???
VI DANSKERE KUNNE FORMODE,AT ((DR))  VILLE OPLYSE OS ,OM DISSE TO ARTIKLER ER GÆLDENDE ENDNU,ELLER OM DE ER AFSKAFFET. ER (( DR )) SELVCENSURENS HØJBORG ??? - - - ???

GOOGLE

KÆRE STUDERENDE, MED MINE KUN 7 ÅRS SKOLEGANG,SÅ STAVER JEG IKKE SÅ GODT.JEG HAR FORSØGT AT (GOOGLE) PÅ EUROMEDIRRANNIENAFTALEN,MEN (GOOGLE)GIVER INTET SVAR.SÅ NU OVERVEJER JEG,AT(GOOGLE PÅ 
BARCALONAPROCESSEN
BARCALONADEKLARATIONEN
MIDDELHAVSUNIONEN

FOR MIG STÅR DET KLART,AT KUN HVIS ((ROMTRAKTATENS ARTIKEL 237)) OG HVIS ((MAASTRICHTRAKTATENS ARTIKEL 49 )) ER OPHÆVET,SÅ ER DET MULIGT AT UNDERSKRIVE EN TRAKTAT OM EN ((MIDDELHAVSUNION)) ELLER (( BARCALONAUNION)) I PARIS DEN 13 ELLER 14 JULI  MELLEM  FØLGENDE LANDE.

EU  MAROKKO  ALGERIET  TUNIS  EGYPTEN  JORDAN (DET PALÆSTINENSISKE SELVSTYRE) LIBANON TYRKIET OG ISRAEL.

OM EN SÅDAN UNDERSKREVET AFTALE HEDDER EN (( MIDDELHAVSUNION )) ELLER NOGET ANDET,DET ER LIGEGYLDIGT,FOR DET GÅR UD PÅ DET SAMME EFTER MIN OPFATTELSE,NEMLIG (( TOTAL OVERGIVELSE TIL SHARIALOV)) OG FARVEL TIL EN DEMOKRATISK RETSTAT.

ARABISKE  VÆRDINORMER

I EN SÅDAN  MIDDELHAVS-UNUION   STÅR DER,AT ARABISKE VÆRDINORMER SKAL RESPEKTERES. HVAD ER SÅ ARABISKE VÆRDINORMER ??? - - - ???  HVAD ER DET DER SKAL RESPEKTERES AF EU-LANDENE ??? ER DET 
SHARIA MED IDJMA
se
TAQIYA   RETTEN ELLER PLIGTEN TIL AT LYVE OVER FOR ANDRE RELIGIONER OG DE VANTRO. læs nærmere  www.islaminfo.dk 
STENING AF KVINDER,SOM MISTÆNKES FOR UTROSKAB.
TVANGS-KUSINE-FÆTTER ÆGTESKABER
TVANGSGIFTE UNGE 9--11 ÅRIGE PIGER VÆK
HÆNGNING AF LESBISKE OG HOMOSEKSUELLE
RET TIL FLERKONERI
RET TIL AT BYGGE MOSKEER I EUROPA,HVOR SOM HELST.
LOVLIGGØRELSE AF ÆRESDRAB
OFFENTLIGE HENRETTELSER

ER DET SÅDANNE ((ARABISKE VÆRDINORMER)) SOM VI SKAL TIL AT RESPEKTERE HER I VORES 27 EU-LANDE ???

KÆRE  STUDERENDE

ER DET NU,AT ALLE UNIVERSITETER OG SEMINARIER SKAL BESÆTTES,MEDENS I INVITERER FOREDRAGSHOLDERE UD PÅ UNIVERSITETERNE,SOM KAN FORKLARE,OM DENNE (( MIDDELHAVSUNION )) BLIVER TIL NOGET KONKRET,ELLER OM DET ER LUFTIGE TANKER.DET VIRKER FORRYKT,AT NORMALT BEGAVEDE MENNESKER KAN LAVE AFTALER MED EN (( TOTALITÆR  IDEOLOGI ))

JEG KAN TAGE FEJL,MEN SÅ ER ALT JO GODT,MEN HVIS DETTE MIDDELHAVS-PROJEKT MELLEM EU OG 10 ARABISKE LANDE KAN BLIVE  EN REALITET,BØR I STUDERENDE SÅ IKKE TAGE EN PAUSE FRA STUDIERNE,OG INVITERE FOREDRAGSHOLDERE UD PÅ INSTITUTIONERNE,FOR AT OPKLARE REALITETERNE OG OPLYSE KONSEKVENSER.

FOREDRAGSHOLDERE  INVITERES

JEG VIL FORSLÅ ( ISLAMFORSKERE SOM ELSKER ISLAM,OG ISLAMFORSKERE SOM ADVARER IMOD ISLAM )  FOLK FRA EFTERRETNINGSTJENESTEN. BUREAUKRATER    CHEFER FOR (( DR )) HOLDES DER OPLYSNINGER TILBAGE FOR DEN DANSKE BEFOLKNING OG JER STUDERENDE. SPØRG POLITIKERE OM DETTE PROJEKT EN ((MIDDELHAVSUNIONEN)) ER EN FREMTIDSVISION PÅ (( EUs )) POLITISKE DAGSORDEN ??? - - -???  SPILD IKKE TIDEN PÅ,AT INVITERE JOURNALISTER,FOR DE VED IKKE EN KLAP, FOR SÅ HAVDE DE FORTALT JER NOGET FOR LÆNGE SIDEN,   ELLER    FINDES DER JOURNALISTER, DER IKKE ER KOMMET TIL ORDE ??? - - - ???

FREMTIDEN
STUDERENDE

KÆRE STUDERENDE,HVIS VORE EU-POLITIKERE GENNEMFØRER DENNE MIDDELHAVS-UNION SÅ VIL DET FÅ KOLOSAL INDFLYDELSE PÅ ((JERES FREMTID ))  JEG ER FØDT I 1945,OG ER LILLE OG SMÅFED,OG KAN DERFOR IKKE KÆMPE JERES KAMP FOR JERES FREMTID. I ((STUDERENDE)) KAN VÆLGE,AT FORHOLDE JER PASSIVT TIL DENNE POLITISKE UDVIKLING I ((EU)) .DET ER JO OGSÅ   EN SLAGS SVAR. I STUDERENDE HAR MULIGHEDEN FOR LIGE AT STOPPE OP,OG LIGE ANALYSERE SITIVATIONEN,OG SÅ KAN I DEREFTER TRÆFFE JERES VALG OM JERES FREMTID ??? - - - ???

OLE GRÜNBAUM

HVILKET RÅD KAN DEN GAMLE ((PROVO)) (( OLE  GRÜNBAUM )) GIVE JER STUDERENDE  ??? - - - ???  BØR I TAGE EN ((TÆNKE-PAUSE)) FRA STUDIERNE  ??? KAN DEN GAMLE (( PROVO--STUDENTER--OPRØRS--GENERAL )) GIVE DE NUVÆRENDE  ((STUDENTER-RÅDSFORMÆND )) ET PAR GODE RÅD ??? - - - ???

OLE GRÜNBAUM 
KAN GOOGLE,S

KÆRE STUDERENDE DET VILLE GLÆDE MIG,HVIS NOGLE FRANSK-STUDERENDE, KUNNE OVERSÆTTE EN BOG,AF DEN FRANSKE KVINDE FADELA AMARA OM  KÆLDER-ISLAM TIL DANSK.DEN ER MULIGVIS OGSÅ UDKOMMET PÅ SVENSK,MEN DETTE SPROG MAGTER JEG HELLER IKKE. BØGER VI IKKE HAR LÆST,FASTHOLDER OS I DEJLIG UVIDENHED.

FLERE INDFALDSVINKLER TIL ISLAM FINDES PÅ ( www.sagenskerne.dk ) HVIS DET SKULLE HAVE INTERESSE ???

KÆRE STUDERENDE ,har i været inde på www.islaminfo.dk   og der læst under LEKSIKON under  K  og læst,hvad der står under overskriften KOLONIALISME ???

Danskerne ført bag lyset

DEN KLOKKERENE AFTALE

Af dokumenter fra EF fremgår det, at man i kølvandet på oliekrisen i 1973 på højeste plan lovede de arabiske lande at importere islamisk arbejdskraft og fødselsoverskud gennem familiesammenføring, samt at udbrede og informere om islamisk kultur, religion og sprog i Europa til gengæld for regelmæssige, prisstabile olieleverancer.

Disse aftaler blev hemmeligholdt for de europæiske befolkninger, da man ikke mente, at demokratiet var gavnligt på dette område. Man mente, at befolkningerne ville sætte sig til modværge. Aftalerne fik navnet DEN EUROPÆISK – ARABISKE DIALOG og blev indledt i København som følge af oliekrisen i 1973 og efter pres fra de arabiske lande, især Saudi-Arabien, som ønskede islam udbredt over Europa som modydelse for at genoptage olieleverancerne til Vesten.

 

”DEN EUROPÆISK-ARABISKE DIALOG”: (Udskrift fra aktstykkerne)

1.møde stk.1102

”På den arabiske topkonference i Algier fra 26.-28. nov. 1973 blev det i en erklæring understreget, at ”Europa tværs over Middelhavet er knyttet til de arabiske lande ved kulturelle bånd og vitale interesser….”

”På stats-og regeringschefernes konference i København 15.dec.1973 bekræftede disse, at ”de anser det for vigtigt, at der indkaldes til forhandlinger med de olieproducerende lande vedr. stabil forsyning af medlemsstaterne til rimelige priser.”

 

TIL GENGÆLD LOVER EF FØLGENDE:

4.møde 4.11 78 i Syrien

stk.8.”Udkast til en fælles erklæring vedr. principperne for leve- og arbejdsvilkårerne for udenlandsk arbejdskraft og deres familier”

stk.9.d ”At fremme udbredelsen i Europa af kendskabet til arabisk sprog og kultur”

stk.9.f ”At nedsætte en særlig ekspertgruppe, der skal undersøge de historiebøger, der anvendes”

 

MØDE 9.maj 1985

b) ”Mulighed for, at vandrende arbejdstagere fra lande UDENFOR EF kan deltage i det OFFENTLIGE liv på KOMMUNALT og REGIONALT PLAN”

c) ”Sikring af retten til FAMILIESAMMENFØRING for den vandrende arbejdstager”

d) ”At der ikke i den private eller offentlige sektor kan ske udvisning af arbejdskraft under anvendelse af nationalitet som påskud”

Censur: ”Revision af undervisningsmaterialet med henblik på at fjerne uønskede stereotyper –”skolebøger, der ikke svarer til den nye virkelighed”.

KÆRE  STUDERENDE
KÆRE  STUDENTER

Uanset om du tilhører venstrefløjen,eller højrefløjen rent politisk,så findes der noget der hedder virkeligheden.Da jeg er født i 1945,så er min fremtid sansynligvis rimelig kort,hvis naturen går sin gang,ligesom den plejer.Derfor (( KÆRE STUDERENDE )) så er det åbenbart ((( JER ))) ,der skal indfri løfterne af en (( POLITISK  AFTALE  )) som er indgået af EF - POLITIKERE i 1973. En aftale der betyder fri indvandring til EUs 27 medlemslande.Er det rimeligt ???

DANMARKS  KOMMENDE POLITISKE ELITE,  FINDES SANDSYNLIGVIS MELLEM JER STUDERENDE.  FINDER I DET RIMELIGT,AT I OG HELE DANMARKS BEFOLKNING SKAL INDFRI EN POLITISK AFTALE,SOM ER  INDGÅET FOR 35 ÅR SIDEN,OG SOM HAR VÆRET HOLDT HEMMELIG FOR HELE DANMARKS BEFOLKNING ??? - - - ???

UDFORDRINGEN FOR OS DANSKERNE OG DE STUDERENDE DER BLIVER BOENDE I DANMARK ,DET BLIVER AT BEVARE VORES DANSKE VANER.

MISTER  VI

RETTEN TIL AT SPISE LEVERPOSTEG ???
RETTEN TIL,AT SPISE FRIKADELLEMAD I SKOLEN ???
RETTEN TIL,AT SPISE FLÆSKESTEG JULEAFTEN ???
RETTEN TIL,AT PIGER OG DRENGE GÅR I SAMME SKOLEKLASSER ???
RETTEN TIL,AT KVINDER OG MÆND MÅ BRUGE BADEANSTALTERNE SAMTIDIG ???
BLIVER SKOLEBØGERNE LAVET OM EFTER SHARIA-LOVE ???
BLIVER VORE KIRKER SKIFTET UD MED MOSKEER ???
FINDE OS I,AT SANGE OM DANNEBROG FORSVINDER FRA HØJSKOLESANGBOGEN.???

KÆRE STUDERENDE OG STUDENTER,JEG FORMODER,AT I UNDERSØGER OM DER FINDES EN ((( ARABISK OG EUROPÆISK DIALOGAFTALE ))) INDGÅET I 1973 ??? DEN ((( NØDVENDIGE VIDEN )))  SKAL NATURLIGVIS VÆRE PÅ PLADS,NÅR I TRÆFFER STORE BESLUTNINGER.

DEREFTER KAN I JO OVERVEJE,OM I STÅR MODEL TIL EN POLITISK AFTALE,SOM SANSYNLIGVIS ER INDGÅET,FØR I BLEV FØDT. HELD og LYKKE med ((( JERES AFGØRELSE ))) UANSET OM I POLITISK ER HØJREORIENTEREDE ELLER VENSTREORIENTEREDE.
Med venlig hilsen    Poul Leo Nielsen   alias    Saxo-Poul.
besøg  http://www.durban2.dk  FNs syn på ytringsfrihed ???

                                                          

                


 

 

                   
                                                                                       

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE