DEMOGRAFI
DEMOGRAFI www.fornyelsespartiet.dk


BEFOLKNINGSUDVIKLING  i  AFRIKA


Demografi betyder befolkningsudvikling i kort forstand.Hvis vore POLITIKERE forsker lidt i BEFOLKNINGENS i ((fødselstal)) følgende NORD-AFRIKANSKE lande

MAURITANIEN VEST-SAHARA  MAROCCO  ALGERIET  TUNIS  LIBYEN  EGYPTEN og JORDAN,så er BEFOLKNINGSTALLET steget ((OTTE-DOBLET)) i de sidste 100 år.Nu bor der cirka 200 millioner ((muslimer)) i disse NORD-AFRIKANSKE LANDE.

Kære POLITIKERE og ((EU-POLITIKERE)) hvad betyder det for ((EUs INDRE SIKKERHED)) ??? - - - ??? Jeg,som kun har gået 7 år i skole,har valgt jer POLITIKERE,til at forsvare DEMOKRATIET og DEMOKRATISK LOVGIVNING,fordi jeg FORMODER,at i er KLOGERE end MIG. Er i det ??? - - - ???

Jeg tror,at i er KLOGERE end mig,men ,at i bare mangler ((KONKRET VIDEN)) om dette dette emne. Derfor vil jeg bede jer,gå ind på www.sappho.dk og læse om det INTERVIEW, der er med DANMARKS nye ISLAM-FORSKER Hr (( KIM MØLLER )) hvis i ikke allerede har gjort det ???

Jeg vil også bede jer (( OG ALLE ANDRE)) om at gå ind på www.sappho.dk  og læse hvad Hr (( LARS  HEDEGAARD )) har skrevet om (( TABERNES KONTINENT )) og iøvrigt læse (( nederst på samme side )) hvad (( GUNNAR HEINSOHN )) har skrevet om (( DEMOGRAFI ))

Kære POLITIKERE,i skal nok ikke forvente,at det er JOURNALISTERNE,der graver den nye((VIDEN FREM)) om VIRKELIGHEDEN,som bør være GRUNDLAGET for POLITISK LOVGIVNING.Hvad mener i iøvrigt om JOURNALISTERNES FAGLIGHED   ??? - - - ???

Jeg mener,at ovenstående oplysninger om den DEMOGAFISKE UDVIKLING i  NORD-AFRIKA i de sidste 100 år,bør få (( EU-POLITIKERNE )) ((TIL)) i EUs 27 MEDLEMSLANDE (( TIL )) at tænke sig om, ((EN EKSTRA GANG)) når det gælder (( EUs indre SIKKERHED ))
 
Hvilken HOLDNING formoder i ,der er EU-POLITIKERE,at (( BEFOLKNINGERNE i EUs 27 MEDLEMSLANDE )) har til denne KONKRETE VIDEN om NORD-AFRIKAS ((  DEMOGRATISKE UDVIKLING))  ??? - - - ???

Et land der ikke kan brødføde sin egen befolkning,bør ikke have rekord i børnefødsler.Hvad har de islamisle lande,gjort for at begrænse fødselstallet ??? - - - ??? Det er måske en del af en invationsplan ??? - - - ???

Militære brohoveder er allerede lagt,i form af MOSKEER i SVERIGE ENGLAND FRANKRIG TYSKLAND og andre EU-LANDE.Kan vore (( EU-POLITIKERE )) (( GARANTERE )) at ((EU)) ikke får SHARIALOV i vore EUROPÆISKE LANDE ??? - - - ??? 


OIC FANTASI www.fornyelsespartiet.dk


www.siaddk.wordpress.com

www.Nationaldemokraten.dk       www.DenKorteAvis.dk


OIC  FANTASI   07-03-08

Jeg vil nu bruge min fantasi,men jeg vil ikke udelukke,at der er sniger sig lidt virkelighed ind i denne fantasis udfoldelse.Jeg forestiller mig,at OIC betyder
Organization of the Islamic Conference ,og består af følgende 56  muslimske lande,som har en fast delegation i FN i New York.Jeg forestiller mig,at det er følgende 56 lande,der er medlemmer af OIC .

Afghanistan  Albanien  Algeriet  Aserbajdsjan  Bahrain  Bangladesh  Benin Brunei ( Burkina Faso ) Cameroun  Djibouti  Elfenbenskysten  ( De Forenede Arabiske Emirater)  Gabon  Gambia  Guinea  ( Guinea-Bissau) Guyana  Indonesien  Irak  Iran  Jordan  Kasakhstan  Kirgistan  Kuwait  Libanon  Libyen  Malaysia  Maldiverne  Mali  Marocco  Mauritanien  Mozambique  Niger  Nigeria  Oman  Pakistan  Palæstina  Qatar  ( Saudi-Arabien )  Senegal ( Sierra-Leone )  Somalia  Sudan  Surinam  Syrien  Tadsjikistan  Thad  Togo  Tunesien  Turkmenistan  Tyrkiet  Uganda  Usbekistan  Yemen og Ægypten.

OIC FORMÅL

Kan man forestille sig,at formålet med dette samarbejde mellem 56 muslimske lande har følgende formål
1   at fremme solidaritet mellem muslimske lande  ??? - - - ???
2   at konsolidere sig økonomisk  ??? - - - ???
3   at konsolidere deres kultur   ??? - - - ???
4   at konsolidere sig videnskabeligt  ??? - - - ???
5   at konsolidere alle 56 muslimske lande teknisk,gennem internt samarbejde.
6  kan man forestille sig,at dette samarbejde af 56 lande i FN,også går ud på,at eliminere raceadskillelse og diskrimination,og modsætte sig kolonisation under alle former ??? - - - ???
7   kan man forestille sig,at dette samarbejde,også skal støtte det Palæstinensiske folk,i dets kamp gor,at genvinde dets nationale rettigheder til dets hjemland ??? - - - ???
8   kan man forestille sig,at OIC ,har til formål,at støtte alle 56 muslimske medlemslande i deres kamp for værdighed,selvstændighed og nationale rettigheder ifølge koranen ??? - - - ???
9  kan man forestille sig,at OIC har forpligtiget sig til,at tjene disse 56 landes 1,3 milliarder muslimer ??? - - - ???

LIDT FANTASI
ANALYSE

Lad os lade som om ,at disse 56 lande i virkeligheden er muslimske lande,så må man sige,at den erobrings-strategi,som Profeten Muhammed  , udtænkte for cirka 1400 år siden,har haft en stor succes,når det gælder erobrede områder og lande.Muhammed må have været et stort militært geni.Ganske godt gået,af en flok beduin-krigere fra en Oase i nærheden af Mekka,(hvis) det altså er rigtigt,at organisationen OIC findes,og i dag sidder og hygger sig i FN ??? - - - ???  Hvis nu,at OIC har eksisteret lige siden 1970,så kan man jo godt i fantasien forestille sig,at de har holdt nogle møder om et eller andet.


LIDT FANTASI
ANALYSE

Tja nu er IRAN befriet fra de Vantro,og USA har tilladt os fast udstationering her i FN her i USA..Nu må vi lige regne ud af ,hvordan vi kan følge Muhammeds anvisninger om,at erobre de vantros landområder,og vi må konstatere,at både USA og EUROPA har nogle interesante områder,der er værd,at erobre,men hvordan gør vi det ??? - - - ???  Jo ser i,vi har jo prøvet militært,men der er de Teknisk for stærke,så vi må nok gøre det,på den gammeldags maner,og bruge den strategi,som Muhammed brugte. OK lad os det.V i bygger MOSKEER ,og erobrer området omkring MOSKEEN,så ingen tør komme i vores område.

KVINDER
MØDET
FORSAT

Hvordan undgår vi,at skade vore troende kvinder tæt ved
MOSKEEN  ??? - - - ??? De skal bære tørklæde,så det kun er de vantros kvinder,der bliver voldtaget i vores territorier.Tror i denne strategi virker.Ja,det er det helt rigtige tidspunkt,for USA og EUROPA er vildt optaget af deres KRIG imod SOVJETUNIONEN og ser ikke andet. Hvis vi bygger MOSKEERNE lige nu,,så vil vi være etableret i USA og i EUROPA,inden de aner hvad der er sket.  Hvad er strategien ???  Strategien er den sædvanlige.Vores kvinder føder flere børn,end de dovne og fede vesterlændinge,så det er bare at vente,så bliver vi i flertal. Kan planen slå fejl ??? Ja,men kun hvis børnene bliver integreret,så derfor,skal alle de småtossede tilskyndes til,at lave ballade således,at den lokale befolkning bliver godt gale på de unge,der ikke vil integreres.

OLIE-PENGE

Er der andet,som vi kan gøre,nu hvor vi har en sjat olie-penge,som vi ikke rigtigt ved,hvad vi skal gøre ved ??? Vi kan jo oprette nogle organisationer,som vi kalder (moderate muslimer) og nogle (friskoler),så vi kan udbrede Profetens budskab. Hvilket budskab ??? At Allahs og Profetens beslutninger er uigenkaldelige,og ingen har ret til,at modsige disse 2 autoriteter,og det er enhvers pligt,at underkaste sig dem.Er der ellers noget,som vi kan gøre ??? Ja,vi kan jo angribe dem over hele jordkloden,med selvmordsbomber,der hvor der i nærheden af vore 56 lande,hvor der er nogle mål vi kan ramme.Det vil skabe frygt,og det vil koste penge for USA og EUROPA,hvis de skal opretholde deres sikkerhed.Kan vi ramme dem på økonomien,så har de ikke råd til,at holde en brugbar hær,og deres moral vil falde,når økonomien er dårlig.

OVERBLIK  1972

Lad os lige kikke på et kort,over vores 56 lande,og se hvor vi kan ramme de vantro ???  Vi må se i øjnene,at vi må holde lav profil,medens vi kæmper på USAs side i AFGHANISTAN,men vi lærer en masse om krig,af USAs hær,så vi må sørge for,at lære mest muligt,af dette militære samarbejde.Vi skal jo,have oplært næste generation af unge til krig,og det gøres bedst,hvis de unge fra de er 4 år,fra start lærer,at hade de vantro,og det gøres jo bedst ved,at oplære dem i koranes pligter,så tidligt som muligt,og det er de ret gode til i Palæstina.Vi må også oprette nogle organisationer,der kan vejlede og råde de Demokratiske politikere,når der bliver brand i gaderne, og de bliver vildt forvirrede  ???  Tror du ikke de Vesterlandske politikere gennemskuer vores strategier ??? - - - ??? Nej,og selv om det utrolige skulle ske,at de gør,så er det for sent,og de vil ikke internt kunne blive enige om noget væsentligt. Selv i ISRAEL vil vi blive i overtal,fordi Islams kvindestrategi er alle andre samfundssystemer overlegne,Der findes ikke andre sammenslutninger på jordkloden,der har 56 medlemslande,der har samme målsætning som vi har,hvor det fælles mål,er at tjene det samme formål,nemlig at tjene MUHAMMED.

PAUSE

Jeg tager nu en pause,fordi jeg er bange for,at min fantasi,er ved at bevæge sig for langt væk fra virkeligheden,eller er den  ??? - - - ???  Det er formentlig noget,som vores nyvalgte politikere kan


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE