DIN HJERNE
DIN HJERNE www.fornyelsespartiet.dk
 
BRUGSRETTEN  TIL DIN  HJERNE
                                                                                   
Jeg vil lige gøre ((DIG)) opmærksom på,at det er (( DIG)),der har BRUGSRETTET til ((din)) HJERNE. Selfølgelig er VANETÆNKNING praktisk langt hen ad vejen,men engang imellem ((SKER DER NOGET NYT)), hvor HJERNEN bør sættes IGANG,med at ANALYSERE,de NYE TANKER,der er blevet TILGÆNGELIGE i det OFFENLIGEGE  RUM.

 WWW.SAPPHO.DK
 LARS  HEDEGAARD

Derfor vil jeg lige gøre OPMÆRKSOM på den udtalelse,som jeg har set på www.sappho.dk , hvor LARS HEDEGAARD udtaler følgende,den  28--2--2008

LARS  HEDEGAARD

Kommentar
Idealister

Hvis vi ikke standser op og (( TÆNKER OS OM )) vil vi en dag vågne op i en facto GUDSSTAT,under ledelse af et nyt HERREFOLK. Læs selv videre på http://www.sappho.dk  ,og lad din ((EGEN HJERNE )) ,gå i gang med ,at  ANALYSERE disse udtalelser fra LARS  HEDEGAARD ,som er                                                                                              Cand.mag i Historie og Engelsk
Journalist
Redaktør
Forfatter
og derfor ikke kan beskrives,som en (( HJERNETOM  TUMPE )) men må beskrives,som et (( BEGEAVET og BELÆST og OPLYST MENNESKE )) og  når en ( HENSTILLING) om at vi ( ALLE) bør (( STOPPE OP )) og give os (( TID TIL )) at (( TÆNKE OS OM  )) ,så er der to ting jeg tænker,og den første ting,er også en UDTALELSE,af LARS  HEDEGAARD ,som jeg har opfattet således.

MINE  TANKER 1

ISLAM er en såkaldt (( RELIGION )) der har eksistret i 1400 år,og i disse år,har ISLAM aldrig fået BYGGET en MOSKE i et VENLIGT  VÆRTSLAND, uden at have OVERTAGET MAGTEN i VÆRTSLANDET. Som jeg har set LARS  HEDEGAARD udtale på  www.uriasposten.net   i en DEBAT,så er det (( IKKE MULIGT )) at finde (( EN ENESTE UNDTAGELSE FRA DENNE HISTORISKE KENDSGERNING ))  Du har (( BRUGSRETTEN )) til,at (( BRUGE  DIN HJERNE )) i forbindelse med disse her (( OPLYSNINGER )) Er mine oplysninger KORREKTE ??? - - ???

MINE  TANKER 2

Min næste tanke var. Hitler talte om,og ville starte et TUSINDSÅRSRIGE. Det varede under 50 år,men ISLAM har varet i 1400 år,så det er en religion,der ikke må (( UNDERVURDERES )) af vore (( POLITIKERE )) og som bør (( ANALYSERES )) i (( DYBDEN ))  med de (( RIGTIGE  ELEMENTÆRE  SPØRGSMÅL )) 

MINE  TANKER 3
JOURNALISTER

DANMARK har nogle af JORDKLODENS mest BEGAVEDE JOURNALISTER,men hvad hjælper det DANMARKS  OVERLEVELSE som et DEMOKRATISK  LAND, når deres FOCUS, næsten uden UNDTAGELSE,er RETTET alle andre STEDER HEN ,end,at forsøge ,at STILLE KRITISKE SPØRGSMÅL til  ISLAM. Efter min opfattelse,så bør JOURNALISTER læse nogle BØGER om ISLAM,af forskellige (( DANSKE ISLAMFORSKERE )) så de kan STOFOMRÅDET inden de stiller de (( KONKRETE  RELEVANTE SPØRGSMÅL ))
Mine tanker om JOURNALISTER og ISLAM, ((ER)) at jeg på ingen måde er IMPONERET. Jeg må dog indrømme,at det er blevet (( LIDT BEDRE )) på det sidste. Men der er stadig langt igen.

MINE TANKER  4
POLITIKERE

Det er vore POLITIKERE på CHRISTIANSBORG,der skal ((ORGANISERE  ((OS)) og vores KAMP )) for at, (( BESKYTTE vores DEMOKRATI ))  imod (( ISLAMS SHARIALOVGIVNING )) De har naturligvis brug for (( STØRST MULIG VIDEN)) om (( SHARIALOVGIVNINGEN )) og her mener jeg,at det er ((JOURNALISTERNES OPGAVE ))  igennem deres SPØRGSMÅL,at få præsenteret (( MEST MULIG VIDEN )) i det (( OFFENTLIGE  RUM )) således,at vore ((POLITIKERE)) har et (( GODT  GRUNDLAG )) således deres (( LOVGIVNING )) kan virke efter hensigten. FORSKERNE har skrevet deres viden ned i BØGER,men hvad HJÆLPER DET, hvis vore journalister ikke får FORMIDLET denne VIDEN,ud i det OFFENTLIGE RUM ??? - - - ???

MINE TANKER  5
TRUSLEN
SYNLIGHED

Efter min opfattelse,så (( EROBRER  ISLAM )) et LILLE LAND som DANMARK på følgende måde.Det starter med en MOSKE,som kalder SHARIALOVGIVNINGEN for en RELIGION,som KRÆVER alle DEMOKRATISKE RETTIGHEDER,mens de udbreder SHARIA-LOVGIVNINGEN.
På GADEPLAN,så EROBRER de OMRÅDET omkring MOSKEEN gennem SYNLIGHED med TØRKLÆDET,og ved at unge drenge gør gaderne omkring MOSKEERNE LIVSFARLIGE,medmindre du er MUSLIM. Sådan EROBRER de et område i deres venlige VÆRTSLAND,og så når der bliver lidt flere eller ((MANGE FLERE MUSLIMER)) og,så skal de have BYGGET en NY MOSKE,og på denne måde EROBRER de deres VENLIGE  VÆRTSLAND,og nu er TUREN kommet til DANMARK. UTIL-PASSEDE UNGE,er specielt brugbare,TIL AT SIKRE områderne OMKRING,deres MOSKEER. 

DIN    HJERNE
DINE TANKER

Hvis din (( HJERNES  TANKEGANG )) mener,at vores DEMOKRATI er TRUET af en SHARIALOVGIVNING,og du kan se et MØNSTER i måden ISLAM (( MÅSKE EROBRER  DANMARK PÅ )) fordi det er FOREGÅET således i 1400 år,så kan næste SPØRGSMÅL i din HJERNE jo VÆRE FØLGENDE,       (( HVAD KAN JEG GØRE ))    ,FOR,at FORHINDRE UDBREDELSEN af SHARIALOVGIVNINGEN i DANMARK ??? - - - ??? så har jeg følgende forslag. MELD JER IND i HJEMMEVÆRNET,og spørg HJEMMEVÆRNSLEDERNE HVORDAN, i kan give POLITIET OPBAKNING igennem et ORGANISERET SAMARBEJDE ??? - - - ??? Så hvis i er nogle kammerater,så meld jer ind sammen. TJEK jeres TELEFONER,så i har hinandens numre,og ((VÆR KLAR)) til,med telefonerne,at FOTOGRAFERE ,tilfældige ØDELÆGGELSER og ILDSPÅSÆTTELSER,så de skyldige bliver draget til ANSVAR.

HJEMMEVÆRNET
POLITIKERE

UANSET om du er HØJREORIENTERET eller VENSTREORIENTERET eller LIBERALIST,så kan denne FORSVARSOPGAVE af CHRISTIANSBORG og de medfølgende LOVE kun  (( FORSVARES )) hvis (( ALLE DANSKERE STÅR SAMMEN )) om at klare OPGAVEN.Derfor er mit råd til (( ALLE  DANSKERE )) hvis vores FOLKETINGS-POLITIKERE i ((FÆLLESSKAB )) beder ALLE danskere om,at melde sig i hjemmeværnet,så kan det kun   ((GÅ FOR LANGSOMT))   MED,AT FØLGE EN SÅDAN OPFORDRING. Det er ikke hensigtsmæssigt,at folketingspolitikerne er internt optaget af intern splid,medens DANMARK EROBRES i små bidder. FREMTIDEN vil give os DANSKERE svaret på dette SPØRGSMÅL

MUSLIMER
PERSONLIGT
ANSVAR

MUSLIMER opdrages efter SHARIALOVGIVNINGEN,som efter SHARIALOVGIVNINGEN står over den LOVGIVNING der vedtages på CHRISTIANSBORG. Da medlemmerne af DET RADIKALE  VENSTRE er både BELÆSTE og BEGAVEDE i ret STOR UDSTRÆKNING,så mener jeg,at DET RADIKALE VENSTRE, er de bedst egnede til,at OVERBEVISE UNGE MUSLIMER om,at    ((( i DANMARK ,der BETYDER DANMARKS LOVE )))    mere end SHARIALOVGIVNINGEN. Jeg håber,at det er en OPGAVE,som DET RADIKALE VENSTRE KAN KLARE,for det er TANKEGANGEN oppe i hovederne på MUSLIMER,der skal påvirkes,så de har mod til,at ( TÆNKE  SELVSTÆNDIGT) så muslimer får (( MOD TIL ))  (( PERSONLIGT))  ,at NYDE, DANMARKS DEMOKRATISKE PERSONLIGE  FRIHEDS-RETTIGHEDER.

PERSONLIGT 
ANSVAR

Føler MUSLIMER et PERSONLIGT ANSVAR,over for sin FAMILIE ,eller over for DANSK LOVGIVNING eller over for SHARIA-LOVGIVNING ??? - - - ???  Hvem ved det ??? - - - ???

Besøg evt.  www.sagenskerne.dk
                 Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE