ISLAM--PLANEN ??
ISLAM--PLANEN ?? www.fornyelsespartiet.dk

 ISLAM--PLANEN
 SPØRGSMÅLET
28--2--2008     

 
www.siaddk.wordpress.com


Løse RYGTER behøver jo ikke at være sande,vel ??? - - - ???  Jeg har læst RYGTER om,at der er en muslimsk SAMMENSVÆRGELSE,der agter at OVERTAGE HELE EUROPA,ifølge denne her PLAN. Det har naturligvis INTET på SIG,men her er PLANEN alligevel,SÅLEDES du selv kan bedømme,om EUs 27 MEDLEMSLANDE kan EROBRES efter denne PLAN. Vil vore børnebørn vokse op i et FÆDRELAND,der styres efter SHARIALOVGIVNINGEN ??? - - - ???

PLANEN  1. TRIN


Antallet af muslimer forøges gennem indvandring,og gennem rigelige børnefødsler,og efterhånden i stigende grad gennem konvertering,der lettes af de kristne kirkers VENLIGE indstilling over for ISLAM.

 PLANEN  2. TRIN

Indførelse af SHARIA-LOV-GIVNING,som igen forløber i TRE FASER.
a. Første skridt  er at udbrede ISLAMISKE RITUALER og SKIKKE.Tilladelse til i OFFICIELLE SAMMENHÆNGE,at recitere (hasmallahen) der betyder ( I GUDS NAVN,DEN NÅDIGE,DEN BARMHJERTIGE) og RETTEN TIL,at indkalde til BØN gennem HØJTALERE i BYEN og RET TIL særlige BEDERUM  i SKOLER og så videre. OFFENTLIG anerkendelse af MUSLIMSKE HELLIGDAGE . Fremme af det ARABISKE SPROG. ACCEPT af ( RETTEN til at BÆRE TØRKLÆDE OVERALT og KØNSOPDELING i SKOLERNE,ændring af SKOLENS PENSUM,SÅ MUSLIMSKE elever IKKE SKAL UDSÆTTES for UNDERGRAVENDE TANKER. Desuden ret til POLYGAMI og MILD DOMSPRAKSIS i TILFÆLDE af såkaldte    (ÆRESDRAB) og lignende.

PLANEN  TRIN  2

   b. Næste SKRIDT er,at sikre  særlige PRIVILEGIER for ISLAM,blandt andet gennem OFFENTLIG FINANCERING af MUSLIMSKE INSTITUTIONER så som SKOLER og MOSKEER.Islam FORLANGES ANARKENDT gennem en REGERINGS-SANKTIONERET placering i det offentlige rum ( FÆLLESBØN på OFFENTLIGE PLADSER og OFFENTLIG FEJRING af ISLAMISKE HØJTIDER) samt ( UDSENDELSE af FRIMÆRKER) , der viser RAMADANEN eller den (ÅRLIGE PILGRIMSFÆRD til MEKKA) Det kræver,at ordensmagten  får BEGRÆNSET sine BEFØJELSER til,at HÅNDHÆVE LOVEN over for MUSLIMSKE ORGANISATIONER. private VIRKSOMHEDER og INSTITUTIONER tvinges til,AT GIVE MUSLIMER SÆRRETTIGHEDER.

PLANEN  TRIN  2

c. Sidste trin er,at BEGRÆNSE IKKE-MUSLIMERS RETTIGHEDER DIREKTE. FORBUD mod at DRIKKE ALKOHOL.STRAF for at RYGE. STRAF for BLASFEMI.STRAF for RESPEKTLØSE eller KRITISKE YTRINGER om ISLAM eller MUSLIMER.INGREB IMOD ALT,hvad der betegnes som ANTI-ISLAMISK. FORBUD mod OFFENTLIGE MANIFESTATIONER af ANDRE RELIGIONER ( Foreksempel  FORBUD IMOD,   at synge JULESALMER i SKOLERNE )

Som det fremgår,kan (hver lille indrømmelse) (isoleret set) måske forekomme rimelig for en tolerant og kompromisberedt befolkning som det Danske folk .Det er mønsteret,af ( DEN  SAMLEDE VIRKNING) som du (SKAL BEMÆRKE og VURDERE) Hvad er din VURDERING  ??? - - - ???

PLANEN 
TRIN  3

3 TRIN: (  MAGTOVERTAGELSEN  ) Områder under  ( MUSLIMSK  KRONTROL) bliver  officielt erklæret for en MUSLIMSK STAT. (( KRISTNE og JØDER og ANDRE )) der IKKE har søgt TILFLUGT andre STEDER,må overgå til en STATUS som DHIMMIER  :  Inernt bevarer de retten til egen familielovgivning,og egen gudsdyrkelse og egen familielovgivning,(MOD) at BETALE en FAST TRIBUT,som udgør den MUSLIMSKE  STATS  vigtigste SKATTEGRUNDLAG.Dhimmierne har iøvrigt INGEN politiske RETTIGHEDER,OG ((ERFARINGEN VISER)),fra ISLAMS 1400 år HISTORIE ,at dhimmi-befolkninger KONSTANT er UDSAT for ANGREB.  (( TVANGS-KONVERTERINGER )) under truslen om DØDSSTRAF  FOREKOMMER,når MUSLIMERNE  FØRST har GENNEMFØRT  TRIN  3.

FRI   FANTASI

SELVFØLGELIG så er ovenstående RYGTER,sandsyligvis kun (  FALSKE  RYGTER  )  der er sat i gang,for at miskreditere  en RELIGION,der er REN som NYFALDEN  SNE. Eller HVAD ??? - - - ??? 

AYATOLLAH  KHOMEINI
IRAN     1979
DANSKE  POLITIKERE

Jeg har følgende SPØRGSMÅL,til vore folkevalgte POLITIKERE på CHRISTIANSBORG. Kan i svare MIG,og den ØVRIGE  DANSKE  BEFOLKNING,hvilken PLAN som AYATOLLAH  KHOMENI og  Shia-muslimerne BRUGTE,da de EROBREDE MAGTEN i IRAN i 1979  ??? - - - ???  En sådan PLAN,kan vel ikke LYKKES i et DANMARK,der har VILDT DYGTIGE og OPLYSTE POLITIKERE ??? - - - ???  I  har vel FORSKELLIGE  NØDPLANER KLAR,der beskytter DANMARKS BEFOLKNING MOD,at SHARIALOVGIVNING bliver DANMARKS  NYE  LOV ??? - - - ??? ELLER  HVAD ???

EROBRINGS-TEORIER

Jeg har min teori om,hvordan organismen islam har erobret de 57 muslimske lande,der er medlem af OIC. 
Jeg mener også,at det var den militære strategi,der blev brugt af Ayatollah Khomeini i 1979 i Iran. I kan læse om denne teori under overskriften ((HÆREN  ISLAM )) og SELV BEDØMME,om det var således,at Shea-muslimerne vandt magten i IRAN.Her er gjort plads til en TÆNKEPAUSE,inden du læser videre. (DIN HJERNE) skal også have plads til dine (( personlige tanker ))  om ISLAM  PLANEN.

BESØG eventuelt   www.islaminfo.dk   under KOLONIALISME

STAKKELS  OFRE

25--2--2008  læste jeg følgende i Berlingske Tidende.Her er nogle udpluk.Foreløbig samler mistanken sig om POLITIET,hvis brutale fremfærd mod MUSLIMERNE DIREKTE har ført til OPTØJERNE.Denne elegante forklaring,har nu fået konkurrence af en ANTROPOLOG fra DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITET ((LAURA GILLIAM)) der til METROXPRESS forklarer,at SKURKEN er de DANSKE VÆRDIER.
Når INDVANDRENE  og EFTERKOMMERNE får at vide,at DEMOKRATI og LIGESTILLING mellem KØNNENE er BEDRE end DIKTATUR og KVINDEUNDERTRYKKELSE,så bliver de (( FORSTÅELIGT  NOK )) aldeles rasende og HÆRGER  BYEN.

GADEOPTØJER

Den seneste tids GADEOPTØJER SKYLDES SÅLEDES,at vore FOLKESKOLELÆRERE lægger alt for STOR VÆGT på DANSKE  VÆRDIER i UNDERVISNINGEN.Og den berømte INTEGRATIONSKONSULENT  Hr  MANU  SAREEN er helt ENIG. Vi skal til,at BETRAGTE  de MELLEMØSTLIGE  NORMER,som lige så gode,som vores EGNE NORMER.

EN  OMVEJ
EN GENVEJ

Som LARS  HEDEGAARD påpeger,HVORFOR gå en OMVEJ,når det er MULIGT at gå en GENVEJ.Det NEMMESTE vilde dog være,at OPHÆVE de DANSKE  VÆRDIERS PÅVIRKNING af LOVGIVNINGEN,for så slap vi for den form for VÆRDISNAK. Hvis vore LOVGIVERE afskaffede FORBUDENE mod PYROMANI , MORDBRAND , GADEOPTØJER , LEGEMSBESKADIGELSE og ANGREB på POLITIFOLK og  BRANDFOLK,så kunne ENHVER GØRE,som HUN eller HAN havde LYST TIL, og det ville være HELT  LOVLIGT. Den har de nok (( IKKE TÆNKT OVER )) på DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITET, hvis FORSKNING ellers er SAMFUNDET til UVURDERLIG  HJÆLP.

Besøg evt. www.sagenskerne.dk
                                                                         
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE