NY EU--POLITIK
NY EU--POLITIK www.fornyelsespartiet.dk

NY  EU  POLITIK  25-02-2008

EUs  27  NATIONALSTATER har efter min opfattelse 2 VALGMULIGHEDER. Enten VÆLGER de 27 EU-LANDE ((DEMOKRATISK  LOVGIVNING)) eller også vælger de 27 EU-LANDE (( SHARIALOVGIVNING))  HVAD vælger EUs 27 MEDLEMSLANDE ??? - - - ???  

HERRE I EGET HUS

Hvis EUs-27 MEDLEMSLANDE FORSAT foretrækker LOVGIVNING fra de 27 NATIONAL-PARLAMENTER,og være (( HERRE I EGET HUS )) så ((SKAL)) der (( FINDES LOVE )) der sikrer DEMOKRATISKE  LOVE  frem for SHARIALOVGINNING. Derfor har jeg følgende FORSLAG til EU-LOV.
DET SKAL VED LOV,((VÆRE FORBUDT)) at bære TØRKLÆDE i SKOLER og andre OFFENTLIGE BYGNINGER.

De MÆND der ikke har styr på deres DØTRE eller KONER ,idømmes AUTOMATISK  en bøde på 2000.--KRONER ved første OVERTRÆDELSE.
ANDEN GANG bliver bøden til MANDEN,der ikke har styr på KONEN eller DATTEREN en bøde på 4000.--kroner
TREDIE GANG bliver bøden til MANDEN ,der ikke har styr på sin DATTER eller sin KONE på 8000.--KRONER.

FJERDE GANG det sker,at  MANDEN ikke har STYR PÅ SIN KONE,så bliver FAMILIEN UDVIST,for så har de gennem deres handling BEVIST,at de ((IKKE  VIL )) respektere DEMOKRATISK LOVGIVNING.

ALLE der er født i et EU-LAND ,og som (( IKKE KAN UDVISES )) deres bøder  (( FORDOBLES ))  (( HVER GANG ))  EUs  TØRKLÆDEFORBUD OVERTRÆDES. Hvis de MUSLIMSKE MÆND (( IKKE KAN )) STYRE DERES KVINDER, så må de betale BØDERNE. Vi er jo nogen,der er ved at være ((TRÆT AF )) en anmasende (( SHARIALOVGIVNING )) der gør (( KRAV PÅ DET OFFENTLIGE RUM ))

HERRE I EGET HUS
EU-PARLAMENTET

Jeg kan (( IKKE VIDE )) hvad vores EU-PARLAMENTET vil gøre,for at (( SIKRE  og STYRKE  DEMOKRATISK  LOVGIVNING i EUs 27 NATIONALSTATER )) ??? - - - ??? således,at vores folkevalgte EU-POLIKERNE kan  forblive (( HERRE i EGET HUS )) igennem (( DEMOKRATISK LOVGIVNING )) Jeg ved ikke hvad vore EU-POLITIKERE vil GØRE,men hermed er dette FORSLAG (( PRÆSENTERET ))
for vore EU-POLITIKERE til videre INSPIRATION. Jeg håber,at EU-politikerne ALLEREDE NU,forsøger at STUDERE hvordan IRANS  IMAMER  kunne vinde (( MAGTEN )) i IRAN. Kan vore EU-politikere LÆRE NOGET,ved en sådan ANALYSE ??? - - - ???  Når RYGNING  kan ((FORBYDES)) i ALLE OFFICIELLE BYGNINGER,så kan det også (( FORBYDES)) at bære ((TØRKLÆDE)) i  ALLE OFFICIELLE BYGNINGER. Her i DANMARK,der behøver vore FOLKETINGS-POLITIKERE ganske enkelt,bare at ((VEDTAGE en SÅDAN LOV ))

EU-AFTALER
MUSLIMSKE
LANDE

Næste GANG,der er BÅL og BRAND i et EU-LAND,som vi så det her i  ((uge 8))   i DANMARK, hvor der var over 700 ildspåsættelser,så bør ((ALLE))  (( AFTALER)) med muslimske lande (( ANULERES ))                                                                       På et tidspunkt,så synes jeg,at DANMARK og EU-LANDENE så som SPANIEN og FRANKRIG og  ENGLAND og TYSKLAND ((også)) må sige til sig selv,nu har vi oplevet nok af (( ISLAMISK  INSPIRERET ))(( KULTUREL  BERIGELSE ))  Det kunne netop ( VÆRE ) (( EUs EKSISTENS-BERETTIGELSE))  men hvis EU, ikke kan klare denne OPGAVE i FÆLLESSKAB,så må VI, det DANSKE FOLK selv KÆMPE KAMPEN. FREMTIDEN vil vise,om EU VÆLGER,at blive ((HERRE I EGET HUS))  ??? - - - ???  eller vælger ((PASSIV SELVCENSUR )) ??? - - - ???   Hvis Hr   SVEND  AUKEN ,læser ovenstående,så håber jeg,at han har en KLAR HOLDNING,til dette forslag ,som han er KLAR TIL,at MEDDELE os DANSKERE OM,oppe fra CHRISTIANBORGS  TALERSTOL. Godt 700 ILDSPÅSÆTTELSER på en UGE,kunne ((MÅSKE))  få en GENIAL  POLITIKER  TIL,at komme med en UDMELDING,til det DANSKE FOLK ??? - - - ???

EU-FLYGTNINGEPOLITIK
www.pokerpartiet.dk

Gå ind på www.pokerpartiet.dk   og læs mere om forslag til vores EU-politikere,og læs om forslagene fra (22-6-2007) og fra (12 -7-2007) om hvilke tiltag de 27  EU-LANDE kan gøre for,at beskytte sin EGEN befolkning  mod INDVANDRING,fra de 200 MILLIONER MUSLIMER der lever i de NORDAFRIKANSKE LANDE. På 100 år,så har vore NÆRMESTE NABOLANDE i NORDAFRIKA (( OTTEDOBLET)) deres egen befolkning. Jeg beder også læserne gå ind på www.sappho.dk ,og læse om hvad en kendt forsker siger om krige,når en befolkning har et stort overtal i sin befolkning,der er mellem 15 år og 30 år.Når vi ved,at der findes mindst 56 muslimske LANDE,på vores JORDKLODE,så synes jeg,at vi burde lave aftaler med dem om,at de modtager MUSLIMSKE flygtninge. Er det for meget FORLANGT  ??? - - - ???

VIRKELIGHEDE
TABERNES
KONTINENT

Der findes noget som hedder VIRKELIGHEDEN,som vi vælgere FORMODER,at vore POLITIKERE forholder sig til. Gå ind på
www.sappho.dk   og læs hvad  LARS HEDEGAARD,har skrevet under overskriften TABERNES KONTINENT,og læs også hvad den kendte forsker GUNNAR HEINSOHN skriver om overflødige unge mænds indflydelse på VERDENHISTORIENS  KRIGE. Jeg håber FOLKETINGETS 33 ELLER 37 nyvalgte POLITIKERE,vil suge den VIDEN til sig,som findes på denne HJEMMESIDE. VIDEN er godt,når der skal træffes POLITISKE  BESLUTNINGER. Også vore EU-POLITIKERE, bør være helt OPPE på DUPPERNE,når det gælder om,at søge MERE VIDEN,om den KÆMPE STORE FARE, som ISLAM ER,for EUs 27 NATIONALSTATERS FRIHED og DEMOKRATI.

EU har åbenbart valgt sharia-love den 13 juli 2009  www.sagenskerne.dk


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE