SPØRGS--MÅL
SPØRGS MÅL www.fornyelsespartiet.dk

SPØRGSMÅL 23-02-2008

Er det rigtigt,at ISLAM siger,at (( FORNUFT)) og (( RELIGIØS  TRO )) er 2  HARMONISKE, men ADSKILDTE  INTELLEKTUELLE  OMRÅDER ,eller siger ISLAM , at brug af  FORNUFTEN er OVERFLØDIG  ??? - - - ???


Betragter Islam uægteskabelig sex for,at være ikke blot syndigt,men også STRAFBART ---medmindre det er tale om MÆND,der dyrker sex med slavinder eller straffefanger ??? --- ???

Hvis en kvinde ikke tilslører sig,betyder det så,at hun sender en KRIGSERKLÆRING mod Allah  ??? - - - ???

Tahir ul Qadri,leder af   Minhaj ul Quran bevægelsen   siger,at udvise foragt for profeten er en FORBRYDELSE,der ikke kan´TOLERERES ,og end ikke ANGER,kan FRITAGE MISÆDEREN for DØDSSTRAF. Er dette SYNSPUNKT,det GÆLDENDE SYNSPUNKT for alle MUSLIMER ??? - - - ???

Er det rigtigt,at i IRAN,hvor SHE,A MUSLIMER HERSKER ved hjælp af SHARIALOVGIVNINGEN ,at der er det FORBUDT for kvinder at SYNGE ??? - - - ???

Er det rigtigt,at når muslimer skriver deres HISTORIE,så nævner de KUN muslimernes HISTORIE,fordi alle andre FOLKESLAG og RELIGIONER,ikke er værdige til at blive NÆVNT ??? - - - ???

Er det rigtigt,at MUSLIMER,over hele jordkloden,FORSØGER,at ADSKILLE ( KVINDER og MÆND) og ( PIGER fra DRENGE) ??? - - - ???

Er det rigtigt,at i LIBYEN døde landets sidste jøde i 2002 Esmarelda Meghnagi ??? - - - ??? Er det rigtigt,at LIBYEN har været et af verdens ældste KRISTNE samfund ??? - - - ???

Er det rigtigt,at i dag år 2008 er der mindre end 100 jøder tilbage ??? - - - ???   i SYRIEN  .Er det også rigtigt,at det noteres i jødernes pas,og på andre identitetspapirer,at de er jøder ???

Er det rigtigt,at den ALGERIETS terrororganisation GIA i 1994 meddelte,at den ville UDRYDDE landets jøder,med det resultat,at størstedelen af de tilbageværende jøder  måtte udvandre ??? - - - ???

Er det rigtigt,at i 1860 var det endnu forbudt for SERBERNE at bære våben i Kosovo ??? - - - ??? Hvilke Danskere kender denne historiske begivenhed  i 1860 i Kosovo i detaljer ??? - - - ???

Er det rigtigt,at slaveri stadig er tilladt efter KORANEN og SHARIALOVEN  ??? - - - ???

Er det rigtigt,at et SERBISK oprør mod muslimerne i 1813 resulterede i et MISLYKKEDES oprør,og 1800 kvinder og børn blev solgt  som slaver i Beograd  ??? - - - ???

Er det rigtigt,at SUDAN og MAURITANIEN,stadig holder fast i slavehandel ??? - - - ???

Er det rigtigt,at SHARIALOVGIVNINGEN forbyder Dhimmier,at MISSIONERE for deres relion i TYRKIET ??? - - - ???

En kendt ISLAMFORSKER påstår,i ethvert SAMFUND ,hvor man har været så venlig,at tillade MUSLIMER at bygge MOSKEER,der har MUSLIMERNE,før eller siden overtaget magten ??? - - - ???

Er det rigtigt,at i muslimernes 1400 år LANGE HISTORIE,der findes der ( INGEN UNDTAGELSER FOR) at det er gået således,at MUSLIMERNE har overtaget MAGTEN i VÆRTSLANDET til SIDST ??? - - - ???  Er denne PÅSTAND VIRKELIGHED ???  Vinder MUSLIMERNE ( ALTID) MAGTEN til SIDST ???

Findes der DANSKE POLITIKERE ,der kan forklare forskellen på FNs menneskerettighedsbeskyttelse og  Kairo-erklæringen,og hvornår der hevises til den ene eller den anden erklæring i menneskerettigheds-anliggender ??? - - - ??? og hvorfor denne forskel  findes ??? - - - ???

E r det rigtigt,at,(( FLERTALLET )) af de godt 200 millioner muslimer,der lever i de NORDAFRIKANSKE  lande som MAURIATANIEN, VESTSAHARA ,MAROKKO  ALGERIET  TUNIS  LIBYEN EGYPTEN og JORDAN var KRISTNE  ??? - - - ???

Er der en FORKLARING på,hvorfor disse KRISTNE SAMFUND ikke længere EKSISTERER i NORDAFRIKA ??? - - - ???

Anden VERDENSKRIG sluttede i EUROPA ,den 9.MAJ 1945,og en ((NY BEGYNDELSE)) kunne BEGYNDE. Hvor mange KIRKER er NEDLAGT eller lavet om til MOSKEER i NORDAFRIKA siden 1945 ??? - - - ???

Hvor mange KIRKER er blevet BYGGET i MUSLIMSKE LANDE,siden 1945 ??? - - - ???

Hvor mange MOESKEER er der blevet BYGGET i EUROPA siden 1945 ??? - - - ???

Er det rigtigt,at i lande som IRAN  hvor SHARIA-LOVGIVNINGEN HERSKER,der er der DØDS-STRAF for at konventere fra ISLAM til KRISTENDOMMEN ???

Da NABOLANDENE til EU i NORDAFRIKA ER MINDST (( OTTE-DOBLET)) befolkningsmæssigt i de sidste 100 år,så kunne man formode,at IMAMERNE ville prædike for,at begrænse fødselstallet således,at landets afgrøder vedblivende kan (BRØDFØDE) deres egen befolkning.Hvad er IMAMERNES BUDSKAB i denne SAMMENHÆNG ??? - - - ???

Det er en erfaring,her i DANMARK,at det er farligt for os VANTRO og KRISTNE, at færdes omkring en MOSKE,for der er kun ADGANG for muslimer.Er det derfor,at muslimske KVINDER skal gå med TØRKLÆDE,således,at kun VANTRO og KRISTNE KVINDER bliver CHIKANERET og VOLDTAGET i DISSE OMRÅDER ??? - - - ???

Er ISLAM igang med at EROBRE DANMARK  INDEFRA ??? ikke med en HÆR efter en VESTERLANDSK  MODEL,men ganske enkelt ved,at EROBRE området omkring MOSKEEN med sine andreledes SKIKKE og  GADE-TERROR omkring MOSKEEN og med en MASSIV UNDERVISNING i SKOLER af SHARIALOVGIVNING ??? - - - ???

KAMPGEJST

Enhver HÆR,skal holde sin KAMPGEJST OPPE,og er det DERFOR,at der inviteres fremmede IMAMER til DANMARK,for at PRÆDIKE deres HAD mod  de VANTRO ,på SPROG,som vi DANSKERE ikke FORSTÅR,for at holde HADET mod KRISTNE og VANTRO VEDLIGE,således,at deres MUSLIMSKE TILHÆNGERE ikke lader sig INTEGRERE i DET DANSKE SAMFUND ??? - - - ???

MUSLIMERNE VINDER

HVORFOR VINDER MUSLIMERNE ALTID TIL SIDST ???        HVOR ER FORKLARINGEN ?? - - ??

Som alle vore POLITIKERE i det Danske FOLKETING VED, så findes der en SAMMENSLUTNING af  56 ELLER 57 LANDE,som blev STIFTET i 1969 i MAROKKO,og som går under forkortelsen OIC .Vore FOLKEVALGTE POLITIKERE  (( VED)) naturligvis,at navnene på disse 56 LANDE er følgende.


AFGHANISTAN  ALBANIEN  ALGERIET  ASERBAJDSJAN  BAHRAIN  BANGLADESH  BENIN  DJIBOUTI  ELFENBENSKYSTEN  FORENEDE-ARABISKE-EMIRATER  GABON  GAMBIA  GUINEA  GUINEA-BISSAU  GUYANA  IRAK  IRAN  JORDAN  KASAKHSTAN  KIRGISTAN  KUWAIT  LIBANON  LIBYEN  MALAYSIA  MALDIVERNE  MALI  MAROCCO  MAURITANIEN  MOZAMBIUE  NIGER  NIGERIA  OMAN  PAKISTAN PALÆSTINA  QATAR SENEGAL  SAUDI-ARABIEN  SIERRA-LEONE   SOMALIA  SUDAN  SURINAM  SYRIEN  TADSJIKISTAN  THAD  TOGO  TUNESIEN  TURKMENISTAN  TYRKIET  UGANDA  USBEKISTAN  YEMEN  og EGYPTEN

MUHAMMED  MILITÆRT  GENI

ISLAMS  UDBREDELSE  EROBRINGSMÆSSIGT må siges,at være en SUCCES,fordi MUHAMMED for fjorten hundrede år siden udtænkte en MILITÆR STRATEGI ,som efter min opfattelse er en kombination af ( TRO og LOVGIVNING) og ovenstående 56 MUSLIMSKE LANDE,er efter min opfattelse et BEVIS fra VIRKELIGHEDENS VERDEN om,at MUSLIMERNE ALTID VINDER TIL SIDST. Er det rigtigt VURDERET ??? - - - ??? 

ÆDT OP INDEFRA

Bliver DANMARK og de BLÅØJEDE  DANSKERE  ( ÆDT op INDEFRA) uden,at vi selv ANER,hvad det er der SKER ??? - - - ???  Vi kan jo se,at det er en ANMASENDE  RELIGIGON,der EVIGT og ALTID kræver MERE og MERE ,af deres SKIKKE og LOVE indført i DANMARK og andre lande i EU. OVENNÆVNTE 56 LANDE er et bevis på,at MUSLIMERNE vinder til sidst OVER vores DEMOKRATISKE LOVGIVNING,som udgår fra CHRISTIANSBORG ??? - - - ???  blandt andet fordi,at muslimernes MILITÆRE STRATEGI er så svær at GENNEMSKUE. Er det rigtigt vurderet  ??? - - - ???  Bliver VORES DANMARK og VORES DEMOKRATI (( ÆDT OP INDEFRA )) uden at vi SELV og VORE politikere ((VED DET)) ??? - - - ??? 

OIC
FN

GLOBAL
STRATEGI

Da Shi-i-tiske muslimer EROBREDE IRAN i 1979  med (AYATOLLAH  Ruhollah KHOMENI) i SPIDSEN,som IDEOLOG og LEDERså kan jeg godt FORESTILLE mig,at han havde afgørende INDFLYDELSE på,at ORGANIZATION of the ISLAMIC CONFERENCE altså OIC blev dannet i 1969,med det FORMÅL,at sidde i FN,og være en  slags OVERKOMMANDO for ISLAMS erobring af den VESTLIGE VERDEN og DE vestlige DEMOKRATIER. Det er SANDSYNLIGVIS min FANTASI,der løber af med mig eller HVAD  ??? - - - ???  Det er i hvert fald,en KENDSGERNING,at der findes en SAMMENSLUTNING af 56 MUSLIMSKE LANDE,der har en DELEGATION siddende i FN, hvilket er en KENDSGERNING,og jeg vil også konstatere,at jeg ikke kunne tænke mig,at bo i et af disse 56 LANDE,hvor der REGERES efter SHARIALOVEN. Har det MUSLIMSKE  EROBRINGSFORSØG af  VESTEN en slags MILITÆR OVERKOMMANDO i FN,som koordinerer EROBRINGEN af EUROPA  ??? - - - ??? Er min FANTASI  løbet af med mig ??? - - - ???  Hvad mener vore danske IMAMER  ??? - - - ???

MARTYRER
EN  HÆR

Hvis du opfatter alle MUSLIMER,som soldater i en HÆR,så skal alle GODE soldater,der DØR i KRIGEN HÆDRES.Derfor hædrer ISLAM de SOLDATER,der DØDE i KAMPEN for SAGEN.som MARTYRER. Det forklarer HVORFOR  MATYRER HÆDRES af ISLAM uanset hvor mange USKYLDIGE der DØR.  VESTERLANDSKE HÆRE  HÆDRER også sine DØDE  SOLDATER. Vore  SOLDATER er bare i UNIFORM,og ALLE ved,at de er SOLDATER. Sådan opfatter jeg ISLAM,som en HÆR. Ikke alle i denne ISLAMSKE HÆR er KRIGSLIDERLIGE,men lidt inspiration fra IMAMEN virker ÅBENBART. Er min OPFATTELSE helt ved siden af ??? - - - ???

DICIPLINEN
KVINDER

På Profeten MUHAMMEDS  TID,da de HELLIGE KRIGERE,skulle på KRIGSTOGT,så var det naturligvis VIGTIGT,at deres KVINDER ikke havde fundet andre MÆND,når de vendte TILBAGE fra KRIGSTOGTET,og derfor indførte MUHAMMED strenge regler omkring KVINDERNE,for at BEVARE DICIPLINEN blandt sine mænd.Dette er endnu en GRUND TIL,at MUSLIMSKE KVINDER SKAL bære TØRKLÆDE,sådan  analyserer jeg ISLAM. Har denne analyse noget med virkeligheden at gøre ??? - - - ??? Kvinder der passer børn,er beskæftiget,mens krigeren er på KRIGSTOGT. Desuden så kommer HÆRCHEFENS kommende SOLDATER,fra KVINDENS SKØD,og hvis HÆRCHEFEN  har brug for mange flere KRIGERE,så er mange fødsler naturligvis VELKOMNE.Hvor mange fødsler en kvinde skal gennemgå,for at blive kaldt en FØDEMASKINE,det ved jeg ikke,men jeg ved,at ordet FØDEMASKINE ekstisterer.Er ovenstående teorier rent tankespind,eller kan det være VIRKELIHED ??? - - - ???
 
 
 


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE