ISLAM GLOBALT SET
ISLAM GLOBALT SET www.fornyelsespartiet.dk
                                        
GLOBALT OVERBLIK AF DR.PETER HAMMOND

SÅ VIDT VIDES,SÅ ER BOGEN AF DR PETER HAMMOND UDGIVET I 2005,OG NU SKRIVER VI MAJ 2008. SÅ DER ER JO FØDT NOGLE BØRN SIDEN 2005 OG DERFOR PASSER TALLENE SIKKERT IKKE MERE. DE ER SIKKERT STØRRE. DETTE UDPLUK AF BOGEN BØR SÅLEDES STUDERES NØJERE,HVIS TALLENE SKAL BRUGES VED EN
STUDENTER-EKSAMEN.

ISLAM HAR RELIGIØSE,JURIDISKE ,ØKONOMISKE, KULTURELLE OG MILITÆRE KOMPONENTER. DEN RELIGIØSE KOMPONENT ER ET DÆKKE OVER ALLE DE ANDRE KOMPONENTER.

ISLAMISERING FOREKOMMER,NÅR DER ER TILSTRÆKKELIGT MANGE MUSLIMER I ET LAND TIL,AT AGITERE FOR DERES "
RELIGØSE RETTIGHEDER."

NÅR POLITISK KORREKTE OG KULTURELT MANGFOLDIGE SAMFUND INDVILLIGER I DE "RIMELIGE" MUSLIMSKE KRAV OM " REGILIØSE RETTIGHEDER" SÅ FÅR DE OGSÅ DE ANDRE KOMPONENTER MED
UNDER BORDET.

DET VIRKER PÅ FØLGENDE MÅDE.

SÅ LÆNGE DEN MUSLIMSKE BEFOLKNINGSANDEL FORBLIVER PÅ CIRKA 1 PROCENT I ET GIVET LAND,VIL DE BLIVE BETRAGTET SOM EN ((FREDSELSKENDE MINORITET)) OG IKKE SOM EN TRUSSEL MOD NOGEN.

USA  HAR                             
1 PROCENT MUSLIMER
AUSTRALIEN HAR CIRKA         
1,5  %  MUSLIMER
CANADA HAR CIRKA                
1,9 PROCENT MUSLIMER
KINA HAR FRA                       
1 til 2 % MUSLIMER
ITALIEN HAR CIRKA                 
1,5 % MUSLIMER
NORGE HAR CIRKA                 
1,8 % MUSLIMER

NÅR MUSLIMERNE  BLIVER MELLEM 2 OG 3 PROCENT AF DEN LOKALE BEFOLKNING,SÅ BEGYNDER DE AT HVERVE TILHÆNGERE BLANDT ANDRE ETNISKE GRUPPER,HERUNDER ISÆR STOR REKRUTERING I FÆNGSLER OG BLANDT
GADEBANDER.

DANMARK 
FORMODES HER I 2008 AT HAVE OVER
600.000 MUSLIMER
TYSKLAND HAR CIRKA     
3,7  %  MUSLIMER
STORBRITANNIEN CIRKA 
  2,7 %
SPANIEN MED ANDOLUSIEN CIRKA
4,6 PROCENT

FRA 5 %  AF BEFOLKNINGEN OG OPEFTER  UDØVER DE I FORHOLD TIL DERES PROCENTVISE ANDEL AF BEFOLKNINGEN OVERDREVEN INDFLYDELSE.DE KRÆVER HALAL ((REN EFTER ISLAMISKE STANDARDER)) MADVARER HVOR-VED MUSLIMER SIKRES JOBS I TILBEREDDELSEN AF MADVARER. DE ØGER PRESSET PÅ SUPERMARKEDS-KÆDERNE OM, AT HAVE DET PÅ HYLDERNE - FULGT AF TRUSLER, HVIS DE IKKE MAKKER RET.

FRANKRIG HAR CIRKA        
8 % MUSLIMER
FHILLIPPINERNE CIRKA       
5 %
SVERIGE HAR CIRKA          
5 %
SCHWEIZ HAR CIRKA          
4,3  %
HOLLAND         CIRKA       
5,5  %
TRINIDAD &TOBAGO          
5,8  %  MUSLIMER

PÅ DETTE STADE VIL DE ARBEJDE PÅ,AT FÅ DEN HERSKENDE REGERING TIL,AT TILLADE DEM,AT REGERE SIG SELV UNDER SHARIA,DEN ISLAMSKE LOV.

ISLAMS ENDELIGE MÅL ER IKKE ,AT KONVERTERE VERDEN,MEN AT ETABLERE ((SHARIA-LOV)) OVER HELE VERDEN.

NÅR MUSLIMER HAR NÅET CIRKA 10 PROCENT AF BEFOLKNINGEN,SÅ VIL DE ØGE LOVLØSHEDEN ,SOM ET MIDDEL TIL,AT KLAGE OVER DERES FORHOLD. EKS, (( PARIS - BILAFBRÆNDINGER )) HVILKET VI OGSÅ HAR SET I UGE 8 HER I 2008 HER I DANMARK.

ENHVER (( IKKE MUSLIMSK HANDLING )) DER KRÆNKER ISLAM,VIL NU MEDFØRE TRUSLER. EKSEMPLER ( AMSTERDAM-MUHAMMED-TEGNINGER ) DANMARK ( MUHAMMED TEGNINGER )

GUYANA      HAR CIRKA 
10 % MUSLIMER
INDIEN               CIRKA  
13,4 %
ISRAEL              CIRKA  
16 %
KENYA              CIRKA  
10 %
RUSLAND          CIRKA  
10  TIL  15 % MUSLIMER.

VED ((20 %)) KAN MAN FORVENTE OPTØJER,OPSTÅET UD AF INGENTING.DER DANNES JIHAD-MILITSER,DER FOREKOMMER SPORADISKE MYRDERIER,OG KIRKER OG SYNAGOGER NEDBRÆNDES.

ETIOPIEN HAR
CIRKA 32,8 PROCENT MUSLIMER.

VED 40 PROCENT OPLEVES OMFATTENDE MASSAKRER,EVINDELIGE TERRORANGREB OG VEDVARENDE MILITS-KRIGSHANDLINGER.
 

BOSNIEN HAR CIRKA      
40 % MUSLIMER
CHAD  ER CIRKA PÅ       
53,1 %
LIBANON ER PÅ           
59,7 % MUSLIMER

FRA EN BEFOLKNINGSANDEL PÅ 60 % MUSLIMER AF DEN SAMLEDE BEFOLKNING,KAN MAN FORVENTE UHÆMMET FORFØLGELSE AF (( IKKE TROENDE)) OG TILHÆNGERE AF ANDRE RELIGIONER,SPORATISKE ETNISKE UDRENSNINGER (( FOLKEMORD )) ANVENDELSE AF (( SHARIA-LOV)) SOM ET VÅBEN OG JIZAY - DEN SKAT,DER PÅLÆGGES VANTRO.

MAYLAYSIA   HAR CIRKA         
60,4 % MUSLIMER
ALBANIEN         CIRKA          
70,0 %
QATAR               CIRKA        
77,5 %
SUDAN              CIRKA          
70,0 % MUSLIMER.

EFTER 80 PROCENT AF NATIONENS BEFOLKNING ER MUSLIMER,KAN MAN FORVENTE
STATSDIRIGERET ETNISK UDRENSNING OG FOLKEMORD.

BANGLADESH
            HAR 83 % MUSLIMER
EGYPTEN                      
90 %
GAZA                           98,7 %
INDONESIEN                   86,1 %
IRAN                            
98 %

IRAK                          
97 %
JORDAN                      92 %
MAROKKO                  
98,7 %
PAKISTAN                    
97 %
PALÆSTINA                 99 %

SYRIEN                         90 %
TADTJEKISTAN              90 %
TYRKIET                       99,8 %
FORENEDE  ARABISKE EMIRATER     96 %

YEMEN                        99,9 %
SAUDI-ARABIEN            100  %
AFGHANISTAN              100 %
SOMALIA                     100 %

100 PROCENT MUSLIMER I ET LAND,DET INDVARSLER (( DAR-ES-SALAAM )) (( FRED)) DETTE FREDENS HUS-DER SKULLE FORESTILLE AT VÆRE FRED,FORDI ALLE ER MUSLIMER.

DETTE ER NATURLIGVIS IKKE TILFÆLDET.FOR AT TILFREDSSTILLE DERES BLODTØRST BEGYNDER MUSLIMER DERFOR AT DRÆBE HINANDEN AF FORSKELLIGE ÅRSAGER.

FØR JEG VAR NI ,HAVDE JEG LÆRT DEN GRUNDLÆGGENDE KANON FOR ARABISK LIV.DET VAR MIG MOD MIN BROR ( MIN BROR OG MIG MOD VORES FAR ) MIN FAMILIE MOD MINE FÆTRE OG KLANEN. KLANEN MOD STAMMEN OG STAMMEN MOD VERDEN,OG
ALLE DE VANTRO.

DET ER VÆRD AT BEMÆRKE ,AT I MANGE,MANGE LANDE,SÅ SOM FRANKRIG,ER DEN MUSLIMSKE BEFOLKNING CENTRERET OMKRING GHETTOER,DER ER BASERET PÅ DERES
ETNICITET.

MUSLIMER INTEGRERER SIG IKKE I DET STØRRE SAMFUND.DERFOR UDØVER DE STØRRE MAGT,END DERES PROCENTDEL AF HELE BEFOLKNINGEN BURDE TILSIGE.
CITAT SLUT.
 
PERSONLIG KOMMENTAR 
GØGEUNGE-EFFEKTEN

DETTE LILLE BEGRÆNSEDE GLOBALE OVERBLIK,VISER ET MØNSTER ((SÅLEDES)) AT DET BØR VÆRE MULIGT AT REGNE UD,HVORNÅR ((DANMARK)) ER BLEVET ET MUSLIMSK LAND,DER LEVER EFTER (( SHARIALOV ))  HVORNÅR HAR MUSLIMERNE SMIDT DANSKERNE UD AF DERES "REDE" DET LAND SOM DANSKERNE HAR BEBOET I OVER
(( 1000 år ))  ??? - - - ??? 

KAN DETTE GLOBALE MØNSTER BRYDES ??? - - - ??? PERSONLIGT KUNNE JEG FORESTILLE MIG, AT (( EU )) VILLE BEGRÆNSE TILFLYTNINGEN AF MUSLIMER TIL EUROPA, OG SÅ KUNNE VI FORSØGE,AT INTEGRERE DE MUSLIMER,DER ER KOMMET IND I
(( EU )) 

I VIRKELIGHEDENS VERDEN,SÅ SER DET UD TIL,AT POLITIKERNE I (( EU)) HAR DEN STIK MODSATTE HENSIGT. (( LÆS UNDER OVERSKRIFTEN
(( STUDENTER))

HVIS DU VIL VIDE MERE,SÅ KIK INDENFOR PÅ DISSE LINKS

www.islaminfo.dk   www.siaddk.wordpress.com   og prøv interviews på www.sappho.dk   og find TABERNES KONTINENT, hvor LARS HEDEGAARD interviewer GUNNAR HEINSOHN.                                           

DET KAN MÅSKE FORKLARE HVORFOR DENNE ORGANISME KALDET ISLAM,FORSÆTTER INDBYRDES MYRDERIER,EFTER AT LANDETS BEFOLKNING ER BLEVET 100 PROCENT MUSLIMER 
??? - - - ???

HISTORIE-SKRIVNING

DA ISLAM IKKE BRUGER MEGET TID PÅ HISTORIESKRIVNING,SÅ KUNNE JEG ALLIGEVEL GODT BRUGE ((HISTORIE-SKRIVNING)) FRA  (( IRAN)) FRA 1976  TIL 1982. DESUDEN SÅ KUNNE JEG GODT TÆNKE MIG DEN HISTORISKE UDVIKLING I (( KOSOVO )) FRA EUROPADAGEN ,DEN 9.MAJ 1945,OG FREM TIL ÅR 2008, OGSÅ FORDI DANMARK HAR SOLDATER I DETTE LAND . 

BIRTHE RØNN HORNBECH

I DAG ,DEN  9. MAJ  2008  PÅ  63  ÅRSDAGEN FOR,AT EUROPA BLEV FRIT EFTER ANDEN VERDENSKRIG,SÅ SIGER VORES INTEGRATIONS-MINISTER, AT NU SKAL VI DANSKERE IKKE LIDE AF TØRKLÆDE-FOBI.
JEG VIL MEFGIVE BIRTHE RØNN HORNBECH, AT EFTER VORE DEMOKRATISKE LOVE,DER HAR MUSLIMSKE KVINDER RET TIL,AT BÆRE TØRKLÆDER.MEN NETOP I DAG,DEN 9 MAJ,PÅ 63 ÅRSDAGEN,BØR VI MÅSKE SE PÅ ISLAM FRA EN GLOBAL INDFALDSVINKEL,OG HVAD DER KAN SKE MED BEFOLKNINGERNE I DE LANDE,SOM HAR ET FLERTAL AF MUSLIMER BOENDE ???

RETTIDIG  OMHU

I VORES DANSKE SAMFUND,ER LOVGIVNING OG RELIGION ADSKILDT,OG DERFOR ER DET EFTER MIN OPFATTELSE KORREKT AF VORES FOLKETING,AT FORBYDE TØRKLÆDER I VORE RETSALE,DA TØRKLÆDER ER ET RELIGIØST SYMBOL I NÆSTEN ALLE OVENNÆVNTE MUSLIMSKE LANDE.DERFOR ANSER JEG FORBUD MOD TØRKLÆDER HOS DOMSTOLENE SOM RETTIDIG OMHU.VI DANSKERE HAR OGSÅ NOGLE SKIKKE,OG DET ER,AT VI IKKE BÆRER HAT OG TØRKLÆDE INDENDØRS.DET BURDE JO OGSÅ TÆLLE ET ELLER ANDET STED,ELLER KOMMER VORE DANSKE SKIKKE FØRST I ANDEN RÆKKE ???

KÆRE  MUSLIMER

JEG HAR INTET IMOD JER,NÅR JEG MØDER JER ENKELTVIS OG PERSONLIGT,MEN JEG ØNSKER IKKE,AT LEVE EFTER DEN SHARIALOV,SOM ALTID BLIVER INDFØRT,NÅR I HAR FLERTAL I ET LAND. JEG ER AF DEN OPFATTELSE,AT I ALLE DE 57 (( OIC - LANDE )) DER ER DET DE MUSLIMSKE, SHARIALOVE DER  HERSKER ,SÅ DERFOR ER DET ((ÆRLIGT)) AF VORES FOLKETING AT SIGE,AT HER I DANMARK ER RELIGIØSE SYMBOLER FORBUDT I VORES FOLKETING OG I VORE RETSALE,OG SÅDAN ØNSKER VI OGSÅ,AT DET SKAL VÆRE FREMOVER HER I DANMARK.DET ER ALTID GODT AT KENDE LOVENE,SÅ VI KAN RETTE OS EFTER DEM.

KÆRE 
BIRTHE  RØNN  HORNBECH

DU ADVARER IMOD RELIGIONSFOBI NETOP I DAG,HVOR VI I ((EU)) HAR FORMÅET,AT HOLDE FRED I 63 ÅR,OG SKABE ØKONOMISK FREMGANG,FOR EN STOR BRED BEFOLKNINGSGRUPPE, DET ER IKKE SÅ RINGE ENDDA. DET VIL JEG I DAG GLÆDE MIG OVER,OG ALLE MUSLIMER SKAL VÆRE VELKOMMEN TIL,AT TAGE DEL I DEN GLÆDE.

10 MAJ 2008

I  DAG SER JEG PÅ (( DR-TEKST-TV)) AT EN TOLK VIL BEHOLDE SINE TO KONER,MEN DET ER IMOD DANSK LOVGIVNING,SÅ HVAD NU ???

VI VED,AT DER ER EN KVINDE,DER ØNSKER,AT OPTRÆDE I VORES FOLKETING MED ET RELIGIØST SYMBOL.

VI VED,DER ER KVINDER PÅ VEJ,DER ØNSKER AT OPTRÆDE I VORE RETSALE MED TØRKLÆDE PÅ.

VI DANSKERE VIDSTE IKKE SÅ MEGET,OM DEN FREMMEDE KULTUR,DA DEN KOM,MEN VI HAR DA LOV TIL AT BLIVE KLOGERE,OG TAGE VORES FORHOLDSREGLER,OG DET ER HVAD VORES FOLKETING TAGER KONSEKVENSEN AF,NÅR TØRKLÆDET FORBYDES UDVALGTE STEDER I VORES DANSKE SAMFUND.

SUPER   VILLY SØVNDAL

SOM ((SUPER VILLY)) SIGER,SÅ ER DER 57 MUSLIMSKE LANDE I ORGANISATIONEN (( OIC )) HVOR MUSLIMER KAN LEVE EFTER SHARIA-LOVE OG FOR DE (( STÆRKT TROENDE MUSLIMER)) DER KAN ANBEFALES ((IRAN)) ELLER (( SAUDI-ARABIEN)) ALT EFTER OM VEDKOMMENDE ER ((SHEA-MUSLIM ))ELLER (( SUNNI-MUSLIM )) 

KÆRE  BIRTHE RØNN HORNBECH

LOV ER LOV OG LOV SKAL HOLDES. DET HAR DU RET I. DET SVÆRE ER,AT ((NOGLE MUSLIMER)) (( ALTID )) ØNSKER DERES REGLER OG LOVE INDFØRT,OG SKUBBER TIL VORES REGLER OG LOVE FOR,AT FLYTTE DISSE HEGNS-PÆLE. DET ER IKKE TØRKLÆDE-FOBI,VI DANSKERE LIDER AF,MEN EN BEGYNDENDE IRRITATION AF,AT LIGE MEGET HVAD VI GØR,OG LIGE MEGET HVOR VENLIGE VI ER OVER FOR MUSLIMER,SÅ ER DET IKKE GODT NOK. DERFOR ER DET SÅ DEJLIGT BEFRIENDE,AT DE MUSLIMER,SOM SÆTTER DERES TRO HØJEST,AT DE HAR (( 57 LANDE )) DE KAN VÆLGE AT FLYTTE TIL,HVIS VORE LOVE IRRITERER DEM. DET SYNES JEG ER DEJLIGT BEFRIENDE,BÅDE FOR DEM,OG DE INDBYGGERE I DANMARK,DER SÆTTER VORE CHRISTIANSBORG-LOVE I HØJSÆDET.

16-5-2008

KÆRE STUDERENDE OG ANDRE,
DER ØNSKER AT SKELNE ØNSKEDRØMME FRA VIRKELIGHEDEN,KAN JEG ANBEFALE,AT GÅ IND PÅ (
www.sappho.dk )  OG VIDERE TIL ( ARTIKLER)  OG LÆSE UNDER OVERSKRIFTEN ( DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN )

DENNE ARTIKEL BURDE JO INSPIRERE ((( DR ))) TIL PÅ ET KORT  I   ((( DR-BYEN ))) OVER EUROPA,AT VISE ,HVOR I DE 27 ((( EU-LANDE ))) HVOR DET ER  MUSLIMERNES KULTUR DER ER NORMEN. DENNE VIRKELIGHED OM ISLAMS UDBREDELSE  SKAL ((( DRs ))) TROFASTE LICENSBETALERE NOK IKKE FORVENTE BLIVER PRÆSENTERET PÅ TV-SKÆRMEN FORDI EN  ((( KÆMPE-MUR ))) AF ((( ØNSKE-TÆNKNING ))) STÅR I VEJEN FOR AT VISE
((( VIRKELIGHEDEN ))) 

DETTE FORTVIVLEDE ØNSKE OM ((( KORTLÆGNING ))) AF HVOR UDBREDT ((( ISLAM ))) ER I EUROPA,ER FREMFØRT I DAG,DEN ((( 16  MAJ 2008 ))) OG SÅ MÅ FREMTIDEN VISE,OM ((( DR ))) ER ((( YTRINGSFRIHEDENS  FYRTÅRN )))  ELLER  ((( SELVCENSURENS  HØJBORG )))   VIL ØNSKETÆNKNING  STADIG VÆRE EN ((( UOVERVINDELIG MUR ))) FOR FREMVISNING AF ((( VIRKELIGHEDEN ))) PÅ  TV-SKÆRMEN,AF DE ((( IDEALISTER ))) DER ARBEJDER PÅ ((( DR )))  ???   INGEN ER FORPLIGTIGET UD OVER EVNER OG FORSTAND,SOM DEN KENDTE DANSKE SKAKSPILLER ((( JØRGEN HVENEKILDE ))) HAR FORKLARET  OM MIG,OG DET GÆLDER FORMENTLIG OGSÅ DE ANSATTE ,DER ARBEJDER PÅ ((( DR )))  ELLER 
??? - - - ???

FOR DEM,DER VIL VIDE MERE OM ISLAM,I KAN GÅ IND PÅ  
www.islaminfo.dk  og i LEKSIKON læse videre under overskriften KOLONIALISME.

FNs DURBAN 2 KONFERENCE FINDER STED I APRIL 2009.

BLIVER YTRINGSFRIHEDEN OG DEMOKRATIET NEDSTEMT EN DAG I APRIL 2009 ??? BESØG SELV   www.durban2.dk   OG TAG STILLING.

                                                             


                                      Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE