NÅR VIDEN GØR ONDT
NÅR VIDEN GØR ONDT www.fornyelsespartiet.dk ,MAJ 2008

UDSNIT AF INTERVIEW MED BILL WARNER DIREKTØR FOR STUDIECENTER AF POLITISK ISLAM ( Center of the Study of the Political islam )  CSPI ( kan Google,s )

Her skal fortælles historien om de virkelige ofre - de undertrykte dhimmier, de kristne arabere, de Egyptiske koptere, armenenierne, de afrikanske slaver, hinduerne - og alle andre. Vi skal fortælle vore vildledte dhimmier om disse ofre, den historie,som jeg kalder " Jihads Tårer".

HISTORISK MANGLENDE VIDEN

Dhimmier -- se under  www.islaminfo.dk  Internet-leksikon om islam.

Vi har et enormt hul i den historiske viden .Det er ikke så meget det,der mangler,der er problemet. Problemet er,at vi ikke engang ved,at det mangler.

Jeg spørger ofte troende kristne:" Hvad skete der med de 7 asiatiske kirker,som nævnes i åbenbaringernes bog i Det Nye Testamente ?

De fleste kristne har ingen anelse om,hvordan det kristne Anatolien blev til det tyrkiske islamiske Tyrkiet.Buddhister ved ikke hvordan Afghanistan blev til den ghandarviske buddhismes "Ground Zero" Jøder kender ikke til deres rolle som dhimmier i islamisk historie.Nordafrika var tidligere græsk og romersk.Hvordan blev Nordafrika islamisk ?

De blev alle islamiske som følge af invasioner,hvor "de vantro" blev gjort til undertrykte dhimmier.I løbet af de følgende århundreder konverterede dhimmierne.At være dhimmie er at være halvvejen til underkastelse under islam.

Alle disse civilisationer blev udryddet.Det er islams mål at udrydde al "vantro" kultur.Men den helt store tragedie er,at historien også blev udryddet. Vi ved ikke engang,at der findes en sådan historie. Næsten ingen"vantro" beskæftiger sig med udryddelsen af den ikke-eksisterende historie.

Hvor stor er den ikke-eksisterende historie ? I løbet af en periode på 1400 år dræbte de omkring 270 millioner mennesker. Islam er den største kilde til drab i verdenshistorien. Historien om de 270 millioner dræbte er "Jihads Tårer". Hver og en af disse mennesker blev dræbt af én årsag - de var "vantro".

Vi skal kende historien om Jihads Tårer og give den videre til vor dhimmi-kultur. For det er ikke kun vore ledere,der er dhimmier,men ved hjælp af medier og uddannelse er hele vor kultur blevet dhimmificeret. Derfor skal de undertrykte dhimmiers historie fortælles.

Historien om jihad og dhimmi-tilværelsen er så skamfuld og ydmygende,at vi ikke ønsker at vide. De "vantro" mistede alt hvad deres kultur indeholdt.

De mistede Deres sprog, kunst, vaner, navne, litteratur, lovsystem, historie...alt. Når rejser til Egypten, hvor er så Faraonernes levende civilisation ? Når du tager til Nordafrika, - hvad skete der med den græske, romerske, og kristne civilisation ? Den er udryddet.

Man kan finde små rester af de ødelagte kulturer,hvis man søger, men man finder ikke historien på universiteterne. Universiteterne underviser i den smukke løgn om islams glorværdige erobring og den "Gyldne Tidsalder", som fulgte.

Men der er også en anden grund til,at vi ikke fortæller den skamfulde og ydmygende historie:

Hvis vi forstår fortiden, så forstår vi også det,som sker i dag. Men vi ønsker ikke at vide det, for viden ville fordre af os, at vi greb til handling. Vi er som manden , der mistænker sin kone for at føre ham bag lyset,men som ikke ønsker at kende sandheden; for hvis han kendte den, ville han være nødt til at gøre noget. Uvidenhed er en god grund til intet at foretage sig.

Vi må ikke lade som om,at dhimmi-tilværelsens brutalitet aldrig har eksisteret. 270 millioner myrdede er for mange at ignorere. Og hvad værre er, 210 millioner af de dræbte var "farvede". Selv super politiske dhimmier kan blive forargede,når de hører om lidelser,som er overgået "farvede".

Ikke blot kan vi redde vor egen kultur ved at vide,hvad der overgik andre "vantro" kulturer. Vi kan også betale af på en moralsk gæld til de døde. Indtil vi anarkender og husker de 270 millioner myrdede,vil deres død have været forgæves.

Kilde  (( Two kinds of dhimmis ))  23 april 2008 i
Front pages magazine.

Var det den 23 april 1968 at ( FINN EJNAR MADSEN ) tiltvang  sig adgang til talerstolen på universitetet ???
Var det ,den 19 april 1968, at der startede et studenteroprør ??? Blev dette oprør startet for,at få mere ytringsfrihed ???

Personligt er jeg af den opfattelse,at ytringsfriheden og vores Grundlov og Demokrati er under angreb af en TOTALITÆR IDEOLOGI kaldet islam.Derfor kunne jeg godt forestille mig,at alle Danmarks studerende og studenter lavede et ungdomsoprør, hvor de tog et sabbatår,hvor alle Danmarks Studerende brugte et ( studieår ) på,at analysere islams natur,og om islam er en trussel mod Grundloven og ytringsfriheden her i Danmark og hele EU, og ( Hele den vestlige verden ).

Jeg ved ikke,om ( DANMARKS STUDERENDE) skylder ( FINN EJNAR MADSEN ) at forske i islam i et helt år for,at undersøge om den frihed han fik tilkæmpet til universitets-verdenen, måske vil blive erobret af islam ??? Det er mit indtryk,at islam på sit ældgamle universitet ( AL-Azhar) mest forsker i, hvordan islam kan udbredes på hele jordkloden,og om fornødent med magt ???

Kan jeg,der er født i 1945,og kun har 7 års skolegang,kan jeg forvente,at studerende kender det konkrete svar på min antagelse om,at islam er en TOTALITÆR IDEOLOGI ???

Selv om borgerlige politikere håner rundbords-samtaler,så mener jeg,at islam er et emne,som netop er egnet til rundbords-samtaler. Da islam er en lovreligion, så vil det tage meget lang tid,at studere den i dybden,da troen og lovgivningen er uadskillige i islam. Da islam har som første målsætning,at indføre sharialov,så er det jo også et spørgsmål,  om alle i studerende ønsker at leve efter islams religiøse lov shariaen ???


GØR  I  STUDERENDE  DET   ??? - - - ???
www.islaminfo.dk    Dar al-harb

Det var jo 1968 generationen der stod i spidsen for det velfærds-samfund der blev udviklet fra 1968 og frem,med socialdemokratiet som rygraden i dette projekt,og med MOGENS LYKKETOFT som økonomisk arkitekt.

Nu er spørgsmålene til denne 1968 generation,der stod i spidsen for det velfærds-samfund,der blev udviklet fra 1968 og frem :" Er jeres velfærds-projekt under angreb af islam ??? Hvis dette er tilfældet, har i så tænkt jer,at gøre noget ved det ???  Er det måske den samme ideologi i kæmper for ???

HAR I ET GODT RÅD,TIL DE NUVÆRENDE STUDERENDE, ELLER SKAL I SPØRGES FØRST   ???

Besøg www.durban2.dk   og måske www.sagenskerne.dk
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE