Lørdags-Kirker

www.fornyelsespartiet.dk = 26. oktober 2012

LØRDAGS-KIRKER I DANMARK MED LØRDAGS-GUDSTJENESTE HVORFOR ???

www.wikipedia.net   www.Google.dk   www.RadioHolger.dk

 


     ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                VIL DU FORSVARE = Det Danske Folk  = MED DIT LIV ???

 


KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af  SANDHEDEN

www.Kulturkloeften.dk  

www.danskkultur.dk  www.danskkulturdebat.dk  www.islam-info.dk


Som lørdagskristen = så har jeg dette forslag =

www.lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk  


Hvorfor blev jeg = Poul Leo Nielsen = Lørdags-kristen  ???

Det begynder med = at jeg har set denne film = om Ritualer på Bohemian Grove = som er Produceret af = Alex Jones

Order of Death = og så ser jeg på = www.danskkulturdebat.dk 

denne overskrift  = hvor der igen står dette  =


Folkekirken, Folkets Kirke, Folketingets Kirke?

LOVEN  DER  KALDER  ET  HOMOSEKSUELT  FORHOLD =  FOR  ET  ÆGTESKAB
 

 
Så er det jeg begynder at overveje formålet med en New World Order ) Den er tilsyneladende = at ensrette alle religioner på jordkloden = under en = New Age = religion under Pavens kontrol.
 
Når flere af USAs Præsidenter gennem cirka 100 år = har været medlemmer af en = Satan-kult = så begynder jeg også at analysere = hvad disse tre ord indeholder =
 
FRIHED LIGHED og BRODERSKAB  = JA = FRIHED til HVAD  ???
 
Min Primitive analyse. Det er Frihed for et broderskab af homoseksuelle ( Gay ) til at planlægge = at slå hvem som helst ihjel = gennem planlagte krige = af den gruppe af mennesker = her på jordkloden = der tilhører ydercirklen af mennesker her på jordkloden.
 

YDER-KREDSEN består af = GOYIMS

Goyim = Menneskelige slaver, en slags menneskelig besætning for = Globalisterne ( det er folk - der ikke er medlem af = .Illuminati  ) Goy = er hebræisk for nationer (dvs. hedninge), og betegner også en skare af dyr = eller en flok kvæg. Vi danske kristne er naturligvis = hedninger = hvis denne Kult af = Satan-Tilbedere = kontrollereses = af en religion = der anser Moder jord = som en Gudinde = der hedder Mary eller Gaya. Dette er min vurdering. Hvad er din Vurdering ???

HVAD ER INDERKREDSENS POLITIK ???

Når såmange af = USAs Toppolitikere = er homoseksuelle og dyrker en = Satan Kult = så begynder jeg at ane = hvorfor Danmarks Folketing = har grebet ind med Lovgivning = i Den Danske Folkekirkes indre religiøse ritualer. Det er efter min opfattelse = fordi vore danske Folketings-Politikere ønsker = at der bliver oprettet en dansk udgave af = Bohemian Grove = her i Danmark = eller i EU. Min vurdering kan naturligvis være forkert = men jeg har taget konsekvensen = og har derfor = meldt mig ud af den = Danske Folkekirke.

Derfor går jeg fra nu af = kun til Gudstjeneste om lørdagen. Så er jeg heller ikke under mistanke for at være homoseksuel = fordi jeg går i Kirke om søndagen. Jeg kan jo godt se = hvad vej de Politiske vinde blæser her i Danmark  = med denne lovgivning = hvor Folketinget overtager ( Folkets Folkekirke,s ) indre religiøsitet = gennem lovgivning = en lovgivning = der gør kirkegang i Folketingets Danske Folkekirke = til en = New Age Kirke = der passer ind i en  ( New World Order ) kontrolleret af den Katolske Pave. Min mormor sagde = Ræk fanden en lillefinger = og han tager hele hånden. Nu vil fremtiden vise = hvad der vil ske fremover. Tilsyneladende er endetiden nær. De Bibelkyndige begynder at kunne se = hvordan Profetierne i Bibelen = bliver opfyldt i virkelighedens verden. Så derfor har jeg dette råd til = Danmarks kirkegængere =

 www.lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk   


The Islamic Connection to Rome - YouTube

www.youtube.com/watch?v=aKJSGA4fP3c2. maj 2011 - 96 min. - Uploadet af selious04
________SHRINERS & THE SYMBOL OF ISLAM____________ "Way back when Muslims were first ...


Walter Veith, I Hear the Rumbling,Sunday Law Is Coming.5-16-2011 ...

www.youtube.com/watch?v=Gs3g0JDYh5U1. sep 2011 - 92 min. - Uploadet af TheClosingOfTime
http://www.youtube.com/user/TheClosingOfTime http://amazingdiscoveries.org/

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Revelation i danske Bibeler er = Johannes Åbenbaringer = Profetiske forudsigelser.


Den højeste Visdom = hvem besidder den ???  Har visdom behov for konkret viden = som udgangspunkt = for den højeste visdom ???

Madame Helena Petrovna Blavatsky - YouTube

www.youtube.com/watch?v=bcbM1WZU3wI13. dec 2008 - 10 min. - Uploadet af nightfallproject2012
for more information videos and music: http://www.myspace.com/projectnightfall http://www.youtube.com ...
 
 

 

Helena Blavatsky - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Helena_Blavatsky   Cached - Lignende - Oversæt denne side
 
 

 

Har den højeste form for = visdom = brug for et udgangspunkt i form af den højeste  viden ???  Går den eneste vej for os jordboere = til at opnå den højeste Viden og Visdom = gennem = ( Guds Lov )  bragt til os mennesker af ( Moses ) på to stentavler ???  Jeg forventer ikke = at unge kvinder løber rundt med en tung Bibel i deres håndtaske = så derfor præsenterer jeg lige hvordan (  Gud Lov ) er Præsenteret i min Bibel =

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


Er det nødvendigt at leve efter = og overholde (  Guds Love = DE 10 BUD   ) for at forstå og opnå den højeste form for = visdom = nemlig = den visdom = som efter min opfattelse er =  at kende og forstå de ( Sande Sandheder ) dem = der står i Bibelen
  ???


 PAVEN = KATOLIKKER = ( DE 10 BUD ) og ( FN = UN )

Er det muligt = at erstatte alle Nationalstaternes Nationale Lovgivninger = her på jordkloden = samt de = Overnationale Institutioners = lovgivning = med ( DE 10 BUD ) eller bør den New World Order ) beslutte = at jordklodens befolkninger = skal overholde de love = som blev besluttet i Cairo i 1990  = når alle nationalstaternes = Nationale lovgivninger er nedlagt ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Hvilke lande der har =  underskrevet og ratificeret = disse menneskerettigheder = aner jeg ikke ??? Kan ordren være kommet fra = Vatikanstaten = til de = Overnationale Institutioners = Chefer ???  


 Er det muligt at være Muslim og samtidig = tilbede en solgud ???

Er det muligt at være Kristen og samtidig = tilbede en solgud om søndagen ???

 

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca - Blip

blip.tv/watchmanvideo/watchman-video-broadcast-04-...2. jun 2011 - 77 min.
Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca Visit http:// watchmanvideobroadcast.com.

 Hvem er nødt til at skjule = Sandheder = ved hjælp af = skjult Censur ??? 

IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN JAH BUL ...

www.youtube.com/watch?v=7YRq-AJS3io4. dec 2011 - 224 min. - Uploadet af YHWHisSALVATION4ever
IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN JAH BUL ON EXPOSED! Pt 2 WARNING GORE ...
 

The Forbidden Book - History of the English Bible (1 of 7) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=uRNOW-xVzHU17. jan 2010 - 9 min. - Uploadet af Anastasis300
http://www.amazon.com/gp/product/B000E9X36U?ie=UTF8&tag=fratnoth-20&l... DISCOVER THE ...

 

Syvende dages evangelister holder deres  gudstjenester om lørdagen. Why ???

Fordi i ( Guds lov 4. BUD  ) står der = Herren hvilte på den syvende dag: derfor velsignede Herren sabbatsdagen og hellige den.

Anden Mosebog    Kapitel 20.  Vers  11  =  1. Mos. 2,1 f.

Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...

www.youtube.com/watch?v=pXC9NT55Y1s3. okt 2011 - 60 min. - Uploadet af ThEmIdNiGhTiNtRuDeR
Please support the work of Freeman ~ http://thefreemanperspective.blogspot.com / http://freemantv.whynotnews ...

 

Walter Veith, I Hear the Rumbling,Sunday Law Is Coming.5-16-2011 ...

www.youtube.com/watch?v=Gs3g0JDYh5U1. sep 2011 - 92 min. - Uploadet af TheClosingOfTime
http://www.youtube.com/user/TheClosingOfTime http://amazingdiscoveries.org/

www.Lyttilgud.dk   www.endtime.net   www.Tagryggen.dk   www.Monokultur.dk     


 www.wikipedia.net  www.Google.dk   (  Sandhed eller kaos )


IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN JAH BUL ...

www.youtube.com/watch?v=M5f8v5RL1CU3. dec 2011 - 224 min. - Uploadet af YHWHisSALVATION4ever
IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN JAH BUL ON EXPOSED! Pt 1 WARNING GORE ...


 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE