HISTORISKE SANDHEDER I TIDSEPOKER

www.fornyelses-Partiet.dk = 25 oktober 2012

HISTORISKE SANDHEDER I TIDS-EPOKER

Historiske ( Sandheder )  fra = Kong Nimrods tid = delt op i Tids-epoker = inden for disse 7 fagområder = 

Politik - Økonomi - Militæt - Kulturelt - Jura - Religion  og  Medie-Censur

 


 

  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

           VIL DU FORSVARE = DET DANSKE FOLK = MED DIT LIV ???

 


DETTE SPØRGSMÅL TIL DENNE PLANETS = HISTORIE-FORSKERE

Hvordan vil denne = Planets Historie-Forskere = opdele Historie-Skrivningen = i Tidsepoker fra Kong Nimrods Tid = og frem til år 2012 ???

Jeg = Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul = født 1945 = er interesseret i at læse ( Sandhederne ) om den historiske udvikling her på Planeten = Jorden ( earth ) = fortalt i Tids-epoker fra = Kong Nimrods tid = inden for forskellige Tidsepoker.

HISTORIKERNES VALG AF = TIDS-EPOKER

Personligt er jeg ikke Kvalificeret = til at klare denne = historiske opgave = da jeg kun har 7 års skolegang = med meget dårlige karakterer. Selv om jeg regnes for at være dum = og måske også er dum = så kan jeg jo godt være ( nysgerrig ) og ( nysgerrig ) efter at kende ( Planeten Jordklodens ) historiske udviklingshistorie fra = Kong Nimrods tid. Så det må være en opgave = for Planeten jordens ( Historikere ) at inddele Planeten Jordens historiske udvikling fra ( Kong Nimrods tid ) i historiske tidsepoker = inden for disse 7 fagområder =

Politik - Økonomi - Militæt - Kulturelt - Jura - Religion  og  Medie-Censur

 


 HISTORISKE SANDHEDER og HISTORISKE DETALJER

Hvem vil høre historiske ( Sandheder ) og hvem vil fyldes med ( Løgn ) og hvem er bare ligeglade = og hvem forstår ingenting. Jeg tilhører nok den gruppe af mennesker = der gerne vil høre ( Sandheder ) om Planeten jordens historiske udviklingshistorie = men  på grund af manglende skolegang = mangler jeg kvalifikationer til at vurdere = om de nuværende officielle medier fylder mig med ( Løgn ) Denne mulighed kan ikke udelukkes = og derfor må jeg som en uvidendende tumpe = selv søge efter ( Sandheder ) om Planeten Jordklodens historiske udviklingshistorie = fra Kong Nimrods tid.

MIN PERSONLIGE HISTORISKE SØGEN EFTER = SANDHEDER

Min personlige søgen efter de = historiske sandheder = tilbage fra Kong Nimrods tid = begynder med hvad jeg kan finde om = Kong Nimrod og Sumerernes Civilisation = som jeg har fundet på dette Link her på internettet = som forsøger at gennemgå Planeten Jordens historieskrivning fra Kong Nimrods tid. Her har jeg fundet dette indlæg af en amerikaner fra = Texas = i USA = Jim Marrs =

 

Jim Marrs: Hidden History Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=r6zG47K1Ruw7. feb 2012 - 35 min. - Uploadet af EPICVOYAGERS
Jim Marrs, author of "Rule by Secrecy", informs us of the Hidden History and conspiracies that myriad ...

 

 Listen also too  = Hidden History  Part 2. = Part 3.  Part 4.  Part. 5  = and be wise.
 

 

Jim Marrs = har delt delt Planet Jordklodens historie-skrivning = op i forskellige tids-epoker. Det er jo muligt = at fremtidens Historikere = vil dele jordsklodens historiske epoker op = efter overskrifter = der betegner forskellige tids-epoker = mere intens inden for nogle af disse nævnte  historiske fagområder =

 

Politik - Økonomi - Militæt - Kulturelt - Jura - Religion  og  Medie-Censur

Jim Marrs: Hidden History Part 1 - YouTube


 

www.youtube.com/watch?v=r6zG47K1Ruw7. feb 2012 - 35 min. - Uploadet af EPICVOYAGERS
Jim Marrs, author of "Rule by Secrecy", informs us of the Hidden History and conspiracies that myriad ...
Listen also too  = Hidden History  Part 2. = Part 3.  Part 4.  Part. 5  = and be wise.

 ET POLITISK HISTORISK SPØRGSMÅL OM = KONG NIMROD

Det forlyder historisk set = hvis jeg ellers har opfattet historie-skrivningen om = Kong Nimrod = korrekt = at han var konge over en meget udviklet Sumerisk Civilisation. Det frembringer naturligvis dette Politiske spørgsmål = som nogle af jordklodens historikere måske kan give mig = og andre uvidende = der ikke tilhører jordklodens inderkreds af indviede personer = svaret på ???  Spørgsmålet lyder således =

Havde ( Kong Nimrod ) en slags samlet kontrol over disse = 7 fagområder = ved hjælp af det  = ( Metodologiske System ) = som muligvis er blevet beskrevet af = Daniel Estolin = i sin bog om = www.Bilderberggruppen.dk www.Google.dk  ???

Kan Politisk kontrol over disse 7 områder ( som jeg lige nævner igen ) give kontrol over en hel Civilisation. Kan historiske faggrupper og andre = forestille sig = at kontrollen over alle 7 områder = gennem det ( Metodologiske System  ) kan blive betegnet som = ( Den Højeste Viden ) af forskellige Frimurer-organisationer ???  I den forbindelse kan jeg godt komme til at tænke på Fri-Murer-ordenen = Illuminati   = der måske betragter beherskelsen af disse 7 områder på ( samme tid ) og på en gang = som ( Den Højeste Viden ) ???  Dette spørgsmål = er det op til fremtidens historiske-forskere = og historie-skrivere =  at give deres bud på = hvad der muligvis er ( Det Sande Svar) ???  Så beherskede ( Kong Nimrod ) alle disse områder = gennem det = Metodologiske System = som kendetegnes ved = at Chefen for området = ( næsten altid ) vælger sin egen efterfølger. Det er hvad Patilederne i Danmark gør = og også i USA = bare på en anden måde ???

Politik - Økonomi - Militæt - Kulturelt - Jura - Religion  og  Medie-Censur

Hvordan kan man forestille sig = at faggruppen inden for Politik og Medie-censur kan samarbejde = om et fælles plyndrings-system = af forskellige National-staters økonomiske samfunds-værdier ???

Det kræver sandsynligvis = en masse = Overnationale Institutioner = der har til opgave at udføre forskellige opgaver = for de = Globalister = der giver ordrerne til disse = Overnationale Institutioner. Spørgsmålet som må være interessant for fremtidens globale historie-forskere ( det er ) har jordkloden været styret efter dette system = lige siden = Kong Nimrods tid  ???


 Om  Oplysningstidens   tanker

 

Why I Left Judaism - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fGTp1Q162Gw31. aug 2010 - 5 min. - Uploadet af zionget
http://www.realjewnews.com http://www.brothernathanaelfoundation.org.

 

Frafaldne Jøder har et = religiøst system = der gør Sandhed til løgn = ved at forklæde = løgne = som = Sandheder. Dette system kaldes for ( tror jeg nok ) for Kabbalahen eller noget i den retning. Så det som benævnes som = oplysningstiden = kan i virkeligheden være = fordummelse-stiden ???  Som = Winston Churchill = vist nok har bemærket = så skal = Sandheden = beskyttes af et stort antal = Løgne. Hvorfor = Winston Churchill = er kommet med denne udtalelse = det må fremtidens historiske analytikere = og historie-skrivere = selv analysere nærmere.  
  
  1. Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...

    www.youtube.com/watch?v=pXC9NT55Y1s3. okt 2011 - 60 min. - Uploadet af ThEmIdNiGhTiNtRuDeR
    Please support the work of Freeman ~ http://thefreemanperspective.blogspot.com / http://freemantv.whynotnews ...

 www.lyttilgud.dk    www.sandheden.net   www.Tagryggen.dk 

 FREMTIDENS HISTORIEFORSKERE  ???

Det bliver spændende at se hvordan = Fremtidens historie-forskere = der begynder deres forskning fra = Kong Nimrods tid = vil opdele den historiske udvikling fra = Kong Nimrods tid = i forskellige tids-epoker ???  Har jordklodens beboere levet i = løgnens rige = lige siden = Kong Nimrods tid  ??? Et tema for historiske forskere. Hvor tit kan det påvises = at en = løgn = har ændret historiens gang = fra = Kong Nimrods tid  = og frem til år 2012 = gennem 6000 år - eller mere ???

 


 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE